Poll of polls

Ap størst hos TV2

Publisert 19. april 2011. Sist endret 19. april 2011.

Arbeiderpartiet ble størst på kommunevalgmålingen for april fra TV2 / TNS Gallup med 28,9. Målingen ble publisert mandag 18. april. Høyre fikk 27,0.

Snittet av de tre nasjonale kommunevalgmålingene som så langt er publisert i april er Ap 28,6 vs H 27,3.

Avstanden mellom Ap og Høyre er omtrent den samme på snittet av landsmålingene som på poll of polls kommunevalg. Vi har f.t. inne 56 kommuner som samlet leverte 47 pst av stemmene i 2007.

Merk at landsmålingene og poll of polls bygger på helt ulike beregningsmåter, og at målingene som ligger inne i poll of polls er opptatt på forskjellige tidspunkter.

TV2 informerer nå sine seere månedlig om stillingen nasjonalt når velgerne spørres om stemmegivning ved kommunevalg. Så langt vi kan se, har NRK hittil ikke tilbudt sine seere og lyttere en eneste nasjonal kommunevalgmåling.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap