Poll of polls

Hvem er nå "KrFs velgere"?

Publisert 31. oktober 2018. Sist endret 31. oktober 2018.

Stortinget – landsomfattende – Kantar TNS for TV2 – publisert 31. oktober 2018.

1) Kristelig Folkeparti ble målt til tre blank. Det ville gitt to mandater. Leder Hareide ville blitt gjenvalgt i Hordaland med en margin iflg TV2 på 149 (!) stemmer. Nestleder Bollestad ville hatt mer å gå på i sitt hjemfylke Rogaland. Fordi partiet ikke vinner utjevningsmandater i denne undersøkelsen, ville nestleder Ropstad falt ut av Stortinget om målingen var valg fordi han har utjevningsmandatet i Aust-Agder.

2) TV2 opplyser at KrFs lojalitet i denne undersøkelsen er under 50 ("under halvparten" skriver kanalen). I pollofpolls har vi ikke systematisk registrert lojalitetstall, men undertegnede kan ikke huske noen nasjonal stortingsmåling med lojalitet under 50 for Kristelig Folkeparti.

3) Norstat/NRK hadde 30. oktober lojalitet KrF på 59. Kantar/TV2 har som nevnt lojalitet KrF på under 50 den 31. oktober. Snitt lojalitet NRK og TV2 er ca 55. Gitt dette snittet, vil rundt 45 pst av KrFs velgere i fjor ikke stemme på partiet hvis stortingsvalg i dag (ca 55.000 velgere). Disse har enten satt seg på gjerdet ("ikke sikker") eller vil stemme på andre partier.

4) Med så lav lojalitet ser vi at betegnelsen "KrFs velgere" er upresis. Medier, politikere og andre som nå viser til "KrFs velgere" bør presisere om det siktes til velgerne i valget i fjor eller velgerne iht målingene i oktober 2018. Fordi bare rundt halvparten av KrFs 2017-velgere syntes å være lojale ultimo oktober 2018, er partiets velgermasse f.t. en annen enn den var i valget i fjor.

5) I målingen 30.oktober fra Norstat for NRK svarte knapt en fjerdedel av KrFs 2017-velgere "ikke sikker" (på "gjerdet"). Slik TV2 beskriver sin måling 31. oktober, synes andelen av gjerdesittere å være enda høyere. Snitt andel gjerdesittere NRK og TV2 kan derfor være rundt 30 pst av KrFs 2017-velgere, som svarer til ca. 35.000 velgere.

Kristelig Folkeparti – i orkanens øye

KrF landsmålinger opptatt etter Hareides tale til landsstyret 28. sep. Snitt fem første 4,6 – fire siste 3,7.

Måling Kilde Publisert Opptatt
4,7 Respons/VG 4.10. 1/10–3/10
4,1 Norfakta/Kl.k/Nat. 6.10. 2/10–3/10
5,0 Opinion/AN 10.10. 4/10–10/10
4,8 InFact/Nettav. 11.10. 9/10–9/10
4,5 Sentio/DN 17.10. 9/10–18/10
3,6 Norstat/VL 24.10. 16/10–22/10
4,4 Ipsos/Dagbl. 25.10. 22/10–24/10
3,9 Norstat/NRK 30.10. 23/10–28/10
3,0 Kantar/TV2 31.10. 24/10–30/10

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF