Poll of polls

Kommunevalget: Høyre holder 2011

Publisert 9. juli 2018. Sist endret 9. juli 2018.

Første halvår er 17 kommuner målt med spørsmål om kommunevalg, som samlet leverte 810.771 godkjente stemmer i kvlg 2015 = 34 pst av stemmene.

Disse 17 er Tønsberg, Færder, (Nye) Kristiansand, Austevoll, (Nye) Larvik, Stavanger, Bodø, Rana, Kvinnherad, Hamar, Stange, Tromsø, Lillesand, Birkenes, Oslo, Trondheim, Bergen.

1) Landstendens kommunevalget med vår beregningsmåte – merk feilkilder ved både målingene og beregningsmåten (kvlg 2015 i parentes):

H 28,4 (23,2)

Ap 21,6 (33,0)

Sp 14,8 (8,5)

Frp 11,9 (9,5)

SV 6,6 (4,1)

V 4,5 (5,5)

KrF 4,0 (5,4)

R 3,7 (2,0)

MDG 3,6 (4,3)

2) Høyre fikk 28,0 i kommunevalget 2011, og vår beregning gir nå 28,4. Høyre skal gjøre mye riktig for å holde 2011-nivået, bl.a. fordrer det at partiet fortsatt kan holde en klart høyere lojalitet enn konkurrentene. Bare ett kommunevalg etter 1945 er sterkere for Høyre enn 2011 – 1979 med 29,2.

3) Beregningen er sårbar for større utslag i tunge kommuner, bl.a. er de lave tallene for Ap og Venstre i siste måling i Oslo (Respons for Høyre i juni) merkbare for begge partiene. Desto flere kommuner som vil bli målt, desto mindre sårbar blir beregningen for slike utslag.

4) Venstresiden har et lite forsprang nasjonalt: Sum Ap+Sp+SV+R+MDG er 50,4 pst vs Frp+H+KrF+V med 48,8. I kvlg 2015 var blokkstillingen 51,9 vs 43,6. Merk at gruppen "andre" (bygdelister mv) erfaringsmessig vokser i innspurten av før lokalvalgene.

5) Denne beregningen har vært oppdatert 19 ganger i perioden 31. januar – 29. juni, i takt med nye målinger. Partienes landstendens har forandret seg lite i løpet av halvåret:

(i) Høyre begynte halvåret med 28,4 den 31. januar, og avsluttet 29. juni med det samme – 28,4.

(ii) Arbeiderpartiet begynte på 23,3 – og avsluttet med 21,6 etter for partiet krevende målinger i Oslo og Bergen i slutten av juni.

(iii) Senterpartiet begynte på 16,2. Årsbeste var 15. mai med 17,5. Halvåret avsluttes med 14,8. Merk at beregningen f.t. har en overvekt av byer. I de 17 kommunene som er målt så langt fikk Sp 2,2 pst i kvlg 2015. Desto flere målinger vi får inn i kommuner der Sp scoret tosifret i 2015, desto mer må Sp forberede seg på å kjøle ned på denne beregningen. Målingene om fylkestingsvalg, som dekker et bredere utvalg av velgermassen, antyder f.t. Sp på 10–11 pp.

(iv) Fremskrittspartiet har vært stabile på 11- og 12-tallet i første halvår.

(v) SV har også vist stabilitet. Ser vi bort fra medio mai med høy 5, har Lysbakkens parti beveget seg mellom 6,1 og 6,7.

(vi) Stabilitet kjennetegner også Venstre, med variasjon mellom 4,6 og 5,2.

(vii) Kristelig Folkeparti har beveget seg mellom 3,8 og 4,8.

(viii) Rødt er lavere på denne enn for fylkestings-beregningen der partiet f.t. er over 4 pp. Det skyldes bl.a. Tromsø der partiet er i minus mot 2015. Vi skal senere se nærmere på Rødts nivå i Tromsø, der vekting mot 2017 kan være en "ulempe" for partiet til Bjørnar Moxnes. Rødt har hatt 2-tall på vår nasjonale kommunevalg-beregning fra 30. januar til medio juni. Partiets sterke måling i Oslo (Respons for Høyre) brakte da Rødt til høy 3.

(ix) MDG har vært stabile mellom 3,1 og 3,7.

6) Sytten kommuner er som nevnt målt. Ser vi på partienes stemmeandel i summen av disse 17 kommunene iht målingene første halvår får vi dette (sum disse 17 kommunene i kvlg 2015 i parentes):

H 32,6 (26,6)

Ap 22,0 (33,5)

Sp 3,8 (2,2)

Frp 10,0 (8,0)

SV 8,5 (5,3)

V 5,0 (6,1)

KrF 3,4 (4,6)

R 7,2 (3,8)

MDG 5,5 (6,5)

7) Høyre fikk 32,5 pp i de 17 målte kommunene i kvlg 2011 – mot 32,6 iht målingene i år.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H