Poll of polls

Opp i sørvest: Frp+H+Sp+SV+R

Publisert 14. august 2018. Sist endret 14. august 2018.

Fylkestingsvalg – Agder (sum Aust- og Vest-Agder), Rogaland, Vestland (Hordaland og Sogn og Fjordane) og Møre og Romsdal – opptatt hhv 6–9 aug (Agder og Vestland) og 6–10 aug (Rogaland og Møre og R) – 800 spurte (Rogaland og Møre og RT) – 801 spurte (Vestland) – 802 spurte (Agder).

Barometertall, bakgrunnstall, statsministerundersøkelse mv. er lagt ut:

Vestland

Agder

Rogaland

Møre og Romsdal

1) Partiene som i landsdelen samlet er i pluss mot fylkestingsvalget 2015 er gjenkjennelig fra mange lokale målinger i første halvår. Dette er Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt.

2) Tabellene gjengir:

(i) Målingene med sammenligningstall mot 2015 og mandater. Fordi landsdelen dekker to fylkes-sammenslåinger (Agder og Vestland) og et fylke der en kommune har kommet til og to har gått ut (Møre og Romsdal) har vi for disse tre fylkene ikke sammenligningstall fra tidligere valg. I kolonnene for mandater 2015 har vi lagt til grunn det antall mandater som de sammenslåtte fylkene skal velge i fylkestingsvalget 2019.

(ii) Landsdelen samlet. Vi har da forutsatt samme antall godkjente stemmer i 2019 som disse fylkene leverte i 2015. Vi har korrigert for kommunen som er overført fra Vestland til Møre og Romsdal (Hornindal) og kommunene som er overført fra Møre og Romsdal til Sør-Trøndelag (Halsa og Rindal). Etter det opplyste skal også Respons ha lagt til grunn disse justeringene i sammensetningen av utvalgene i disse undersøkelsene.

3) Observasjoner:

(i) KrF er iht mandatberegningen på vippen i Agder, Rogaland, Møre og Romsdal.

(ii) Sum Ap+Sp+SV+MDG+R er i et hårfint flertall i Vestland med 33 av 65 mandater. Dette er undersøkelsens mest spennende funn. Kampen om makten i det nye storfylket Vestland blir en thriller.

(iii) Venstresiden (sum partiene som nevnt) har 45,2 i landsdelen samlet mot 41,8 i 2017 og 47,0 i landsdelen i F-15. Venstresidens pluss mot 2017 er klar. Arbeiderpartiet er mindre enn halvparten av egen blokk i landsdelen.

(iv) Venstresiden (inkl Sp) passerte i dag 50 pst på vår nasjonale poll of polls fylkestingsvalget. Vi kommer tilbake til det.

4) Slås statsministermålingene i de fire fylkene sammen, er nivået 56 vs 30 i favør av Erna Solberg. De øvrige er "ingen av dem" eller "ikke sikker". Blant KrFs 2017-velgere er det 74 vs 17. Dette beror på 235 respondenter som opplyste at de stemte KrF i stv 2017.

5) Respons har vektet mot stv 2017.

Vestland

Hordaland + Sogn og Fjordane

F-2015 %-vis Mnd aug.18 %-vis Mnd
Ap 87903 32,2 22 60090 22,0 14
H 53642 19,6 13 81940 30,0 20
Frp 29489 10,8 7 28133 10,3 7
SV 12807 4,7 3 22943 8,4 6
Sp 30524 11,2 8 39878 14,6 10
KrF 19530 7,2 5 13110 4,8 3
V 14012 5,1 3 8740 3,2 2
MDG 14001 5,1 3 5190 1,9 1
R 4296 1,6 1 9013 3,3 2
Andre 6931 2,5 4098 1,5
SUM 273135 65 273135 65

Agder

Vest-Agder + A-Agder

F-2015 %-vis Mnd aug.18 %-vis Mnd
Ap 34292 28,0 15 28526 23,3 12
H 26610 21,7 11 33301 27,2 14
Frp 14538 11,9 6 18242 14,9 7
SV 3276 2,7 1 5999 4,9 2
Sp 7357 6,0 3 10284 8,4 4
KrF 18758 15,3 8 14569 11,9 6
V 5584 4,6 2 3795 3,1 2
MDG 4627 3,8 2 2204 1,8 1
R 1362 1,1 1 3098 2,5 1
Andre 6027 4,9 2413 2,0
SUM 122431 49 122431 49

Rogaland

F-2015 %-vis Mnd aug.18 %-vis Mnd
Ap 53390 27,8 13 42396 22,1 11
H 46420 24,2 12 56401 29,4 14
Frp 30019 15,6 8 29543 15,4 8
SV 5399 2,8 1 9784 5,1 2
Sp 13850 7,2 4 18608 9,7 5
KrF 21360 11,1 5 16114 8,4 4
V 8388 4,4 2 5563 2,9 1
MDG 7085 3,7 2 7098 3,7 2
R 1335 0,7 0 2110 1,1
Folkeaksj. mot bomp. 2686 1,4
Andre 4593 2,4 1536 0,8
SUM 191839 47 191839 47

Møre og Romsdal

F-2015 %-vis Mnd aug.18 %-vis Mnd
Ap 25240 24,2 12 20055 19,2 9
H 19030 18,2 9 26636 25,5 12
Frp 13763 13,2 7 18488 17,7 9
SV 2848 2,7 1 5849 5,6 3
Sp 10872 10,4 5 16504 15,8 8
KrF 8661 8,3 4 7625 7,3 4
V 5900 5,6 3 2820 2,7 1
MDG 2806 2,7 1 1776 1,7 1
R 518 0,5 1462 1,4
Sunnm.listen 3029 2,9 1 1149 1,1
Nordmørslista 7834 7,5 4 104 0,1
Andre 3953 3,8 1986 1,9
SUM 104454 47 104454 47

Sum Agder + Rogaland + Vestland + Møre og Romsdal

Respons for Høyre – fylkestingsmålinger – 6–9 og 6–10 aug 2018 – sum fylkene

F-2015 %-vis S-2017 %-vis F-2018 %-vis
Ap 201265 29,09 208865 22,59 151068 21,84
H 145821 21,08 253974 27,47 198278 28,66
Frp 87867 12,70 161893 17,51 94407 13,65
SV 24345 3,52 46274 5,01 44576 6,44
Sp 63177 9,13 90910 9,83 85274 12,33
KrF 68364 9,88 68404 7,40 51419 7,43
V 33923 4,90 35273 3,82 20919 3,02
MDG 28567 4,13 26084 2,82 16267 2,35
R 7516 1,09 14079 1,52 15647 2,26
Andre 31014 4,48 18775 2,03 14004 2,02
Sum 691859 924531 691859
Frp+H 33,78 44,98 42,30
Frp+H+V 38,68 48,80 45,33
Frp+H+V+KrF 48,56 56,20 52,76
Ap+Sp+SV 41,74 37,43 40,60
Ap+Sp+SV+MDG+R 46,96 41,77 45,22

Johan Giertsen

Del på Facebook