Poll of polls

Åpent i Bergen

Publisert 4. september 2018. Sist endret 4. september 2018.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 269 205
Fakta om målingen
Respons for BT / VG.
OEEV
Ap26,12,97,6
H34,7-0,18,2
Frp9,4-0,8-1,1
SV10,6-1,20,6
Sp2,3-0,60,0
KrF3,4-0,90,0
V3,9-0,6-1,1
MDG3,41,1-1,8
R4,70,00,7
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen – kommunevalg – Respons for Bergens Tidende og Verdens Gang – publisert 4. september 2018.

Vi takker BT, ved Eir Stegane, for innsyn i bakgrunnstall.

1) Høyre er mest opp siden valget 2015 (+12,6).

2) Arbeiderpartiet har størst pluss siden målingen fra samme kilde i juni (+2,9). Ap har styrket egen lojalitet, råtallet er høyere, og utvekslingen mot Høyre er i pluss. Partiet har i denne målingen ingen lekkasje til Rødt. Bytteforholdet mot SV er i pluss (2017-velgere). Kort sagt: Arbeiderpartiets matrise i Bergen er sunnere enn i første halvår.

3) Byrådet (Ap+KrF+V) vant 34 av 67 mandater i kvlg 2015. Av disse har to meldt overgang til De Kristne, slik at byrådet nå er i mindretall med 32 av 67 representanter i Bergen bystyre. Målingen gir byrådet 23 mandater (22 mandater i målingen fra samme kilde i juni).

4) Kristelig Folkeparti, som har nestlederen i byrådet, har størst relativt fall mot 2015 med 43 pst – fra 6,0 til 3,4. Skulle hele landet ha samme forholdstall, får KrF 3,1 i kommunevalget nasjonalt.

5) Skulle målingen svare til valgresultatet, er det ikke gitt hvilket byråd Bergen får. Tallet angir representanter i Bergen bystyre iht målingen, der det skal velges 67:

Ap+Sp+SV+R+MDG: 32 (mindretall)

Ap+Sp+KrF+V: 25 (mindretall)

Ap+Sp+KrF+V+SV: 32 (mindretall)

Frp+H: 30 (mindretall)

Frp+H+V: 33 (mindretall)

Frp+H+KrF+V:35 (flertall)

H+KrF+Sp+V: 31 (mindretall, flertall med 37 hvis samarbeidsavtale med Frp)

6) Ethvert byråd fra sentrum/venstre må ha støtte fra MDG og/eller Rødt:

Ap+Sp+SV+KrF+V+MDG: 34 (flertall)

Ap+Sp+SV+KrF+V+R: 35 (flertall)

7) Så blir spørsmålet om Sp, KrF og Venstre ønsker å delta i et grunnlag for et byråd der MDG og/eller Rødt skal være koalisjons- eller samarbeidsparti.

8) Målinger i kommuner etter 1. august er Trondheim, Tromsø og Bergen. Se tabell nederst om summen for disse, utarbeidet av Jon Aabye. Merk endringene (i) fra 2015 til 2018, (ii) fra 2017 til 2018, (iii) fra juni 2018 til august 2018 (disse tre kommunene ble målt i både juni og august).

Bergen – lojalitet mot stv 2017

Stv 2017 Bergen: Ap 39.603 – SV 14.682 – R 4.571 – Sp 6.733 – KrF 6.682 – MDG 7.239 – V 8.824 – H 51.290 – Frp 20.405. Des 17: Rsp for H. Mars og juni 18: Rsp for BT. Juni 18 II: Sentio for BA. Aug 18: Rsp for BT og VG.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
aug.18 81 72 73 30 43 64 78 59 44
jun.18 II 86 74 62 39 76 54 81 72 50
jun.18 82 68 63 50 44 60 77 58 31
mar.18 62 69 63 75 28 58 75 81 52
des.17 75 67 69 63 53 74 82 62 78

Bergen – lojalitet mot kvlg 2015

Kvlg 2015 Bergen: Ap 49.510 – SV 9.139 – R 3.045 – Sp 2.614 – KrF 7.884 – MDG 7.875 – V 7.188 – H 28.933 – Frp 11.428. Mai 2018: Sentio for Ap.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mai.18 70 77 61 62 44 66 79 77 55

Bergen – råtall (før politisk vekting)

Des 17: Rsp for H. Mars og juni 18: Rsp for BT. Mai 18: Sentio for Ap. Aug 18: Rsp for BT og VG. Des og juni og mars 16: Respons for BT.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
aug.18 6,1 11,1 28,9 2,1 4,4 3,6 33,1 6,3 3,2
jun.18 5 11,9 24,1 2,2 5 5,5 36,3 6,7 1,8
mai.18 4,9 10,3 23,1 3,2 3,8 4,8 33,5 9,9 4,4
mar.18 4,4 11,6 22,6 2,6 4,4 4,3 37,2 7 4,9
des.17 4,1 11,5 24,3 4 5,3 3,4 33,5 8,5 4,9
des.16 4,8 9,4 33,8 1,4 5,6 4,3 29,5 7,3 2,8
jun.16 2,6 8,4 34,3 2,8 7,8 5,1 26,5 7,2 4,5
mar.16 3 9,8 32,6 2,7 7,9 3 26,2 7 6,8

Bergen – Arbeiderpartiet vs Høyre – 2017-velgere

Stv 2017: Ap 39.603 – H 51.290. Alle overgangstall avrundet til nærmeste 500.

Fra Ap til H Fra H til Ap Nto pluss H
aug.18 500 1500 -1000
jun.18 II 1500 1500 0
jun.18 2000 1000 1000
mar.18 1500 1000 500
des.17 1500 1500 0

Sum Trondheim + Tromsø + Bergen

K-valg juni og aug 18: Rsp for Adressa/NRK (Trh) + for BT/VG (Brg) + InFact for Nordlys (Tos).

K-2015 % S-2017 % jun.18 % aug.18 %
Ap 95635 38,0 85777 27,3 60639 24,1 63539 25,3
H 53188 21,2 85007 27,0 78370 31,2 73809 29,4
Frp 20570 8,2 38300 12,2 26229 10,4 25855 10,3
SV 17219 6,8 31705 10,1 27977 11,1 31763 12,6
Sp 5670 2,3 16219 5,2 11876 4,7 10863 4,3
KrF 11762 4,7 10301 3,3 8786 3,5 7884 3,1
V 13597 5,4 16141 5,1 11496 4,6 10438 4,2
MDG 16095 6,4 14487 4,6 7947 3,2 9190 3,7
R 9988 4,0 10294 3,3 14075 5,6 14075 5,6
Andre 7691 3,1 6323 2,0 4020 1,6 3999 1,6
Sum stemmer 251415 314554 251415 251415

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Respons / BT / VG 4/9-18 30 32 29 35 27 30 30 33
Sentio / BA 29/6-18 32 34 30 38 24 27 28 31
Respons / BT 20/6-18 30 33 29 36 26 29 29 32
Sentio / Ap 6/6-18 26 30 27 33 27 31 30 34
Respons / BT 22/3-18 32 35 29 38 25 27 28 30
Respons / Høyre 19/12-17 32 34 30 37 25 27 28 30
Respons / BT 22/3-17 21 25 24 29 33 34 37 38
Respons / BT 22/12-16 24 27 23 30 32 35 35 38
InFact / BA 8/9-16 25 29 25 31 29 32 31 34

Bergen 1979-2018

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Sentio / Ap 6/6-18 Respons / BT 20/6-18 Sentio / BA 29/6-18 Respons / BT / VG 4/9-18
Ap 23,6 18,5 17,5 28,1 23,2 20,5 26,1
Høyre 26,5 26,5 27,1 29,3 34,8 34,7 34,7
Frp 9,4 10,5 10,8 8,7 10,2 11,7 9,4
SV 11,4 10,0 10,4 8,8 11,8 12,2 10,6
Sp 5,4 2,3 4,2 2,5 2,9 3,2 2,3
KrF 3,5 3,4 3,5 5,4 4,3 3,0 3,4
Venstre 5,9 5,0 5,0 3,9 4,5 6,2 3,9
MDG 5,3 5,2 5,5 4,8 2,3 2,7 3,4
Rødt 5,8 4,0 3,9 5,6 4,7 4,5 4,7
Andre 3,2 14,6 12,1 2,9 1,3 1,3 1,5
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 49,8 44,9 43,1 47,1
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 47,3 53,8 55,6 51,4
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 11,8 11,7 12,4 9,6

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner