Poll of polls

VG/Respons: Rødgrønt 90 vs 79

Publisert 26. september 2018. Sist endret 26. september 2018.

Fakta om målingen
Respons for VG.
OEEV
Ap25,5-0,4-0,8
H26,00,45,6
Frp14,1-0,52,5
SV6,3-1,4-1,3
Sp10,40,1-3,1
KrF3,90,00,1
V3,8-1,4-0,8
MDG3,51,3-0,4
R4,70,60,0
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1002 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – Respons for VG – opptatt 6–10 september 2018.

VG bestilte to nasjonale målinger fra Respons i september, både kommune- og stortingsvalg. VG har kun publisert kommunemålingen, og har gitt pollofpolls tillatelse til å legge ut stortingsmålingen.

Vi retter en hjertelig takk til VG – ved nyhetssjef Eva-Therese Grøttum og leder Trond Olav Skrunes i nyhetsavdelingen – for avisens åpenhet, innsyn i bakgrunnstall og hyggelig samarbeid.

1) Stortingsmålingen fordeler mandatene med 90 mot 79 i favør Ap+Sp+SV+MDG+R. Rødt ville vært på vippen med sine ni mandater.

2) KrF og Venstre ble målt til 3,9 og 3,8. Settes begge disse partiene til 4 blank og de øvrige uendret, viser vårt mandatberegningsprogram at sum Ap+Sp+SV+MDG+R går fra flertall med 90 mandater iht målingen til et hårfint mindretall på 84.

3) De samme respondentene ble spurt om både kommune- og stortingsvalg. Barometertallene ble da slik (kommunevalg i parentes):

H 26,0 (28,4)

Ap 25,5 (26,2)

Frp 14,1 (12,1)

Sp 10,4 (10,0)

SV 6,3 (4,9)

R 4,7 (3,3)

KrF 3,9 (4,9)

V 3,8 (3,7)

MDG 3,5 (4,2)

Andre 1,8 (2,3)

4) Lojalitet stortingsmålingen mot stv 2017 (lojalitet kommunemålingen i parentes):

R 82 (54)

SV 70 (61)

Ap 70 (69)

Sp 77 (65)

V 59 (52)

KrF 65 (63)

H 79 (74)

Frp 74 (55)

MDG 63 (57)

5) Stortingsmålingen er en av flere i august og september som viser høyere lojalitet for Ap enn de mange 60-tallene partiet hadde i første halvår.

6) At partiene som regel har lavere lojalitet på spørsmål om kommunevalg er normalt, sett i lys av lavere deltakelse i kommunevalg.

7) Vi har på denne plass siden august i fjor undret oss over flere lave råtall for Arbeiderpartiet. Stortingsmålingen har råtall 24,0 for Ap – oppvektet til barometertall 25,5. Denne forskjellen er mindre enn den har vært i flere andre undersøkelser. Høyres råtall på stortingsmålingen var 27,7– nedvektet til barometertall 26,0.

8) Men vi ser fremdeles at det er færre respondenter som sier at de stemte Ap enn andelen i valget i fjor. Av respondentene som opplyste at de stemte Ap i fjor, var det 24,9 pst som sa at de stemte Ap (27,4 i valget). Det var 27,5 pst av respondentene som sa at de stemte Høyre i fjor (25,0 i valget).

9) Både TV2/Kantar og VG/Respons har hatt nasjonale kommune- og stortingsmålinger i september. Forskjellen for KrF er påtagelig hos begge byråene. TV2 har KrF på 5,3 kommune og 3,7 storting. VG har KrF på 4,9 kommune og 3,9 storting.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger