Poll of polls

Har Ap kurs mot 2003?

Publisert 28. juli 2018. Sist endret 28. juli 2018.

1) Arbeiderpartiet fikk 27,5 pst i kommunevalget 2003 nasjonalt. Det er partiets svakeste kommunevalg etter 1945.

2) Ap fikk 27,0 pst i fylkestingsvalget samme år. Det er partiets svakeste fylkestingsvalg siden direkte valg til fylkestingene ble innført fra og med 1975.

3) Målinger om kommunevalg første halvår for Arbeiderpartiet antyder en landstendens med vår beregningsmåte på 22 minus (vi bruker en rendyrket prosentmetode). Merk:

(i) De fleste målingene er vektet mot stv 2017. Vekting mot kvlg 2015 vil som regel gi noe høyere nivåer for Ap enn 17-vekting. På den annen side er Arbeiderpartiets (lave) råtall slik at det ved eventuell bruk av kvlg 2015 som referansevalg i mange tilfeller vil bli en betydelig oppvekting av råtallene for å komme til barometernivået. Valgnatten vet vi om vekting mot 15 eller 17 treffer best.

(ii) Arbeiderpartiet har mange ordførere etter sitt solide valg i 2015, og kan kanskje få ordfører-effekter når velgerne neste år gradvis går inn i kommunevalg-modus.

(iii) Arbeiderpartiets hovedproblem er lavere lojalitet blant sine 2017-velgere enn konkurrerende partier. Kan Ap øke egen lojalitet, vil partiet vokse, sammenlignet med nivåene i første halvår.

(iv) Rødt har tidligere hatt problemer med å holde form over lang tid. Skulle det samme skje nå, slik at Ap sin lekkasje til Rødt går ned, vil Ap styrke seg.

(v) Landstendensen for Ap i målinger om fylkestingsvalg i år er ca 23,5 – noe høyere enn i målingene om kommunevalg, og kan antyde at Ap har mer inne enn det lave kommunevalg-nivået.

(vi) Det er ikke gitt at kommunene som er målt, er representative for Arbeiderpartiets nasjonale tendens.

(vii) Partipolitikk er uforutsigbart. Mye kan skje på de tretten månedene som gjenstår til valget.

(viii) Vi minner om feilmarginer ved målinger.

4) Spørsmålet blir da om Arbeiderpartiet kan løfte seg til 2003-nivået og evnt høyere. De tre kommunevalgene etter 1945 med Ap under 30 er 1999 med 28,7 – 2003 med 27,5 – 2007 med 29,6.

5) Vi retter en hjertelig takk til Jon Aabye som har utarbeidet tabellen.

Arbeiderpartiet – målinger om kommunevalg 2018

Ap kvlg 2015 nasjonalt: 33,0

2015 2018 Landstendens Kilde Dato
Austevoll 618 710 37,9 Norfakta/Marst 15.feb
Lillesand 1222 1260 34,0 InFact/Lilles.p 19.jun
Nye Stavanger 16828 15533 30,5 Respons/Stvg.Høyre 20.apr
Stange 4324 3703 28,3 Sentio/HA 31.jan
Kvinnherad 1263 1078 28,2 Norfakta/Kvinnher 04.jun
Hamar 5408 4568 27,9 Sentio/HA 05.jun
Nye Færder 4094 3463 27,9 InFact/TB 12.jan
Stange 4324 3587 27,4 Sentio/HA 06.jun
Nye Kristiansand 13055 10244 25,9 Respons/Fevennen 02.feb
Oslo 102431 80106 25,8 Sentio/Ap 13.mai
Tønsberg 6763 5203 25,4 InFact/TB 12.jan
Birkenes 537 412 25,3 InFact/Lilles.p 19.jun
Bergen 49510 36768 24,5 Sentio/Ap 06.jun
Bodø 6861 4794 23,1 InFact/AN 24.apr
Oslo 102431 71454 23,0 Respons/VG 30.mai
Nye Larvik 7615 5219 22,6 InFact/ØP 22.mar
Trondheim 36174 24509 22,4 Sentio/Høyre 02.mar
Trondheim 36174 24247 22,1 Respons/VG 26.jun
Bergen 49510 30356 20,2 Respons/BT 20.jun
Tromsø 9952 6036 20,0 InFact/Nordlys 16.jun
Oslo 102431 62162 20,0 Respons/Høyre 26.jun
Bergen 49510 29048 19,4 Respons/BT 22.mar
Tromsø 9952 5636 18,7 InFact/Nordlys 12.apr
Bergen 49510 26823 17,9 Sentio/BA 29.jun
Rana 5157 2751 17,6 InFact/RB 15.mai

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap