Poll of polls

Hvorfor vokser ikke Trondheim KrF?

Publisert 17. august 2018. Sist endret 20. august 2018.

Kommunevåpen
Trondheim kommune
Folketall: 180 048
Fakta om målingen
Respons for Adressa / NRK.
OEEV
Ap26,2-1,02,1
H23,2-4,8-6,0
Frp9,53,04,1
SV15,25,22,9
Sp6,1-0,54,1
KrF2,6-0,10,6
V5,20,4-0,5
MDG3,6-3,0-2,6
R6,62,82,0
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 601 (gir vanlige feilmarginer).

Trondheim – kommunevalg – Respons for Adresseavisen og NRK – publisert 17. august 2018.

Vi viser til:

Adresseavisens reportasje.

Adresseavisens kommentar.

NRKs reportasje

Vi retter en hjertelig takk til redaktør Aglen for innsyn i bakgrunnstallene fra Respons.

1) Målingens vinner er SV som vokser fra 6,2 i kommunevalget 2015 til 15,2 (!) i denne undersøkelsen. Dette er en ny bekreftelse på at venstresiden blir rødere. SV er så langt i år en vinner i Bergen og Trondheim. Rødt er hittil vinneren i Oslo.

(i) SV henter ni pst av Arbeiderpartiets 2017-velgere i trønderhovedstaden, hver sjette av MDGs 2017-velgere går til SV, og mobiliseringen av hjemmesittere er solid.

(ii) SVs lojalitet mot stv 2017 er 72. Lojaliteten til Høyre og Frp er til sammenligning 75 og 76.

2) Målingen har rødgrønt flertall. Et borgerlig flertall i Trondheim forutsetter trolig at Høyre styrker sitt bytteforhold mot Arbeiderpartiet. I denne undersøkelsen henter Høyre knapt fem pst av Ap sine 2017-velgere, men avgir fire pst av sine 17-velgere til Otterviks parti.

3) Arbeiderpartiet ble målt til 26,2 pst mot 41,5 i 2015. I etterkrigstiden er det bare kommunevalgene i 1991 og 1995 som er svakere for Ap enn denne målingen.

4) Arbeiderpartiet har hver fjerde av sine 2017-velgere på gjerdet. Det gir en mulighet for mobilisering.

5) Redaktør Aglen skriver bl.a. dette i sin kommentar til målingen:

"SV og Rødt er målingas vinnere, men ingen av dem har vært spesielt sterk og klar i kritikken av Aps rolleblanding i Kystad-saken, noe man kanskje hadde ventet med deres ideologiske ståsted. Det har vært KrFs Geirmund Lykke som har vært den tydeligste kritikeren. Han får lite betalt for det. KrF fortsetter å ligge på samme lave nivå i Trondheim."

6) Gitt KrFs tydelighet i Kystad-saken – hvorfor får ikke Trondheim KrF uttelling og vekst på målingene?

(i) KrF fikk 3,2 i Trondheim i kvlg 2015, og inngår i ordfører Otterviks koalisjon.

(ii) Trondheim KrF fikk 2,7 – 2,4 – 2,6 i målingene fra Respons i mars (Adresseavisen), i juni (VG) og i august (Adresseavisen).

(iii) KrF har hatt lojalitet 67 – 75 – 84 i disse tre målingene. Særlig de to siste skulle indikere høyere baromertertall.

(iv) Problemet for KrF i Trondheim er velkjent for Hareide og hans partifeller: Partiet henter få nye velgere.

(v) I målingen i mars hentet KrF fire respondenter fra andre (en fra Ap, en fra H, to hjemmesittere).

(vi) I målingen i juni hentet KrF to respondenter (en fra Ap, en hjemmesitter).

(vii) I august hentet KrF i Trondheim to respondenter (en fra V, en fra «andre», null hjemmesittere).

7) De tre målingene fra Respons i Trondheim i år har hatt over 1.330 som har svart på spørsmål om partipreferanse «hvis kommunevalg i morgen». Av disse har 36 svart KrF. Av de 36 er det – som det vil fremgå – åtte respondenter som er kommet fra andre partier eller hjemmesitterne.

8) Trondheim Venstre har lavere lojalitet enn KrF, men har samlet i de tre målingene 22 respondenter inn fra andre partier eller hjemmesitterne. Kunne KrF komme opp på samme nivå i henting av velgere, ville partiet se andre og hyggeligere tall.

9) Målingen illustrerer derfor Kristelig Folkepartis krevende situasjon: Partiet er ønsket som samarbeidspartner fordi både borgerlig og rødgrønn blokk gjerne vil ha partiets stemmer i Stortinget og andre folkevalgte organer, men KrF er i liten grad attraktivt for andre partiers velgere og for velgere som ikke stemte i fjor.

Trondheim – lojalitet mot stv 2017

Juni 18: Respons for VG. Feb og aug 18: Respons for Adresseavisen.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
aug.18 68 72 57 77 57 84 75 76 42
jun.18 82 67 58 73 50 75 77 62 56
feb.18 65 61 60 76 62 67 82 49 68

Trondheim – "ikke sikker", gjerdesittere

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
aug.18 9 12 24 11 8 8 14 5 19
jun.18 0 8 18 16 19 8 17 10 30
feb.18 21 22 26 19 10 9 10 21 23

Trondheim – andel av aktiviserte hjemmesittere

Valgdeltakelse Tr.heim k-15 og s-17: 60 og 80

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
aug.18 12 20 26 8 3 0 14 5 9
jun.18 11 0 51 3 0 3 10 11 11
feb.18 4 4 35 7 0 7 18 8 15

Trondheim – utveksling Ap vs Høyre

Mot stv 2017. Ap 2017: 36.715. H 2017: 24.517.

Fra Ap til H Fra H til Ap Nto pluss H
aug.18 2000 1000 1000
jun.18 2500 1000 1500
feb.18 1500 1000 500

Trondheim – uvektete råtall

Juni 18: Respons for VG. Mars 18: Respons for Adressa/NRK. Feb 18: Sentio for Høyre.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
aug.18 7,5 17 24 6 8 3 22 7 4
jun.18 7,3 12,3 26,7 4,6 6,1 2,4 29,2 6,5 4,3
mar.18 4,7 11,8 27,9 5,5 5,9 2,6 27,9 4,5 8,4
feb.18 4,3 12,5 24 5,4 4,7 2,9 30,5 7,2 7,9

Trondheim bystyre

Antall mandater.

Ap Sp SV Ap Sp SV A Ap Sp SV R A H KrF V Frp A
K2023 27 31 34 29 4
Respons / Adressa / NRK 17/8-18 33 33 37 28 0
Respons / VG 26/6-18 30 30 34 30 0
Sentio / Høyre 2/3-18 29 29 31 31 0
Respons / Adressa / NRK 2/3-18 30 32 35 28 2
Respons / Adressa 18/5-17 36 36 39 25 0

Trondheim 1979-2018

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Sentio / Høyre 2/3-18 Respons / Adressa / NRK 2/3-18 Respons / VG 26/6-18 Respons / Adressa / NRK 17/8-18
Ap 30,3 24,1 25,5 28,1 27,2 27,8 26,2
Høyre 18,3 29,2 28,0 29,7 28,0 27,4 23,2
Frp 7,4 5,4 5,5 7,7 6,5 8,5 9,5
SV 11,5 12,3 11,0 11,5 10,0 9,9 15,2
Sp 7,7 2,0 2,8 3,1 6,6 5,9 6,1
KrF 1,9 2,0 2,0 2,0 2,7 2,4 2,6
Venstre 5,7 5,7 5,5 7,2 4,8 4,9 5,2
MDG 6,5 6,2 6,8 7,1 6,6 4,4 3,6
Rødt 6,9 4,6 5,0 2,8 3,8 6,6 6,6
Andre 3,7 8,5 8,0 0,8 3,8 2,2 1,2
R + SV + MDG + Ap + Sp 62,9 49,2 51,0 52,6 54,2 54,6 57,7
Frp + H + KrF + V 33,3 42,3 41,0 46,6 42,0 43,2 40,5
Sp + KrF + V 15,3 9,8 10,3 12,3 14,1 13,2 13,9

Trondheim leverte ved kommunevalget 2023 109 353 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Trøndelag fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner