Poll of polls

Første delingstall – 1,4 eller 1,2?

Publisert 2. desember 2018. Sist endret 2. desember 2018.

Kjernen i valgordningen er antall valgdistrikter og fordelingen av mandater i valgdistriktene. Dette blir f.t. regulert i Grunnloven §§ 57 og 59.

1) I Grunnloven § 57 andre avsnitt heter det at "Riket inndeles i 19 valgdistrikter".

2) Grunnloven § 59 andre avsnitt om fordelingen av distriktsmandatene lyder slik: "De sammenlagte stemmetall for hvert parti innenfor de enkelte valgdistrikter blir å dele med 1,4; 3; 5; 7 og således videre inntil stemmetallet er delt så mange ganger som det antall mandater vedkommende parti kan forventes å få. Det parti som etter det foranstående får den største kvotient, tildeles det første mandat, mens det neste mandat tilfaller det parti som har den nest største kvotient, og således videre inntil alle mandater er fordelt." Første delingstall er etter denne bestemmelsen 1,4.

3) Valglovutvalget er i arbeid, og blant spørsmålene er antall valgdistrikter og om første delingstall fortsatt bør være 1,4 – eller om dette bør senkes til 1,2.

4) Gabriel Steinsbekk i Bergen SV har utarbeidet tabellene der han har forutsatt hhv. 19 valgdistrikter som nå og delingstall 1,4 eller 1,2 – og en eventuell endring til 11 valgdistrikter med delingstall 1,4 eller 1,2. Fordelingen av mandater med 19 fylker i tabellene bygger på fylkenes sannsynlige antall mandater i valget i 2021. Vi retter en hjertelig takk til Gabriel.

5) Vi ser at i f.eks. Oslo vil 3,4 pst være minimum for å vinne distriktsmandat med stemmetall som i fjor, 19 distrikter, første delingstall 1,4 og antall mandater som i 2021 (trolig 19 distriktsmnd i Oslo i 2021 mot 18 nå). Senkes første delingstall til 1,2, senkes minimum for å vinne mandat til 2,9 pst.

6) Skulle det bli flertall for å endre Grunnloven til 11 valgdistrikter, vil Viken bli det største distriktet. Med første delingstall 1,4 vil minimum for å vinne mandat i Viken bli 1,9 pst. Minimum faller til 1,8 pst i Viken med første delingstall 1,2.

7) Et spørsmål som da kan oppstå er om valgordningen både bør ha en nasjonal og fylkesvis sperregrense, i motsetning til nå der vi bare har en nasjonal. Det skal vi komme tilbake til.

8) Stortingsvalget 2021 vil bli gjennomført etter den gjeldende valgordningen med bl.a. 19 distrikter og første delingstall 1,4. En eventuell ny valgordning vil først bli gjennomført fra og med valget 2025.

9) Undertegnede er medlem av Valglovutvalget. Det vi skriver på dette nettstedet om mulige nye valgordninger, impliserer ikke et standpunkt til hvilken løsning som bør foretrekkes.

Første delingstall 1,4 – 19 fylker – 19 utjvn.mnd

Fylke Distriktsmnd Stemmer 2017 Min. stemmer for mnd Min. pst for mnd
Akershus 18 346272 12094 3,5
Aust-Agder 3 64776 7754 12,0
Buskerud 7 156207 11468 7,3
Finnmark 4 38909 5601 14,4
Hedmark 6 114080 11358 10,0
Hordaland 15 298597 12617 4,2
Møre og Romsdal 7 145528 9672 6,6
Nord-Trøndelag 4 78418 8723 11,1
Nordland 8 134428 9441 7,0
Oppland 5 99256 10194 10,3
Oslo 19 367101 12357 3,4
Rogaland 13 251108 11232 4,5
Sogn og Fjordane 3 61419 8452 13,8
Sør-Trøndelag 9 183944 10750 5,8
Telemark 5 96867 9075 9,4
Troms 5 91844 9241 10,1
Vest-Agder 5 100955 9911 9,8
Vestfold 6 136314 10667 7,8
Østfold 8 160820 10704 6,7

Første delingstall 1,2 – 19 fylker – 19 utjvn.mnd

Fylke Distriktsmnd Stemmer 2017 Min. stemmer for mnd Min. pst for mnd
Akershus 18 346272 10366 3,0
Aust-Agder 3 64776 6646 10,3
Buskerud 7 156207 9830 6,3
Finnmark 4 38909 4977 12,8
Hedmark 6 114080 9735 8,5
Hordaland 15 298597 10477 3,5
Møre og Romsdal 7 145528 8962 6,2
Nord-Trøndelag 4 78418 8723 11,1
Nordland 8 134428 8827 6,6
Oppland 5 99256 8738 8,8
Oslo 19 367101 10592 2,9
Rogaland 13 251108 9659 3,8
Sogn og Fjordane 3 61419 7245 11,8
Sør-Trøndelag 9 183944 9214 5,0
Telemark 5 96867 7779 8,0
Troms 5 91844 8835 9,6
Vest-Agder 5 100955 8495 8,4
Vestfold 6 136314 9144 6,7
Østfold 8 160820 9175 5,7

Første delingstall 1,4 – 11 fylker – 11 utjvn.mnd

Fylke Distriktsmnd Stemmer 2017 Min. stemmer for mnd Min. pst for mnd
Viken 35 663299 12493 1,9
Agder 9 165731 10562 6,4
Vestland 19 360016 11874 3,3
Rogaland 13 251108 11232 4,5
Møre og Romsdal 7 145528 9672 6,6
Trøndelag 15 262362 11014 4,2
Nordland 8 134428 9441 7,0
Troms og Finnmark 10 130753 6906 5,3
Vestfold og Telemark 12 233181 10883 4,7
Innlandet 12 213336 9613 4,5
Oslo 18 367101 12357 3,4

Første delingstall 1,2 – 11 fylker – 11 utjvn.mnd

Fylke Distriktsmnd Stemmer 2017 Min. stemmer for mnd Min. pst for mnd
Viken 35 663299 11744 1,8
Agder 9 165731 9053 5,5
Vestland 19 360016 11112 3,1
Rogaland 13 251108 9659 3,8
Møre og Romsdal 7 145528 8962 6,2
Trøndelag 15 262362 9440 3,6
Nordland 8 134428 8827 6,6
Troms og Finnmark 10 130753 5919 4,5
Vestfold og Telemark 12 233181 9907 4,2
Innlandet 12 213336 10054 4,7
Oslo 18 367101 10592 2,9

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem