Poll of polls

Ap – Storbyer vs Innlandet

Publisert 18. desember 2018. Sist endret 18. desember 2018.

1) Arbeiderpartiet har en skjevhet i sin oppslutning på spørsmål om kommunevalg når kjerneområdene i Innlandet sammenlignes med Bergen, Oslo og Trondheim.

2) Innlandet: Åtte kommuner er målt denne høsten med 69.821 godkjente stemmer i kvlg 2015: Lillehammer (MI/GD) – Gran, Jevnaker, Lunner (Sentio/Hadeland) – Hamar, Løten, Ringsaker, Stange (Sentio/Hamar Arb.bl).

3) I summen av disse åtte kommunene fikk Arbeiderpartiet 42,3 pst i kvlg 2015. Et valg svarende til målingene ville gitt 38,8. Landstendensen i Innlandet blir da 30,3 (Ap fikk 33,0 nasjonalt i k-15).

4) Ser vi på sist publiserte måling i de tre største byene, fikk Ap (2015 i parentes):

Bergen: Måling 26,3 (37,8)

Oslo: Måling 25,5 (32,0)

Trondheim: Måling 32,6 (41,5).

Målingene er utført av Respons – for SV (Bergen, november), for Adresseavisen (Tr.heim, november) – for VG (Oslo, september).

5) Arbeiderpartiet fikk 34,9 pst i kvlg 2015 i summen av disse tre byene. Et valg iht disse målingene ville gitt 26,7. Landstendensen blir 25,2. Vi ser her hovedårsaken til at Ap f.t. ikke er over 30 pst på vår poll of polls for kommunevalget.

6) Arbeiderpartiets stemme-underskudd i summen av Bergen, Oslo og Trondheim er knapt 45.000 hvis disse målingene legges til grunn (143.943 / 188.115). I valget 2015 svarte det til nesten to prosentpoeng.

7) Årsakene til Arbeiderpartiets problemer i storbyene skulle være velkjent – i Oslo går velgerstrømmen til venstre for partiet, i Bergen er det krevende å gjenta suksessen fra 2015 med nesten 38 pst, og i Trondheim har indre forhold i Otterviks parti skapt problemer.

8) Tross disse årsakene, er et spørsmål om vi her ser kimen til økende forskjeller for Arbeiderpartiet (og andre partier) i ulike velgersegmenter, i dette tilfellet Innlandet sammenlignet med universitetsbyene Bergen, Oslo og Trondheim.

9) Vi takker Jon Aabye for beregningene.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap