Poll of polls

Mandatendringer i syv fylker i 2021 – ?

Publisert 13. juli 2018. Sist endret 13. juli 2018.

1) Stortingsvalget 2021 blir (trolig) det siste med nåværende valgordning med bl.a. 19 valgdistrikter. Etter gjeldende valgordning skal fordelingen av distriktsmandatene justeres hvert åttende år. Forrige justering var i 2013. Valget i 2021 vil bli holdt i henhold til ny fordeling.

2) Kommuner som overføres fra et valgdistrikt til et annet vil virke inn på fordelingen i 2021, både mht involverte valgdistrikters innbyggertall og areal.

3) Etter gjeldende valgordning er det folketallet og arealet 1. januar året før stortingsvalget som er avgjørende for mandatfordelingen. Vi har lagt til grunn Statistisk Sentralbyrås fremskrivning av folketallet per 1. januar 2020. Den endelige mandatfordelingen vil bli beregnet på grunnlag av faktisk folketall per 1. januar 2020.

4) Vi har dessuten tatt høyde for at disse kommunene overføres mellom valgdistrikter:

Rømskog fra Østfold til Akershus

Lunner fra Oppland til Akershus

Jevnaker fra Oppland til Buskerud

Hurum og Røyken fra Buskerud til Akershus

Svelvik fra Vestfold til Buskerud

Hornindal fra Sogn og Fjordane til Møre og Romsdal

Halsa og Rindal fra Møre og Romsdal til Sør-Trøndelag

Tjeldsund fra Nordland til Troms

Leksvik fra Nord-Trøndelag til Sør-Trøndelag.

5) Mandatene i 2021 vil etter vår beregning bli fordelt slik (mandater nå i parentes). Tallene gjelder sum distrikts- og utjevningsmandater:

Østfold 9 (9)

Akershus 19 (17)

Oslo 20 (19)

Hedmark 7 (7)

Oppland 6 (7)

Buskerud 8 (9)

Vestfold 7 (7)

Telemark 6 (6)

Aust-Agder 4 (4)

Vest-Agder 6 (6)

Rogaland 14 (14)

Hordaland 16 (16)

Sogn og Fjordane 4 (4)

Møre og Romsdal 8 (9)

Sør-Trøndelag 11 (10)

Nord-Trøndelag 4 (5)

Nordland 9 (9)

Troms 6 (6)

Finnmark 5 (5)

6) Syv av 19 valgdistrikter får endringer:

Akershus +2

Oslo +1

Sør-Trøndelag +1

Oppland -1

Buskerud -1

Møre og Romsdal -1

Nord-Trøndelag -1

7) Vi la i november i fjor ut mulige mandatendringer i 2021, men hadde da ikke tatt høyde for flytting av kommuner mellom valgdistrikter.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem