Poll of polls

Hva kan høyere Ap-lojalitet bety for venstresiden?

Publisert 17. juli 2018. Sist endret 17. juli 2018.

1) Arbeiderpartiet sliter med lav lojalitet blant sine 2017-velgere. Skulle Ap øke sin lojalitet, vil det bety færre egne gjerdesittere og lavere lekkasje til andre partier. Det vil trolig både gi høyere oppslutning om Arbeiderpartiet og vekst for venstresiden. Men hvor stor blir veksten for venstresiden som samlet blokk? Desto mer av Arbeiderpartiets mulige vekst som rammer partier som samarbeider med Ap – f.eks. ved lavere overganger til Sp, SV og Rødt – desto mindre blir netto vekst for venstresiden samlet.

2) Basert på Sentios 13.002 respondenter i andre kvartal, fordeler gjerdesitterne seg slik mellom partiene (andel av partiets stemmetall i parentes). Vi har her avrundet til nærmeste hele tusen. Merk særlige feilmarginer ved bakgrunnstall.

Ap 125.000 (15,6)

Frp 48.000 (10,9)

H 70.000 (9,6)

KrF 17.000 (14,0)

R 5.000 (7,2)

Sp 34.000 (11,2)

SV 19.000 (10,6)

V 31.000 (24,1)

MDG 17.000 (18,2)

Høy lojalitet vil som regel gi en lav andel gjerdesittere og motsatt. Partiene med høyest lojalitet, Rødt og Høyre med hhv 84 og 82, har den laveste andelen gjerdesittere.

3) I tabellen under har vi i kolonnen for "før" lagt til grunn stemmetall iht Sentio for andre kvartal. Vi har i kolonnen "mobilisering" forutsatt at Arbeiderpartiet mobiliserer 2/3 av sine gjerdesittere, og at andre partier mobiliserer 1/3 av sine. I kolonnene for "etter" ser vi effektene av en slik mobilisering. Eksempelet er stilisert. Skulle Ap (eller andre partier) vokse, er det normale at partiet vokser i alle segmenter, både lojalitet, overganger og mobilisering av hjemme- og gjerdesittere. Men eksempelet illustrerer hva Ap kan oppnå ved å hente ned gjerdesittere, så fremt partiet mobiliserer vesentlig mer i denne gruppen enn andre partier. Gitt disse forutsetningene, vinner Arbeiderpartiet to mandater. Høyre og Rødt taper ett hver. Netto effekt for venstresiden blir pluss ett mandat.

4) Skulle Arbeiderpartiet øke egen lojalitet ved lavere lekkasje til andre partier, vil det for blokkstillingen bli sentralt hvor mye som hentes fra reduserte overganger til Nydalen (Frp+H+KrF+V), og hvor mye som hentes ved å redusere overgangene til andre partier i egen blokk (Sp+SV+MDG+R).

5) Basert på Sentios undersøkelse for 2. kvartal, lekker Ap brutto 84.000 av sine 2017-velgere til andre partier i egen blokk. Gitt samme undersøkelse, lekker Ap brutto 33.000 til Nydalen. Sum brutto lekkasje til andre stortingspartier er 117.000. I prosent fordeler lekkasjen seg iht Sentio med 72:28 mellom blokkene – dvs mer enn 2/3 til egen blokk.

6) Skulle Arbeiderpartiet mobilisere ved lavere lekkasje til andre, er det derfor en risiko for at en vesentlig del av mobiliseringen – kanskje mer enn 2/3 – rammer partier i samme blokk som Ap. Særlig for Rødt og SV vil det bli merkbart.

Sentio 2. kvartal 2018

2/3 av Ap's gjerdesittere mobiliseres, 1/3 av de øvrige

Før Mobilisering Etter % etter Mnd etter % før Mnd før
Ap 729940 83298 813238 25,73 46 24,36 44
FrP 438098 16157 454255 14,37 27 14,62 27
H 790215 23453 813668 25,74 47 26,37 48
KrF 122001 5731 127732 4,04 7 4,07 7
Rødt 128682 1693 130375 4,13 7 4,29 8
Sp 321582 11275 332857 10,53 19 10,73 19
SV 212712 6227 218939 6,92 13 7,10 13
V 112015 10276 122291 3,87 2 3,74 2
MDG 82233 5750 87983 2,78 1 2,74 1
Andre 59247 59247 1,87 1,98
2996724 163860 3160584

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap