Poll of polls

Hvem skal styre Bergen?

Publisert 3. november 2018. Sist endret 3. november 2018.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 269 205
Fakta om målingen
Sentio for BA.
OEEV
Ap24,4-0,55,9
H30,5-3,74,0
Frp10,40,9-0,1
SV11,61,91,6
Sp3,6-0,81,3
KrF4,10,80,7
V4,0-0,9-1,0
MDG4,51,4-0,7
R5,40,81,4
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen – kommunevalg – Sentio for Bergensavisen – opptatt 23–25 oktober 2018.

Vi takker journalist Geir Kvile i Bergensavisen for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Størst endring mot kommunevalget 2015 er i Bergen stadig Arbeiderpartiet, denne gang med minus 13,4 (37,8 til måling 24,4).

2) Størst endring mot forrige måling fra samme kilde (september) har Høyre med minus 3,7 (34,2 til måling 30,5).

3) Skulle valget neste år svare til denne undersøkelsen, er det ikke enkelt å forutsi hvilke partier som vil styre Bergen i byråd 2019–2023.

4) Mulige koalisjoner av byråds- eller støttepartier iht målingen (34 representanter gir flertall):

Ap+KrF+V (= byrådet nå): 22

Ap+Sp+SV+MDG+R: 33

Ap+Sp+KrF+V: 24

Frp+H+KrF+V: 34 og flertall

Ap+Sp+SV+MDG+KrF+V: 35 og flertall

5) Flertallet for en mulig koalisjon Frp+H+KrF+V er hårfint. Skulle Høyre gå ned 141 stemmer eller Ap øke med 114, vil Høyre tape sistemandatet til Ap. De fire partiene Frp+H+KrF+V taper i så fall flertallet i denne målingen.

6) Mandatberegningsprogrammet forutsetter at Høyre oppnår 39.856 stemmer og Ap 31.966 (gitt samme antall godkjente stemmer i Bergen som i kvlg 2015). Marginen for Høyres sistemandatet og det eventuelle flertallet for Frp+H+KrF+V er da så hårfin at kommunens tellekorps og tellemaskiner måtte ha brukt ekstra tid på fintellingen for å slå resultatet fast – hvis målingen fra Sentio/BA skulle svare til valgresultatet.

6) Motposten til det hårfine flertallet for de fire partiene som nå skal forhandle om en eventuell regjeringsutvidelse nasjonalt, er at et mulig prosjekt i Bergen med Ap+Sp+SV+MDG+R mangler bare 114 Ap-stemmer på å vinne flertall.

Bergen – lojalitet mot stv 2017

Des 17: Rsp/H. Mars og juni 18: Rsp/BT. Aug 18: Rsp/BT/VG. Jun II+sep+okt 18: Sentio/BA. Stv 2017 Bergen: Ap 39.603 – SV 14.682 – R 4.571 – Sp 6.733 – KrF 6.682 – MDG 7.239 – V 8.824 – H 51.290 – Frp 20.405.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
okt.18 93 64 63 67 40 56 70 66 64
sep.18 90 65 62 55 42 58 68 55 50
aug.18 81 72 73 30 43 64 78 59 44
jun.18 II 86 74 62 39 76 54 81 72 50
jun.18 82 68 63 50 44 60 77 58 31
mar.18 62 69 63 75 28 58 75 81 52
des.17 75 67 69 63 53 74 82 62 78

Bergen – lojalitet mot kvlg 2015

Kvlg 2015 Bergen: Ap 49.510 – SV 9.139 – R 3.045 – Sp 2.614 – KrF 7.884 – MDG 7.875 – V 7.188 – H 28.933 – Frp 11.428. Mai 2018: Sentio for Ap.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mai.18 70 77 61 62 44 66 79 77 55

Bergen – råtall (før politisk vekting)

Des 17: Rsp for H. Mars og juni 18: Rsp for BT. Mai 18: Sentio for Ap. Aug 18: Rsp for BT og VG. Des og juni og mars 16: Respons for BT.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
aug.18 6,1 11,1 28,9 2,1 4,4 3,6 33,1 6,3 3,2
jun.18 5 11,9 24,1 2,2 5 5,5 36,3 6,7 1,8
mai.18 4,9 10,3 23,1 3,2 3,8 4,8 33,5 9,9 4,4
mar.18 4,4 11,6 22,6 2,6 4,4 4,3 37,2 7 4,9
des.17 4,1 11,5 24,3 4 5,3 3,4 33,5 8,5 4,9
des.16 4,8 9,4 33,8 1,4 5,6 4,3 29,5 7,3 2,8
jun.16 2,6 8,4 34,3 2,8 7,8 5,1 26,5 7,2 4,5
mar.16 3 9,8 32,6 2,7 7,9 3 26,2 7 6,8

Bergen – Arbeiderpartiet vs Høyre – 2017-velgere

Stv 2017: Ap 39.603 – H 51.290. Alle overgangstall avrundet til nærmeste 500.

Fra Ap til H Fra H til Ap Nto pluss H
okt.18 2500 1500 1000
sep.18 3500 2500 1000
aug.18 500 1500 -1000
jun.18 II 1500 1500 0
jun.18 2000 1000 1000
mar.18 1500 1000 500
des.17 1500 1500 0

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Sentio / BA 30/10-18 28 31 27 34 26 30 29 33
Sentio / BA 10/9-18 30 32 28 35 27 30 30 33
Respons / BT / VG 4/9-18 30 32 29 35 27 30 30 33
Sentio / BA 29/6-18 32 34 30 38 24 27 28 31
Respons / BT 20/6-18 30 33 29 36 26 29 29 32
Sentio / Ap 6/6-18 26 30 27 33 27 31 30 34
Respons / BT 22/3-18 32 35 29 38 25 27 28 30
Respons / Høyre 19/12-17 32 34 30 37 25 27 28 30
Respons / BT 22/3-17 21 25 24 29 33 34 37 38
Respons / BT 22/12-16 24 27 23 30 32 35 35 38

Bergen 1979-2018

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Sentio / BA 29/6-18 Respons / BT / VG 4/9-18 Sentio / BA 10/9-18 Sentio / BA 30/10-18
Ap 23,6 18,5 17,5 20,5 26,1 24,9 24,4
Høyre 26,5 26,5 27,1 34,7 34,7 34,2 30,5
Frp 9,4 10,5 10,8 11,7 9,4 9,5 10,4
SV 11,4 10,0 10,4 12,2 10,6 9,7 11,6
Sp 5,4 2,3 4,2 3,2 2,3 4,4 3,6
KrF 3,5 3,4 3,5 3,0 3,4 3,3 4,1
Venstre 5,9 5,0 5,0 6,2 3,9 4,9 4,0
MDG 5,3 5,2 5,5 2,7 3,4 3,1 4,5
Rødt 5,8 4,0 3,9 4,5 4,7 4,6 5,4
Andre 3,2 14,6 12,1 1,3 1,5 1,3 0,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 43,1 47,1 46,7 49,5
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 55,6 51,4 51,9 49,0
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 12,4 9,6 12,6 11,7

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner