Poll of polls

Rødt henter 30.000 fra Ap+SV

Publisert 10. november 2018. Sist endret 10. november 2018.

Stortinget – landsomfattende – Norfakta for Nationen og Klassekampen – Sentio for Dagens Næringsliv – Respons for Verdens Gang – publisert 7. og 8. november 2018.

Vi takker journalist Sivert Rossing (Nationen), redaktør Kjetil B. Alstadheim (DN) og nyhetssjef Eva-Therese Grøttum (VG) for tillatelse til å gjengi bakgrunnstall.

1) Basert på snittet av overgangstallene for Rødt, Arbeiderpartiet og SV, henter Rødt netto 28.000 velgere fra Ap og SV – avrundet til 30.000 i tittelen.

2) Bakgrunnstall må leses med varsomhet. Respons (for VG) hadde f.eks. 35, 67 og 198 respondenter i sitt utvalg i november 2018 som opplyste at de stemte hhv R, SV og Ap i valget i fjor. Det skal da lite til før små endringer gir utslag på bakgrunnstallene.

3) Rødt fikk 2,4 pst i stortingsvalget 2017, og har 4,1 pst i snitt i de tre første målingene i november. Gitt netto henting av 28.000 fra Ap+SV, betyr det at rundt ett prosentpoeng av fremgangen skyldes disse overgangene.

4) Rødt er (trolig) avhengig av overganger fra sine konkurrenter på venstresiden for å komme over sperregrensen i 2021. Den (eventuelle) lekkasjen fra Ap og SV til Rødt blir ett av mange spennende trekk ved målingene frem mot neste stortingsvalg.

5) Målingene i år har vist at Rødt på et for partiet gunstig tidspunkt har evne til å hente mer fra konkurrentene enn så langt i november. Partiets sterkeste måling hos Respons/VG i år er 4,8 pst i juni. Overgangene fra SV var da 19.000 og fra Ap 17.000 (ingen gikk motsatt vei). Andre byråer har på Rødts beste dager notert enda større lekkasje fra særlig Ap til Rødt.

Rødt vs Ap – november 2018 – 2017-velgere

Stv 2017: R 70.522 – Ap 800.949

Norf/Nat/KK Sentio/DN Rsp/VG Snitt
Ap til R 8000 41000 29000 26000
R til Ap 12000 0 4000 5000
R +21000

Rødt vs SV – november 2018 – 2017-velgere

Stv 2017: R 70.522 – SV 176.222

Norf/Nat/KK Sentio/DN Rsp/VG Snitt
SV til R 7000 12000 10000 10000
R til SV 4000 0 6000 3000
R +7000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R