Poll of polls

Er KrF eller Venstre i «sentrum»?

Publisert 27. september 2018. Sist endret 27. september 2018.

1) Tilførselen av velgere til Kristelig Folkeparti fra andre partier og fra velgere som ikke stemte i stortingsvalget 2017 er liten – iht de ti nasjonale stortingsmålingene som Respons har hatt så langt i år (en fra Aftp/BT og ni for VG). Vi takker BT og VG for innsyn i bakgrunnstallene.

2) Venstre har over tid omtrent samme barometernivå som KrF, men henter i år ifølge Respons nesten dobbelt så mange respondenter som KrF fra andre partier og fra velgere som ikke stemte i stv 2017.

3) Det illustrerer ulike velgerstrukturer. Venstre har lavere lojalitet enn KrF, men har bra henting av velgere fra andre. KrF har inntil nå hatt høyere lojalitet, men har liten henting av nye velgere.

4) Respondentene som er kommet inn til KrF fordeler seg slik ifølge de ti landmålingene i år fra Respons:

Fra Frp+H+V: 38 pst

Fra stemte ikke i stv 2017: 34 pst

Fra Ap+Sp+SV+MDG+R: 25 pst

Fra andre: 3 pst

Tar vi bort "stemte ikke" og "andre", er fordelingen 60 vs 40 mellom blokkene med flest fra regjeringssiden.

5) Dette illustrerer KrFs borgerlige struktur. Lekkasjen er størst til borgerlig side. Størsteparten av partiets begrensede henting er fra borgerlig side. Ingen må bli overrasket hvis et eventuelt sideskifte fører til høyere lekkasje til Høyre og Fremskrittspartiet, og at tilførselen av velgere til KrF fra disse partiene går ned.

6) Skal KrF lykkes velgermessig med et sideskifte, er partiet avhengig av at dette mulige velgertapet kompenseres ved høyere overganger fra andre partier. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er i så fall trolig nærmest. Spørsmålet blir da om en eventuell øket henting av velgere fra Ap og Sp kan kompensere at lekkasjen til Høyre og Frp kan komme til å øke, kombinert med at tilførselen fra disse kan komme til å gå ned.

7) Ser vi på tilførselen av velgere til Venstre, finner vi ifølge landsmålingene fra Respons i år at Trine Skei Grandes parti henter flere velgere fra venstresiden enn fra regjeringssiden. Høyre er den største leverandøren til Venstre, men også Ap og MDG leverer merkbart til Venstre. Fordelingen av Venstres henting av nye velgere er slik:

Fra Ap+Sp+SV+MDG: 40 pst

Fra Frp+H+KrF: 33 pst

Fra stemte ikke i 2017: 26 pst

Fra andre: 1 pst

Tar vi bort "stemte ikke" og "andre", er fordelingen 55 vs 45 mellom blokkene med flest fra venstresiden.

Merk at disse prosentandelene regnes av nesten dobbelt så mange respondenter som tilførselen av nye velgere til KrF.

8) Vi ser da at til tross for at Venstre i år har vært i regjering, har partiet ifølge Respons hentet flere velgere fra venstresiden enn det Kristelig Folkeparti har maktet fra sin "blokkuavhengige" posisjon.

9) Så kan man spørre: Er Kristelig Folkeparti eller Venstre i «sentrum»? Begrepet er vagt. Hvis et kjennetegn ved dette begrepet er evnen til å hente et merkbart antall nye velgere fra begge blokkene, er Venstre i større grad i «sentrum» enn Kristelig Folkeparti.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF