Poll of polls

Vekting mot 2015 vs 2017 – åpenhet

Publisert 6. september 2018. Sist endret 6. september 2018.

1) Ingen må bli overrasket hvis målingene frem mot valget neste år kan komme til å antyde to ulike valg, med – kanskje – klare og stabile forskjeller med vekting mot 2015 eller 2017. Vi hadde en slik situasjon i fjor med konsekvente forskjeller mellom vekting mot 2015 (InFact) eller 2013 (de øvrige byråene).

2) Både vekting mot 2015 og 2017 er innenfor det faglig forsvarlige, men det må forventes åpenhet om bakgrunnstall, slik at undersøkelsene kan etterprøves.

3) Foruten vanlige overgangsmatriser vil vi forvente:

(i) Det må fremgå tydelig hvilket valg det vektes mot. Vi har sett matriser der det fremgår at referansevalget er "2015", men der det ikke fremgår om det gjelder kommunestyre- eller fylkestingsvalget.

(ii) At byråene i sine bakgrunnstall opplyser andelen av respondentene som stemte i referansevalget. I f.eks. fylkestingsvalget i Finnmark i 2015 var deltakelsen 52 pst. Det betyr at i et "korrekt" utvalg i en måling i Finnmark vektet mot F-2015 skal rundt 52 pst av respondentene opplyse at de stemte. Særlig når det er et mellomliggende valg med høyere deltakelse (2017), vil det ha interesse om utvalget er "korrekt" som nevnt.

(iii) At byråene i sine bakgrunnstall også meddeler stemmeandelen til partiene iht det som respondentene opplyser om stemmegivning i referansevalget. I et eventuelt "korrekt" utvalg i Finnmark med vekting mot fylkestingsvalget 2015, skal f.eks. rundt 46 pst av respondentene opplyse at de stemte på Arbeiderpartiet.

(iv) At andelen respondenter i gruppen "stemte ikke" fremgår av matrisene. I et "korrekt" utvalg i Finnmark i en måling vektet mot fylkestingsvalget 2015, skal knapt 50 pst av respondentene befinne seg i gruppen "stemte ikke", fordi valgdeltakelsen som nevnt var 52 pst.

4) Vi kommer til å stille gjentatte spørsmål til byråer og oppdragsgivere som ikke viser slik åpenhet, enten det vektes mot 2015 eller 2017.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode