Poll of polls

Målinger fra partier

Publisert 6. september 2018. Sist endret 13. september 2018.

1) Vi har inntil nå lagt ut alle målinger vi har mottatt fra partier. Siden juni i fjor har vi stilt som betingelse at vi også mottar uvektete råtall. Vi kommer nå til å stille ytterligere en betingelse, at vi også mottar overgangsmatrisen.

2) Målinger fra partier vil derfor fortsatt bli lagt ut, så fremt disse vilkårene innfris, men vi vil gjøre en endring: Målinger med partier som oppdragsgivere vil fra nå av ikke inngå i månedssnitt eller andre snitt, og vil heller ikke inngå i beregninger av pollofpolls nasjonalt eller fylkesvis.

3) Vi vil med dette imøtekomme den (berettigete) skepsis som fra tid til annen fremkommer mot målinger med partier som oppdragsgivere, bl.a. at publikum ikke kan vite hvilke målinger partiene ikke vil publisere, og at bred oppmerksomhet rundt slike målinger kan gi de ressurssterke partiene en fordel som andre partier ikke har.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no