Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Byrådsskifte i Bergen

Publisert 3. desember 2018. Sist endret 6. desember 2018.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 269 205
Fakta om målingen
Respons for SV.
OEV
Ap26,36,5
H28,88,8
Frp9,54,8
SV10,72,1
Sp4,3-1,0
KrF2,9-0,2
V5,31,5
MDG4,1-5,8
R5,40,5
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 803 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen – kommunevalg – Respons for SV – opptatt 20–23 november 2018.

Vi retter en hjertelig takk til Bergen SV – ved Steinar Nørstebø og Gabriel Steinsbekk – for innsyn i målingen med bakgrunnstall.

1) Arbeiderpartiet har størst minus mot valget 2015 med -11,5. Høyre har størst pluss med +6,7. Nytt i denne målingen er at Folkeaksjonen mot bompenger er inne i bystyret med ett mandat (1,7 pst). Dette nye partiet henter respondenter fra Ap, Frp og Høyre – likt fra alle tre.

2) Sammenlignet med forrige måling i Bergen (Sentio for BA 30. okt), er det størst pluss for Arbeiderpartiet (+1,9) og Venstre (+1,3). Høyre har størst minus med -1,7.

3) All ære til SV som har kjøpt en måling med 800 spurte. Både BT/VG og BA har i år hatt 600 spurte på sine målinger i Bergen.

4) Målingen har rødgrønt flertall med 35 av byrådets 67 representanter: Ap 18 – SV 7 – Sp 3 – MDG 3 – R 4. Alle partiene må være med for å danne et flertall. Forrige måling i Bergen hadde flertall for Frp+H+KrF+V.

5) Byrådet består av Ap+KrF+V, og vant flertall med 34 av 67 representanter i Bergen bystyre i 2015. De åtte målingene i Bergen så langt i år har alle brakt byrådet i mindretall – tallet angir sum mandater byrådet iht målingene:

(i) Respons/SV des: 24

(ii) Sentio/BA okt: 22

(iii) Sentio/BA sep: 22

(iv) Respons/BT/VG sep: 23

(v) Sentio/BA juni: 20

(vi) Respons/BT juni: 22

(vii) Sentio/Ap mai: 26

(viii) Respons/BT mars: 21

6) Bare to forhold vil med sikkerhet inntreffe i det politiske Bergen i 2019: (i) Bergenserne skal velge nytt bystyre i september. (ii) Byrådet skal gå av.

7) Byrådets avgang skyldes at lederen – Harald Schjelderup (Ap) – har varslet at han ikke ønsker å fortsette etter valget. Med lederens avgang vil byrådet som helhet fratre (kommuneloven § 19 nr. 6).

8) I det vi nærmer oss 2019, er det flere spørsmål enn svar i landets nest største by:

(i) Vil Frp+H+KrF+V vinne flertall i valget? Målingene antyder f.t. 50/50. Oppnås ikke et slikt flertall, vil byrådet etter all sannsynlighet fortsatt bli ledet av Arbeiderpartiet, men hvilke partier som vil danne byråd synes usikkert – gitt uvissheten som målingene antyder om styrkeforholdet mellom partiene. Selv om Frp+H+KrF+V oppnår flertall, er det ikke gitt at disse partiene danner byråd, sett i lys av at KrF+V f.t. er i byråd med Ap, og at målet for Ap+KrF+V er at dagens byråd fortsetter.

(ii) Hvordan vil Oddny Miljeteigs fratreden virke inn på SVs oppslutning? SV kan bli bystyrets tredje største parti. Oddny Miljeteig har i en årrekke vært SVs frontfigur i Bergen, og nyter den største respekt langt utenfor sitt eget parti. Om SVs oppslutning kan bli merket av at hun ikke tar gjenvalg, er blant de mange usikre spørsmålene i valget i Bergen neste år.

(iii) Hvem blir Arbeiderpartiets byrådslederkandidat? Valget står ifølge lokalpressen (BA og BT) mellom ordfører Marte Mjøs Persen og byråd Roger Valhammer. Avgjørelsen faller på nominasjonsmøtet i februar.

(iv) Når vil byrådsskiftet finne sted? Spørsmålet oppstår fordi Arbeiderpartiet kanskje vil foretrekke at byrådslederkandidaten skal fronte partiet som byrådsleder i valgkampen. Blir ordfører Persen nominert av Ap som førstekandidat, kan hun overta som byrådsleder etter Ap sin nominasjon, om Ap ønsker det (kommuneloven § 19 nr. 7 forutsetter at en ordfører eller andre med et kommunalt "verv" kan bli byråd eller byrådsleder). Bystyret "kan" etter denne bestemmelsen velge setteordfører for resten av valgperioden. Skjer det, vil varaordføreren ikke rykke opp.

(v) Skulle byråd Valhammer bli valgt som Arbeiderpartiets byrådslederkandidat, er det heller intet til hinder for at skiftet av byråd finner sted etter at Ap har nominert. Om Ap ønsker et byrådsskifte kort tid etter sin nominasjon, har undertegnede ingen kunnskap om. Skulle et skifte skje før valget, vil Persen eller Valhammer overta for byrådsleder Schjelderup, men partiene i byrådet (Ap+KrF+V) vil fortsette.

(vi) Valget vil avgjøre hvilket byråd som skal styre Bergen 2019–2023. Bergens Tidendes kommentator antydet 15. november i år at byrådet av Ap+KrF+V kan fortsette også etter et eventuelt nederlag. Han bygger dette på en bokstavtro tolking av bystyrets reglement som undertegnede tviler på om vil stå seg i møtet med den nye politiske situasjonen som valgresultatet vil lede til.

9) Hvilket byråd vil Bergen få hvis målingen fra Respons for SV blir resultatet? Flertallet er rødgrønt, og Ap får byrådslederen. Politikkens tyngdelov vil da (trolig) tilsi at SV neppe kan holdes utenfor i ytterligere fire år – gitt at SV med et slikt resultat er en valgvinner, og at veksten for SV og Rødt har vært avgjørende for å sikre et flertall for venstresiden. Kan Bergen da få et mindretallsbyråd av Ap+Sp+MDG+SV, og med en avtale med Rødt etter mønster av venstresidens byrådsprosjekt i Oslo? Eller et trepartibyråd av Ap+Sp+SV, men med en avtale / forståelse med MDG og Rødt?

10) At KrF og Venstre da skal fortsette i byråd med samlet 8 pst av stemmene – mens SV holdes utenfor med nesten 11 pst – kan neppe være sannsynlig. At SV skal akseptere at KrF og Venstre gitt et slikt valgresultat får større innflytelse i byen enn SV, vil ikke skje. At byrådet av Ap+KrF+V da skal kunne fortsette, er vanskelig å se for seg – selv i Bergen som er Nordens Napoli.

Bergen – lojalitet mot stv 2017

Des 17: Rsp/H. Mars+jun 18: Rsp/BT. Aug 18: Rsp/BT/VG. Jun II+sep+okt 18: Sentio/BA. Nov 18: Rsp/SV. Stv 2017 Bergen: Ap 39.603 – SV 14.682 – R 4.571 – Sp 6.733 – KrF 6.682 – MDG 7.239 – V 8.824 – H 51.290 – Frp 20.405.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
nov.18 87 64 66 64 50 50 63 55 49
okt.18 93 64 63 67 40 56 70 66 64
sep.18 90 65 62 55 42 58 68 55 50
aug.18 81 72 73 30 43 64 78 59 44
jun.18 II 86 74 62 39 76 54 81 72 50
jun.18 82 68 63 50 44 60 77 58 31
mar.18 62 69 63 75 28 58 75 81 52
des.17 75 67 69 63 53 74 82 62 78

Bergen – lojalitet mot kvlg 2015

Kvlg 2015 Bergen: Ap 49.510 – SV 9.139 – R 3.045 – Sp 2.614 – KrF 7.884 – MDG 7.875 – V 7.188 – H 28.933 – Frp 11.428. Mai 2018: Sentio for Ap.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mai.18 70 77 61 62 44 66 79 77 55

Bergen – råtall (før politisk vekting)

Des 17: Rsp/H. Mar+jun 18: Rsp/BT. Mai 18: Sentio/Ap. Aug 18: Rsp/BT/VG. Nov 18: Rsp/SV. Des og juni og mars 16: Respons for BT.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
nov.18 6,3 11,9 28,1 4,9 5,5 3,5 27,7 6,1 4,3
aug.18 6,1 11,1 28,9 2,1 4,4 3,6 33,1 6,3 3,2
jun.18 5 11,9 24,1 2,2 5 5,5 36,3 6,7 1,8
mai.18 4,9 10,3 23,1 3,2 3,8 4,8 33,5 9,9 4,4
mar.18 4,4 11,6 22,6 2,6 4,4 4,3 37,2 7 4,9
des.17 4,1 11,5 24,3 4 5,3 3,4 33,5 8,5 4,9
des.16 4,8 9,4 33,8 1,4 5,6 4,3 29,5 7,3 2,8
jun.16 2,6 8,4 34,3 2,8 7,8 5,1 26,5 7,2 4,5
mar.16 3 9,8 32,6 2,7 7,9 3 26,2 7 6,8

Bergen – Arbeiderpartiet vs Høyre – 2017-velgere

Stv 2017: Ap 39.603 – H 51.290. Alle overgangstall avrundet til nærmeste 500.

Fra Ap til H Fra H til Ap Nto pluss H
nov.18 1500 3000 -1500
okt.18 2500 1500 1000
sep.18 3500 2500 1000
aug.18 500 1500 -1000
jun.18 II 1500 1500 0
jun.18 2000 1000 1000
mar.18 1500 1000 500
des.17 1500 1500 0

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2019 17 19 19 22 23 26 26 29
Respons / SV 3/12-18 25 27 25 31 28 32 32 36
Sentio / BA 30/10-18 28 31 27 34 26 30 29 33
Sentio / BA 10/9-18 30 32 28 35 27 30 30 33
Respons / BT / VG 4/9-18 30 32 29 35 27 30 30 33
Sentio / BA 29/6-18 32 34 30 38 24 27 28 31
Respons / BT 20/6-18 30 33 29 36 26 29 29 32
Sentio / Ap 6/6-18 26 30 27 33 27 31 30 34
Respons / BT 22/3-18 32 35 29 38 25 27 28 30
Respons / Høyre 19/12-17 32 34 30 37 25 27 28 30
Respons / BT 22/3-17 21 25 24 29 33 34 37 38

Bergen 1979-2018

Oppslutning i prosent.

K 2019 F 2019 S 2021 Respons / BT / VG 4/9-18 Sentio / BA 10/9-18 Sentio / BA 30/10-18 Respons / SV 3/12-18
Posisjon (Ap+V+KrF+MDG) 36,6 36,9 38,3 36,8 36,2 37,0 38,6
Ap 19,8 20,4 23,6 26,1 24,9 24,4 26,3
Høyre 20,0 20,4 26,5 34,7 34,2 30,5 28,8
Frp 4,7 6,3 9,4 9,4 9,5 10,4 9,5
SV 8,6 8,5 11,4 10,6 9,7 11,6 10,7
Sp 5,3 7,3 5,4 2,3 4,4 3,6 4,3
KrF 3,1 3,1 3,5 3,4 3,3 4,1 2,9
Venstre 3,8 3,7 5,9 3,9 4,9 4,0 5,3
MDG 9,9 9,8 5,3 3,4 3,1 4,5 4,1
Rødt 4,9 4,4 5,8 4,7 4,6 5,4 5,4
Andre 19,9 16,1 3,2 1,5 1,3 0,0 2,5
R + SV + MDG + Ap + Sp 48,5 50,3 51,5 47,1 46,7 49,5 50,8
Frp + H + KrF + V 31,6 33,5 45,2 51,4 51,9 49,0 46,5
Sp + KrF + V 12,2 14,1 14,8 9,6 12,6 11,7 12,5

Bergen leverte ved kommunevalget 2019 150 274 stemmer, tilsvarende 45,3 pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner