Poll of polls

Kommunevalget: Frp+H+R+Sp+SV opp

Publisert 4. november 2018. Sist endret 4. november 2018.

1) I skyggen av Kristelig Folkepartis retningsvalg er det publisert en rekke lokale målinger om kommunevalg. Etter 20. september har vi notert målinger i elleve kommuner som samlet leverte femten prosent av stemmene i kommunevalget 2015.

2) Summerer vi disse elleve målingene slik Jon Aabye har gjort i tabellene, ser vi at fem partier er i pluss mot 2015: Fremskrittspartiet, Høyre, Rødt, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Det er de samme fem partiene som er i pluss mot 2015 også om vi ser på alle publiserte lokale målinger i år.

3) Høyre har i denne beregningen en sterkere landstendens enn Arbeiderpartiet, men Bergen veier tungt i de lokale målingene i september og oktober. Tas Bergen bort i disse tabellene, ville landstendensen basert på de elleve målte kommunene for Ap vært 29,8 og Høyre 26,2.

De følgende tabeller er basert på målinger i 11 kommuner publisert 20 sep -- 30 okt med 348.490 stemmer i k-2015 = 15% av 2.392.381 stemmer.

Arbeiderpartiet

Kommune 2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Oppdal 1099 761 22,8 Norfakta/Opp 20.sep
Nye Lillestrøm 13259 12008 29,9 InFact/RB 21.sep
Nye Tønsberg 7687 6456 27,7 InFact/TB 02.okt
Færder 4094 3302 26,6 InFact/TB 02.okt
Ullensaker 4417 4399 32,9 Norfakta/Frp 04.okt
Fredrikstad 15976 16145 33,3 Sentio/Ap 09.okt
Tromsø 9952 7570 25,1 InFact/Nordlys 17.okt
Lillehammer 5620 5161 30,3 Markedsinfo/GD 19.okt
Sarpsborg 11144 9907 29,3 Sentio/Ap 20.okt
Nordre Follo 8186 7731 31,2 Sentio/ØB 23.okt
Bergen 49510 31926 21,3 Sentio/BA 30.okt
Godkjente stemmer 130944 105366 26,55

Høyre

Kommune 2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Oppdal 439 393 20,7 Norfakta/Opp 20.sep
Nye Lillestrøm 9051 9067 23,2 InFact/RB 21.sep
Nye Tønsberg 6134 7578 28,6 InFact/TB 02.okt
Færder 3725 4685 29,1 InFact/TB 02.okt
Ullensaker 2508 3023 27,9 Norstat/Frp 04.okt
Fredrikstad 5416 5194 22,2 Sentio/Ap 09.okt
Tromsø 6779 9337 31,9 InFact/Nordlys 17.okt
Lillehammer 1927 2358 28,4 Markedsinfo/GD 19.okt
Sarpsborg 3495 4082 27,1 Sentio/Ap 20.okt
Nordre Follo 10643 10959 23,9 Sentio/ØB 23.okt
Bergen 28933 39908 32,0 Sentio/BA 30.okt
Godkjente stemmer 79050 96584 28,31

Fremskrittspartiet

Kommune 2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Oppdal 151 111 7,0 Norfakta/Opp 20.sep
Nye Lillestrøm 4344 4971 10,8 InFact/RB 21.sep
Nye Tønsberg 2958 3508 11,2 InFact/TB 02.okt
Færder 2000 1705 8,1 InFact/TB 02.okt
Ullensaker 4022 3697 8,7 Norstat/Frp 04.okt
Fredrikstad 4332 5194 11,4 Sentio/Ap 09.okt
Tromsø 3602 4669 12,3 InFact/Nordlys 17.okt
Lillehammer 633 358 5,4 Markedsinfo/GD 19.okt
Sarpsborg 2840 2868 9,6 Sentio/Ap 20.okt
Nordre Follo 2283 1954 8,1 Sentio/ØB 23.okt
Bergen 11428 13608 11,3 Sentio/BA 30.okt
Godkjente stemmer 38593 42643 10,46

Sosialistisk Venstreparti

Kommune 2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Oppdal 0 158 n/a Norfakta/Opp 20.sep
Nye Lillestrøm 1176 1505 5,3 InFact/RB 21.sep
Nye Tønsberg 966 1029 4,4 InFact/TB 02.okt
Færder 372 792 8,8 InFact/TB 02.okt
Ullensaker 0 0 n/a Norstat/Frp 04.okt
Fredrikstad 850 827 4,0 Sentio/Ap 09.okt
Tromsø 2649 3935 6,1 InFact/Nordlys 17.okt
Lillehammer 510 593 4,8 Markedsinfo/GD 19.okt
Sarpsborg 387 221 2,4 Sentio/Ap 20.okt
Nordre Follo 1214 1642 5,6 Sentio/ØB 23.okt
Bergen 9139 15178 6,8 Sentio/BA 30.okt
Godkjente stemmer 17263 25880 6,18

Senterpartiet

Kommune 2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Oppdal 778 1055 11,5 Norfakta/Opp 20.sep
Nye Lillestrøm 1612 2696 14,2 InFact/RB 21.sep
Nye Tønsberg 1542 1661 9,1 InFact/TB 02.okt
Færder 126 470 31,7 InFact/TB 02.okt
Ullensaker 690 877 10,8 Norstat/Frp 04.okt
Fredrikstad 936 893 8,1 Sentio/Ap 09.okt
Tromsø 729 1867 21,7 InFact/Nordlys 17.okt
Lillehammer 1020 1581 13,2 Markedsinfo/GD 19.okt
Sarpsborg 808 1214 12,8 Sentio/Ap 20.okt
Nordre Follo 585 680 9,9 Sentio/ØB 23.okt
Bergen 2614 4710 15,3 Sentio/BA 30.okt
Godkjente stemmer 11440 17704 13,14

Kristelig Folkeparti

Kommune 2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Oppdal 182 165 4,9 Norfakta/Opp 20.sep
Nye Lillestrøm 1144 945 4,5 InFact/RB 21.sep
Nye Tønsberg 1339 678 2,8 InFact/TB 02.okt
Færder 490 564 6,3 InFact/TB 02.okt
Ullensaker 355 229 3,5 Norstat/Frp 04.okt
Fredrikstad 1462 1191 4,4 Sentio/Ap 09.okt
Tromsø 1044 867 4,5 InFact/Nordlys 17.okt
Lillehammer 392 445 6,2 Markedsinfo/GD 19.okt
Sarpsborg 1224 1346 6,0 Sentio/Ap 20.okt
Nordre Follo 1147 991 4,7 Sentio/ØB 23.okt
Bergen 7884 5365 3,7 Sentio/BA 30.okt
Godkjente stemmer 16663 12786 4,18

Venstre

Kommune 2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Oppdal 520 361 3,8 Norfakta/Opp 20.sep
Nye Lillestrøm 1407 805 3,2 InFact/RB 21.sep
Nye Tønsberg 1119 632 3,1 InFact/TB 02.okt
Færder 931 564 3,3 InFact/TB 02.okt
Ullensaker 523 337 3,6 Norstat/Frp 04.okt
Fredrikstad 1023 827 4,5 Sentio/Ap 09.okt
Tromsø 1644 1067 3,6 InFact/Nordlys 17.okt
Lillehammer 901 395 2,4 Markedsinfo/GD 19.okt
Sarpsborg 372 154 2,3 Sentio/Ap 20.okt
Nordre Follo 1704 1501 4,9 Sentio/ØB 23.okt
Bergen 7188 5234 4,0 Sentio/BA 30.okt
Godkjente stemmer 17332 11877 3,78

Miljøpartiet De Grønne

Kommune 2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Oppdal 0 152 n/a Norfakta/Opp 20.sep
Nye Lillestrøm 1260 945 3,2 InFact/RB 21.sep
Nye Tønsberg 1246 538 1,8 InFact/TB 02.okt
Færder 901 389 1,8 InFact/TB 02.okt
Ullensaker 352 189 2,3 Norstat/Frp 04.okt
Fredrikstad 1314 728 2,4 Sentio/Ap 09.okt
Tromsø 1475 867 2,5 InFact/Nordlys 17.okt
Lillehammer 821 543 2,8 Markedsinfo/GD 19.okt
Sarpsborg 704 353 2,1 Sentio/Ap 20.okt
Nordre Follo 1700 1331 3,3 Sentio/ØB 23.okt
Bergen 7875 5888 3,2 Sentio/BA 30.okt
Godkjente stemmer 17648 11923 2,87

Rødt

Kommune 2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Oppdal 0 10 n/a Norfakta/Opp 20.sep
Nye Lillestrøm 196 1155 11,6 InFact/RB 21.sep
Nye Tønsberg 210 982 9,2 InFact/TB 02.okt
Færder 372 765 4,1 InFact/TB 02.okt
Ullensaker 0 0 n/a Norstat/Frp 04.okt
Fredrikstad 380 1026 5,3 Sentio/Ap 09.okt
Tromsø 4788 2501 1,0 InFact/Nordlys 17.okt
Lillehammer 359 753 4,1 Markedsinfo/GD 19.okt
Sarpsborg 223 596 5,3 Sentio/Ap 20.okt
Nordre Follo 395 878 4,4 Sentio/ØB 23.okt
Bergen 3045 7066 4,6 Sentio/BA 30.okt
Godkjente stemmer 9968 15732 3,11

Johan Giertsen

Del på Facebook