Poll of polls

KrF lekkasje 1999–2018 – mest til brgl side

Publisert 23. august 2018. Sist endret 25. august 2018.

1) TV2 – ved journalist Kjetil Løset – har undersøkt hvor Kristelig Folkeparti mistet velgere i valgene 1999–2017, både i stortings- og lokalvalg. Materialet var dels valgdagsmålinger TV2, dels førvalgsundersøkelser basert på respondentene i valgkamper i målinger for TV2.

2) Den blokkfordelte lekkasjen fra KrF er inntatt på nettsiden, jf lenken. Se søylene for valgene 1999–2017.

3) I TV2s nettsak heter det: «Gjennomgangen viser at KrF har mistet flere velgere til de andre borgerlige partiene enn til partiene på venstresiden ved de fleste valgene.»

4) Når det gjelder lekkasje fra KrF i 2018, opplyses på nevnte nettside: «Stortingsmålingene Kantar TNS har laget for TV 2 så langt i år, viser at tre av fire velgere som har forlatt Kristelig Folkeparti har gått til et av de tre regjeringspartiene.»

5) For tilførsel av velgere til Kristelig Folkeparti opplyser TV2 i samme nettsak: «Målingene viser også at KrF henter flere av sine velgere fra regjeringspartiene enn de gjør fra partiene på rødgrønn side.»

6) Respons har utført ni nasjonale målinger så langt i 2018 – en for Aftenposten og Bergens Tidende (primo januar) og åtte for VG. I sum disse målingene var det 406 respondenter som sa til Respons at de stemte KrF i stv 2017. Disse 406 fordeler seg slik:

(i) Lojale 70 pst.

(ii) Ikke sikker («gjerdet») 12 pst.

(iii) Lekkasje til andre partier 19 pst.

(iv) Lekkasjen fordeler seg (ca.) 3:1 på regjeringsblokken (pluss De Kristne) vs opposisjonen. Det er i hovedsak samme blokkfordeling av lekkasjen som TV2 fant i målingene fra Kantar TNS i første halvår.

(v) Høyre er KrFs største konkurrent mht lekkasje.

(vi) Partienes andel av lekkasjen fra KrF i disse ni målingene: R 0 – SV 5 – Ap 7 – Sp 10 – V 18 – H 42 – Frp 8 – MDG 4 – DK 5.

(vii) Merk feilkilder i bakgrunnstall og dermed i en undersøkelse som dette. Merk også at disse tallene ikke nødvendigvis sier noe om bildet i august 2018, fordi grunnlaget er et snitt av matriser fra januar til august.

7) TV2 har publisert ytterligere en nettartikkel om lekkasjen fra KrF, i tillegg til saken det er lenket til i pkt. 1 foran.

8) Tabellen viser kvartalsvise snitt landsmålinger for KrF fra valget 2013 til og med andre kvartal 2017 – og tall dag for dag i valgkampen, basert på landstendensen iht fylkesmålingene vektet mot 2013. Vi ser da at KrF i hovedsak ble målt på 5-tallet i forrige stortingsperiode. Fallet ned mot sperregrensen kom i innspurten.

9) Ser vi på innspurten i valgkampen i fjor basert på rullerende snitt landsmålinger, får vi samme inntrykk: KrFs fall kom i hovedsak i innspurten. Et slikt snitt ga KrF 4,69 den 9. september.

10) Vi takker Jon Aabye for å ha utarbeidet tabellen.

Kristelig Folkeparti 2013–2017

Kvartals-snitt landsmålinger. Aug og sep 17: Fylkesmålingene vektet mot 13.

Snitt %
Stv 2013 5,59
2013/4 5,43
2014/1 5,20
2014/2 5,30
2014/3 4,93
2014/4 5,33
2015/1 5,37
2015/2 5,43
2015/3 5,23
2015/4 5,13
2016/1 4,93
2016/2 5,20
2016/3 4,87
2016/4 4,80
2017/1 5,03
2017/2 4,67
21.aug 5,01
31.aug 4,88
05.sep 4,84
06.sep 4,64
07.sep 4,74
09.sep 4,67
Stv 2017 4,19

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF