Poll of polls

Bergen: All time high for SV

Publisert 14. juli 2018. Sist endret 14. juli 2018.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 269 205
Fakta om målingen
Sentio for BA.
OEV
Ap20,52,0
H34,78,2
Frp11,71,2
SV12,22,2
Sp3,20,9
KrF3,0-0,4
V6,21,2
MDG2,7-2,5
R4,50,5
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen – kommunevalg – Sentio for Bergensavisen, vektet mot stv 2017 – publisert 29. juni 2018.

Vi takker journalist Geir Kvile i Bergensavisen for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Bergen styres parlamentarisk. Blokker av partier iht målingen:

(i) Byrådet (Ap+KrF+V) vinner 20 representanter i Berge bystyre mot 34 i kvlg 2015.

(ii) Regjeringspartiene (Frp+H+V) vinner flertall med 36 av 67 representanter.

(iii) Skulle en Nydalen-koalisjon bli etablert i Bergen (Frp+H+KrF+V), vinner denne flertall med 38 av 67 representanter.

2) Venstredreiningen på venstresiden:

(i) SV ble målt til 12,2. Skulle partiet makte det i valget neste år, blir det all time high i kommunevalg. SVs sterkeste kommunevalg i Bergen er 1991 med 11,8. SVs sterkeste fylkestings- og stortingsvalg i byen mellom de syv fjell er 1991 med 13,2 og 2003 med 12,2.

(ii) Sum SV og Rødt ble målt til 16,7 mot 9,3 i kommunevalget 2015.

(iii) Sum Ap+R+SV var i kvlg 2015 i Bergen 47,1. Arbeiderpartiet hadde da 80 pst av disse tre partienes samlete oppslutning. Sum Ap+R+SV er i denne målingen 37,2 med Arbeiderpartiets andel på 55 pst av de tre partiene samlet.

(iv) Merk at Sentios måling for BA i juni var noe svakere for Ap – og dermed for Ap+R+SV samlet – enn Respons for Bergens Tidende som også ble opptatt i juni. Der hadde disse tre partiene samlet 39,7.

(v) Denne målingen er en av flere som viser at Bergen SV nå høster fruktene av langvarig og tålmodig organisasjonsbygging.

(vi) For Lysbakkens parti i hans hjemby kan det bli viktig om gruppeleder Oddny Miljeteig tar fire nye år. Hun har bred tillit i Bergen, også langt utenfor sitt parti. Skulle hun ikke ta gjenvalg som listetopp, kan det for SVs oppslutning være sentralt at hun i hvert fall står på en annen plass på listen i valget i Bergen 2019.

3) Høyre holder 2011-nivå med målinger på 34,8 både hos Respons for BT og Sentio for BA, begge fra juni. Bergen Høyre fikk 35,2 med Monica Mæland som listetopp i 2011. I 2015 ble det 22,1.

4) Bergen Høyre skal gjøre mye riktig for å holde seg på eller nær 2011-nivået i valget neste år. Det kan betinge at partiet holder omtrent samme lojalitet på stortings- som kommunemålinger, slik det har vært i storbyene juni 2018. Gitt lavere deltakelse i kommunevalget, er det en krevende oppgave.

5) Vi kjenner ikke råtallene i denne undersøkelsen, og derfor er disse ikke opplyst i tabellene under.

Bergen – lojalitet mot stv 2017

Stv 2017 Bergen: Ap 39.603 – SV 14.682 – R 4.571 – Sp 6.733 – KrF 6.682 – MDG 7.239 – V 8.824 – H 51.290 – Frp 20.405. Des 17: Respons for Høyre. Mars og juni 18: Respons for BT. Juni 18 II: Sentio for BA.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
jun.18 II 86 74 62 39 76 54 81 72 50
jun.18 82 68 63 50 44 60 77 58 31
mar.18 62 69 63 75 28 58 75 81 52
des.17 75 67 69 63 53 74 82 62 78

Bergen – lojalitet mot kvlg 2015

Kvlg 2015 Bergen: Ap 49.510 – SV 9.139 – R 3.045 – Sp 2.614 – KrF 7.884 – MDG 7.875 – V 7.188 – H 28.933 – Frp 11.428. Mai 2018: Sentio for Ap.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mai.18 70 77 61 62 44 66 79 77 55

Bergen – råtall (før politisk vekting)

Des 17: Respons for Høyre. Mars og juni 18: Respons for BT. Mai 18: Sentio for Ap. Des og juni og mars 16: Respons for BT.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
jun.18 5 11,9 24,1 2,2 5 5,5 36,3 6,7 1,8
mai.18 4,9 10,3 23,1 3,2 3,8 4,8 33,5 9,9 4,4
mar.18 4,4 11,6 22,6 2,6 4,4 4,3 37,2 7 4,9
des.17 4,1 11,5 24,3 4 5,3 3,4 33,5 8,5 4,9
des.16 4,8 9,4 33,8 1,4 5,6 4,3 29,5 7,3 2,8
jun.16 2,6 8,4 34,3 2,8 7,8 5,1 26,5 7,2 4,5
mar.16 3 9,8 32,6 2,7 7,9 3 26,2 7 6,8

Bergen – Arbeiderpartiet vs Høyre – 2017-velgere

Stv 2017: Ap 39.603 – H 51.290. Alle overgangstall avrundet til nærmeste 500.

Fra Ap til H Fra H til Ap Nto pluss H
jun.18 II 1500 1500 0
jun.18 2000 1000 1000
mar.18 1500 1000 500
des.17 1500 1500 0

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Sentio / BA 29/6-18 32 34 30 38 24 27 28 31
Respons / BT 20/6-18 30 33 29 36 26 29 29 32
Sentio / Ap 6/6-18 26 30 27 33 27 31 30 34
Respons / BT 22/3-18 32 35 29 38 25 27 28 30
Respons / Høyre 19/12-17 32 34 30 37 25 27 28 30
Respons / BT 22/3-17 21 25 24 29 33 34 37 38
Respons / BT 22/12-16 24 27 23 30 32 35 35 38
InFact / BA 8/9-16 25 29 25 31 29 32 31 34

Bergen 1979-2018

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / BT 22/3-18 Sentio / Ap 6/6-18 Respons / BT 20/6-18 Sentio / BA 29/6-18
Ap 23,6 18,5 17,5 22,2 28,1 23,2 20,5
Høyre 26,5 26,5 27,1 34,6 29,3 34,8 34,7
Frp 9,4 10,5 10,8 13,0 8,7 10,2 11,7
SV 11,4 10,0 10,4 9,8 8,8 11,8 12,2
Sp 5,4 2,3 4,2 4,1 2,5 2,9 3,2
KrF 3,5 3,4 3,5 3,8 5,4 4,3 3,0
Venstre 5,9 5,0 5,0 4,1 3,9 4,5 6,2
MDG 5,3 5,2 5,5 3,6 4,8 2,3 2,7
Rødt 5,8 4,0 3,9 3,6 5,6 4,7 4,5
Andre 3,2 14,6 12,1 1,2 2,9 1,3 1,3
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 43,3 49,8 44,9 43,1
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 55,5 47,3 53,8 55,6
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 12,0 11,8 11,7 12,4

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner