Poll of polls

Nye fylker – nye stemmetall – nye mandater

Publisert 2. august 2018. Sist endret 17. september 2018.

1) Fylkestingsvalget neste år er 11 ulike valg i 11 fylker, mot 19 fylker i 2015.

2) Tabellene angir stemmetall i de 11 fylkene iht stemmefordelingen i fylkestingsvalget i 2015, hensyn tatt til kommuner som er flyttet mellom fylker som ledd i kommune- og regionreformen.

3) Tabellene opplyser også om antall mandater i de nye fylkene slik dette er fastsatt, og hvordan disse mandatene ville blitt fordelt hvis resultatet i fylkestingsvalget 2015 hadde blitt lagt til grunn.

4) Fire fylker skal videreføres – Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland. Av disse vil de to sistnevnte bli berørt av kommune- og regionreformen ved kommuner som flyttes mellom fylker. Reviderte stemmetall i 2015 i Møre og Romsdal og Nordland er derfor tatt inn i tabellene.

5) Stemmetall mv. i disse tabellene er startpunktet for valgkampen i de 11 fylkene etter regionreformen.

6) Vi retter en hjertelig takk til gruppesekretær Gabriel Steinsbekk i Bergen SV som har utarbeidet tabellene.

7) Stemmetallene i tabellene bygger på valgstatistikk fra SSB. Det er SSBs tall som er grunnlaget for stemmetall mv. på valgresultat-sidene til pollofpolls.

Agder

Parti 49 fylkestingsmandater Prosent Stemmetall
Ap 14 28,0 34 292
H 11 21,7 26 610
Frp 6 11,9 14 538
Sp 3 6,0 7 357
SV 1 2,7 3 276
KrF 7 15,3 18 758
V 2 4,6 5 584
MDG 2 3,8 4 627
R 1 1,1 1 362
Demokratene 1 1,6 1 910
Pensjonistpartiet 1 1,7 2 141

Vestland

Parti 65 fylkestingsmandater Prosent Stemmetall
Ap 22 32,2 87 903
H 13 19,6 53 642
Frp 7 10,8 29 489
Sp 8 11,2 30 524
SV 3 4,7 12 807
KrF 5 7,2 19 530
V 3 5,1 14 012
MDG 3 5,1 14 001
R 1 1,6 4 296

Møre og Romsdal

Parti 47 fylkestingsmandater Prosent Stemmetall
Ap 12 24,2 25240
H 9 18,2 19030
Frp 6 13,2 13763
Sp 5 10,4 10872
SV 1 2,7 2848
KrF 4 8,3 8661
V 3 5,6 5900
MDG 1 2,7 2806
R 0 0,5 518
Nordmørslista 4 7,5 7 877
Sunnmørslista Tverrpolitisk liste for Sunnmøre 1 2,9 3 074
Uavhengig valliste for Sunnmøre 1 1,5 1 617

Trøndelag

Parti 59 fylkestingsmandater Prosent Stemmetall
Ap 24 40,2 77 333
H 10 16,5 31 708
Frp 4 6,4 12 264
Sp 8 14,1 27 109
SV 3 5,2 10 031
KrF 2 3,7 7 189
V 3 4,4 8 494
MDG 3 5,1 9 800
R 1 1,6 3 115
Pensjonistpartiet 1 1,9 3 575

Nordland

Parti 45 fylkestingsmandater Prosent Stemmetall
Ap 17 36,0 35 059
H 9 19,7 19 148
Frp 5 10,7 10 375
Sp 5 9,9 9 620
SV 2 5,4 5 226
KrF 2 3,3 3 215
V 2 3,6 3 543
MDG 1 3,2 3 142
R 2 5,2 5 043

Troms og Finnmark

Parti 57 fylkestingsmandater Prosent Stemmetall
Ap 21 36,9 36 185
H 9 16,3 16 045
Frp 7 12,1 11 907
Sp 5 8,7 8 547
SV 4 6,1 6 011
KrF 2 3,6 3 531
V 3 5,4 5 274
MDG 2 3,9 3 864
R 3 4,5 4 457
Kystpartiet 1 1,9 1 845

Innlandet

Parti 57 fylkestingsmandater Prosent Stemmetall
Ap 25 43,8 67 386
H 8 13,6 20 898
Frp 4 6,6 10 109
Sp 10 17,5 26 984
SV 2 3,5 5 362
KrF 2 2,8 4 367
V 2 4,0 6 100
MDG 2 4,0 6 208
R 1 1,3 2 015
Pensjonistpartiet 1 2,5 3 792

Telemark og Vestfold

Parti 61 fylkestingsmandater Prosent Stemmetall
Ap 21 34,9 60 893
H 15 24,3 42 360
Frp 7 12,3 21 394
Sp 5 7,6 13 216
SV 2 3,3 5 758
KrF 4 5,8 10 044
V 3 4,2 7 303
MDG 3 4,7 8 260
R 1 1,7 3 005

Viken

Parti Fylkestingsmandater Prosent Stemmetall
Ap 29 33,76 162 073
H 26 29,09 139 679
Frp 10 11,23 53 899
Sp 3 5,47 26 265
SV 5 3,09 14 824
KrF 3 3,88 18 629
V 4 4,79 23 016
MDG 5 5,27 25 303
R 1 1,30 6 251
Andre 1 2,11 10 153

Fylke Stemmeberettigete 2015 Andel av stemmeberettigede nasjonalt
Agder 227 355 5,7
Rogaland 348 152 8,7
Vestland 474 866 11,8
Møre og Romsdal 201 035 5,0
Trøndelag 348 930 8,7
Nordland 187 827 4,7
Troms og Finnmark 186 312 4,6
Innlandet 293 940 7,3
Telemark og Vestfold 322 698 8,1
Viken 905 775 22,6
Oslo 511 160 12,8
Total 4 008 050 100

Fylke Antall godkjente stemmer Valgdeltakelse Andel av godkjente stemmer nasjonalt
Agder 122 431 53,9 5,5
Rogaland 191 839 55,1 8,7
Vestland 273 135 57,5 12,4
Møre og Romsdal 104 454 52,0 4,7
Trøndelag 192 223 55,1 8,7
Nordland 97 314 51,8 4,4
Troms og Finnmark 98 189 52,7 4,4
Innlandet 153 859 52,3 7,0
Telemark og Vestfold 174 243 54,0 7,9
Viken 480 092 53,0 21,7
Oslo 320 423 62,7 14,5
Total 2 208 202 55,1 100

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem