Poll of polls

Fylkesvis sperregrense?

Publisert 9. desember 2018. Sist endret 9. desember 2018.

1) Valglovutvalget er i arbeid, og skal avgi innstilling ved årsskiftet 2019/2020.

2) (i) Antall valgdistrikter – 19 som nå eller f.eks. 11 iht antall nye fylker – (ii) om første delingstall skal være 1,4 (som nå) eller om det skal senkes til 1,2, og (iii) om vi både bør ha en nasjonal og fylkesvis sperregrense (bare nasjonal nå) er tre av spørsmålene utvalget (og senere Stortinget) må ta stilling til.

3) Tabellene viser Stortingets sammensetning med utgangspunkt i stemmetallene i 2017 og den fylkesvise fordelingen av mandatene i 2021 under flere forutsetninger:

(i) 19 valgdistrikter som nå med nasjonal sperregrense 4 pst og første delingstall 1,4 eller 1,2. Forskjellen er at Sp "taper" et mandat til MDG med 1,2 vs 1,4.

(ii) 11 valgdistrikter med nasjonal sperregrense 4 pst med første delingstall 1,4 vs 1,2. Sammenlignes 19 distrikter med 1,4 og 11 distrikter med 1,2, ser vi at MDG har pluss to og Rødt pluss ett i det siste tilfellet. Arbeiderpartiet, Høyre og KrF må avgi ett hver.

(iii) Ser vi på 11 valgdistrikter med hhv 1,4 og 1,2, og legger inn både en nasjonal og fylkesvis sperregrense på 4 pst, vil delingstall 1,2 føre til samme mandatfordeling som 19 distrikter og 1,4. En fylkesvis sperregrense vil med stemmetallene fra i fjor bare ha effekt i Viken.

4) Eventuelle endringer når det gjelder antall valgdistrikter, delingstallet, og en eventuell innføring av fylkesvis sperregrense krever endringer i Grunnloven, som først kan tre i kraft fra stortingsvalget 2025.

5) Vi retter en hjertelig takk til Gabriel Steinsbekk i Bergen SV som har utarbeidet tabellene.

11 vs 19 distrikter – delingstall 1,2 vs 1,4 – nasjonal sperregrense 4 pst

19 distrikter – 1,4 19 distrikter – 1,2 11 distrikter – 1,4 11 distrikter – 1,2
Ap 49 49 49 48
Frp 27 27 28 27
H 45 45 44 44
KrF 8 8 7 7
Sp 19 18 19 19
SV 11 11 11 11
V 8 8 8 8
MDG 1 2 2 3
R 1 1 1 2

11 distrikter – 1,2 vs 1,4 – fylkesvis + nasjonal sperregrense 4 pst

11 distrikter – 1,4 – fylkessperre 4% 11 distrikter – 1,2 – fylkessperre 4%
Ap 49 49
Frp 28 27
H 45 45
KrF 7 8
Sp 19 19
SV 11 11
V 8 8
MDG 1 1
R 1 1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem