Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Er Ap+KrF+V i Bergen en suksess?

Publisert 30. september 2018. Sist endret 30. september 2018.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 269 205

1) Det er ulike målestokker for å vurdere om et samarbeid mellom to eller flere partier er en suksess – om partiene er tilfreds med sine gjennomslag, om konfliktnivået mellom partiene er lavt, om lederne er respektert blant velgerne etc.

2) I pollofpolls har vi en målestokk på slike spørsmål – velgeroppslutningen. Vi er klar over at det finnes andre perspektiver, men for et nettsted som ser på valgresultater og partimålinger, er oppslutning den naturlige målestokk for suksess eller det motsatte.

3) Etter kommunevalget 2015 ble byråd i Bergen dannet av Ap+KrF+V. Byrådet fikk flertall med 34 av 67 representanter i Bergen bystyre, fordelt på Ap 26 – KrF 4 – V 4. Byrådet har mistet sitt flertall i perioden, fordi to av de fire innvalgte representantene for KrF (bl.a. byens varaordfører) har meldt overgang til De Kristne.

4) Oppslutningen om de tre partiene var i kommunevalget 2015 samlet 49,3 pst – fordelt på Ap 37,8 – KrF 6,0 – V 5,5.

5) Snittet av de to siste målingene i Bergen, september 2018 – Respons/BT/VG og Sentio/BA (i parentes kvlg 2015):

Ap 25,5 (37,8) – ned 33 pst

KrF 3,4 (6,0) – ned 43 pst

V 4,4 (5,5) – ned 20 pst

Sp 3,4 (2,0) – opp 70 pst

SV 10,1 (7,0) – opp 44 pst

R 4,6 (2,3) – opp 100 pst

MDG 3,3 (6,0) – ned 45 pst

Frp 9,5 (8,7) – opp 9 pst

H 34,4 (22,1) – opp 56 pst

6) Representanter i bystyret iht snittet av de to siste målingene som nevnt (kvlg 2015):

Ap 18 (26)

KrF 2 (4)

V 3 (4)

Sp 2 (1)

SV 7 (5)

R 3 (2)

MDG 2 (4)

Frp 6 (6)

H 24 (15)

7) Grupper av samarbeidende / nærstående partier – snittet av målingene som nevnt (kvlg 15 i parentes):

Byrådet Ap+KrF+V: 23 (34)

SV+R: 10 (7)

Frp+H: 30 (21)

Ap+Sp+SV: 27 (32)

8) Arbeiderpartiets snitt på de to siste målingene i Bergen er 25,5 pst. Etter kommunevalget 1971 (det første i storkommunen) er det bare valgene 2003 og 2007 som er svakere for Ap enn 25,5.

9) Kristelig Folkepartis snitt på de to siste målingene i Bergen er 3,4 pst. Skulle dette bli resultatet i valget neste år, vil det bli partiets svakeste valg i Bergen etter 1971, som var det første valget i storkommunen. Det svakeste kommunevalget for KrF i Bergen etter 1971 er 2011 med 5,6 pst. Det svakeste fylkestingsvalget i Bergen for KrF i denne perioden er 2015 med 5,7. Det svakeste stortingsvalget for Bergen KrF etter 1973 er 2017 med 4,1.

10) Er byrådet i Bergen Ap+KrF+V en suksess? Disse tre partiene fikk 49,3 pst i kommunevalget 2015. Snittet av de to siste målingene (september 2018) gir disse partiene 33,3 pst. Fallet i prosentpoeng er 16. Fallet i prosent er 32.

Utviklingen i Bergen - partiene

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Snitt 2015 35,4 24,9 9,4 6,5 1,6 6,0 6,5 6,3 2,0
K-2015 37,8 22,1 8,7 7,0 2,0 6,0 5,5 6,0 2,3
Snitt 2016 32,4 26,3 10,3 8,0 3,0 5,1 4,9 4,9 3,4
Snitt 2017 29,7 30,2 9,4 8,9 4,2 4,7 5,2 5,4 2,4
Snitt 2018 24,2 33,7 10,4 10,5 3,2 3,9 4,6 3,3 4,6

Utviklingen i Bergen - summert for tre grupper partier

Ap+KrF+V Høyre+Frp SV+R
Snitt 2015 47,9 34,3 8,4
K-2015 49,3 30,8 9,3
Snitt 2016 42,5 36,6 11,4
Snitt 2017 39,5 39,5 11,3
Snitt 2018 32,6 44,1 15,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner