Poll of polls

Bergen KrF: Landstendens 3,0

Publisert 11. september 2018. Sist endret 11. september 2018.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 269 205
Fakta om målingen
Sentio for BA.
OEEV
Ap24,94,46,4
H34,2-0,57,7
Frp9,5-2,2-1,0
SV9,7-2,5-0,3
Sp4,41,22,1
KrF3,30,3-0,1
V4,9-1,3-0,1
MDG3,10,4-2,1
R4,60,10,6
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen – kommunevalg – Sentio for Bergensavisen – publisert 10. september 2018.

Vi retter en hjertelig takk til journalist Geir Kvile i Bergensavisen for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Høyre har størst fremgang mot valget 2015 med +12,1. Arbeiderpartiet har størst fall med -12,9. Sentio har vektet mot 2017.

2) Arbeiderpartiet er mest opp siden forrige måling fra samme kilde i juni med +4,4. Motposten er SV med minus 2,5 i samme periode.

3) Snittet av målingene fra Respons for Bergens Tidende og Verdens Gang 4. september og Sentio for Bergensavisen 10. september er slik (mandater i parentes, Bergen bystyre 67 representanter):

Ap 25,5 (18)

H 34,4 (24)

Frp 9,5 (6)

SV 10,1 (7)

Sp 3,4 (2)

KrF 3,4 (2)

V 4,4 (3)

MDG 3,3 (2)

R 4,6 (3)

4) Regjeringspartiene Frp+H+V vinner 33 av 67 mandater. Fremskrittspartiet er nærmest til å vinne Arbeiderpartiets siste mandat. Frp vinner dette ved å øke sitt stemmetall med 20. Arbeiderpartiet taper mandatet hvis det beregnete stemmetallet faller med 54.

5) Skulle Frp vinne dette siste mandatet, får regjeringspartiene Frp+H+V flertall med 34 av 67 representanter i Bergen bystyre. Målingen viser at Bergen kan bli en thriller.

6) Fordi det er dødt løp, har vi lagt inn Sentios måling med to desimaler i snittet. Målingen fra Respons kjenner vi bare med en desimal. Se nærmere mandatberegningen her.

8) Mandatberegningen viser at Frp+H+V kan få flertall med 48,3 pst. De øvrige partiene (Ap+SV+Sp+KrF+MDG+R) vinner i målingen 50,3 pst, men kan likevel stå igjen med 33 mandater og mindretall. Årsaken er at Sp, KrF og MDG alle har «bortkastete» stemmer på 3,3 og 3,4 pst. To mandater vinnes i Bergen på ca 2,3 pst og tre på ca 3,7 pst. Disse partiene har derfor iht snittet av de to målingene samlet ca tre prosentpoeng som ikke gir mandat.

7) Kristelig Folkeparti har hatt finansbyråden de tre siste årene. Partiets barometertall er 3,3 iht Sentio for BA. Skulle dette svare til landstendensen for partiet i kommunevalget, blir resultatet 3,0. Det er en av flere svake målinger for KrF i det sørvestlige Norge i september i år (beregningen er måling 3,35 – resultat Bergen 2015 var 6,02 – som gir et fall i stemmeandel på over 44 prosent – som gir 3,02 gitt landsresultat k-2015 på 5,44).

8) Sentio har vektet mot stv 2017. Av KrFs 2017-velgere er 58 pst lojale – 21 pst har meldt overgang til Høyre – 5 pst har gått til SV – 16 pst har satt seg på gjerdet – sum 100 pst. Lekkasjen til f.eks. Ap, Venstre og Sp er null for alle. KrF har null overganger til seg fra alle andre partier, bl.a. er lekkasjen fra de to andre byrådspartiene Ap og Venstre til KrF også null.

9) Etter en merknad fra en leser, vil vi føye til at feilmarginene betyr at det f.t. er åpent om blokkstillingen i Bergen. At vi har beregnet med flere desimaler, betyr ikke at vi vil foregi at dette gir større presisjon. Dette er kun et fortellergrep, for å illustrere at valget kan bli en neglebiter. Fra vår side har en beregning med angivelse av antall stemmer som kan flytte mandater kun et dramaturgisk motiv, og er ikke ment som en presis beskrivelse av avstanden mellom blokkene. Når det gjelder feilkilder ved målinger, viser vi bl.a. til feilmargin-tabellene som legges ut i tilknytning til alle målinger som er lagt ut på dette nettstedet.

Bergen – lojalitet mot stv 2017

Stv 2017 Bergen: Ap 39.603 – SV 14.682 – R 4.571 – Sp 6.733 – KrF 6.682 – MDG 7.239 – V 8.824 – H 51.290 – Frp 20.405. Des 17: Rsp for H. Mars og juni 18: Rsp for BT. Juni 18 II: Sentio for BA. Aug 18: Rsp for BT og VG. Sep 18: Sention for BA.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
sep.18 90 65 62 55 42 58 68 55 50
aug.18 81 72 73 30 43 64 78 59 44
jun.18 II 86 74 62 39 76 54 81 72 50
jun.18 82 68 63 50 44 60 77 58 31
mar.18 62 69 63 75 28 58 75 81 52
des.17 75 67 69 63 53 74 82 62 78

Bergen – lojalitet mot kvlg 2015

Kvlg 2015 Bergen: Ap 49.510 – SV 9.139 – R 3.045 – Sp 2.614 – KrF 7.884 – MDG 7.875 – V 7.188 – H 28.933 – Frp 11.428. Mai 2018: Sentio for Ap.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mai.18 70 77 61 62 44 66 79 77 55

Bergen – råtall (før politisk vekting)

Des 17: Rsp for H. Mars og juni 18: Rsp for BT. Mai 18: Sentio for Ap. Aug 18: Rsp for BT og VG. Des og juni og mars 16: Respons for BT.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
aug.18 6,1 11,1 28,9 2,1 4,4 3,6 33,1 6,3 3,2
jun.18 5 11,9 24,1 2,2 5 5,5 36,3 6,7 1,8
mai.18 4,9 10,3 23,1 3,2 3,8 4,8 33,5 9,9 4,4
mar.18 4,4 11,6 22,6 2,6 4,4 4,3 37,2 7 4,9
des.17 4,1 11,5 24,3 4 5,3 3,4 33,5 8,5 4,9
des.16 4,8 9,4 33,8 1,4 5,6 4,3 29,5 7,3 2,8
jun.16 2,6 8,4 34,3 2,8 7,8 5,1 26,5 7,2 4,5
mar.16 3 9,8 32,6 2,7 7,9 3 26,2 7 6,8

Bergen – Arbeiderpartiet vs Høyre – 2017-velgere

Stv 2017: Ap 39.603 – H 51.290. Alle overgangstall avrundet til nærmeste 500.

Fra Ap til H Fra H til Ap Nto pluss H
sep.18 3500 2500 1000
aug.18 500 1500 -1000
jun.18 II 1500 1500 0
jun.18 2000 1000 1000
mar.18 1500 1000 500
des.17 1500 1500 0

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Sentio / BA 10/9-18 30 32 28 35 27 30 30 33
Respons / BT / VG 4/9-18 30 32 29 35 27 30 30 33
Sentio / BA 29/6-18 32 34 30 38 24 27 28 31
Respons / BT 20/6-18 30 33 29 36 26 29 29 32
Sentio / Ap 6/6-18 26 30 27 33 27 31 30 34
Respons / BT 22/3-18 32 35 29 38 25 27 28 30
Respons / Høyre 19/12-17 32 34 30 37 25 27 28 30
Respons / BT 22/3-17 21 25 24 29 33 34 37 38
Respons / BT 22/12-16 24 27 23 30 32 35 35 38

Bergen 1979-2018

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / BT 20/6-18 Sentio / BA 29/6-18 Respons / BT / VG 4/9-18 Sentio / BA 10/9-18
Ap 23,6 18,5 17,5 23,2 20,5 26,1 24,9
Høyre 26,5 26,5 27,1 34,8 34,7 34,7 34,2
Frp 9,4 10,5 10,8 10,2 11,7 9,4 9,5
SV 11,4 10,0 10,4 11,8 12,2 10,6 9,7
Sp 5,4 2,3 4,2 2,9 3,2 2,3 4,4
KrF 3,5 3,4 3,5 4,3 3,0 3,4 3,3
Venstre 5,9 5,0 5,0 4,5 6,2 3,9 4,9
MDG 5,3 5,2 5,5 2,3 2,7 3,4 3,1
Rødt 5,8 4,0 3,9 4,7 4,5 4,7 4,6
Andre 3,2 14,6 12,1 1,3 1,3 1,5 1,3
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 44,9 43,1 47,1 46,7
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 53,8 55,6 51,4 51,9
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 11,7 12,4 9,6 12,6

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner