Poll of polls

Kommunevalget: Høyre + Sp = Sant?

Publisert 27. juni 2018. Sist endret 27. juni 2018.

Kommunevåpen
Trondheim kommune
Folketall: 180 048
Fakta om målingen
Respons for VG.
OEV
Ap27,83,7
H27,4-1,8
Frp8,53,1
SV9,9-2,4
Sp5,93,9
KrF2,40,4
V4,9-0,8
MDG4,4-1,8
R6,62,0
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Trondheim – kommunevalg – Respons for VG – opptatt 6–12 juni 2018 – publisert 26. juni 2018.

Vi retter en hjertelig takk til VG, ved nyhetssjef Grøttum, for avisens generøsitet med å gi innsyn i bakgrunnstall.

1) Arbeiderpartiets minus mot kvlg 2015 er på -13,7 prosentpoeng. Fallet i prosent er 33 (måling 27,8 dividert med valg 2015 på 41,5 = 0,67). Et slikt fall svarer med vår beregningsmåte til en nasjonal tendens på 22,1.

2) Arbeiderpartiets barometertall er 27,8. Skulle det bli resultatet neste år, vil det ikke være partiets svakeste kommunevalg etter 1945. Det er 1995 da Ap fikk 24,5 i trønderhovedstaden.

3) Høyres barometertall er 27,4. Partiets sterkeste kommunevalg i Trondheim er 1995 med 40,3. Høyre fikk 20,0 i kvlg 2015. Fremgangen er 13,7 prosent, som svarer til en landsendens på 31,8.

4) Arbeiderpartiets nasjonale problem er gjenkjennelig i Trondheim. Partiet har lav lojalitet, og er i netto minus mot de fleste partiene. Støre største problem i Giskes hjemby er – målt i netto lekkasje – Senterpartiet, Høyre, Rødt, Venstre, SV og Frp (i denne rekkefølgen).

5) Et lyspunkt for Arbeiderpartiet i denne undersøkelsen var sterk mobilisering av velgere som ikke stemte i fjor. Tas hjemmesitterne i fjor bort fra denne målingen (vil velgere som ikke stemte i stortingsvalget avgi stemme i kommunevalget?), blir nivåene disse (barometertallet i parentes):

Ap 26,1 (27,8)

H 28,7 (27,4)

Frp 8,4 (8,5)

SV 10,6 (9,9)

Sp 6,1 (5,9)

MDG 3,9 (4,4)

V 5,2 (4,9)

R 6,3 (6,6)

6) Rødt er målingens vinner målt i prosentvis vekst mot kvlg 2015. Barometertall på 6,6 mot valg 2,5 for snart tre år siden gir en økning på 164 prosent.

7) Arbeiderpartiets fall kan – hvis ikke partiet friskner til – gjøre Trondheim mer åpen når det gjelder koalisjoner. Senterpartiet vil gjerne vinne fylkesordføreren i det sammenslåtte Trøndelag, og må ha hjelp fra Høyre om det skal skje. Så blir spørsmålet om Senterpartiet som motytelse vil inngå i en klassisk ikke-sosialistisk koalisjon i Trondheim.

8) Målingen illustrerer det som kan bli en nasjonal tendens neste år – at Senterpartiet og Høyre kan komme til å finne sammen i flere kommuner enn i 2015. Et styrket Sp vil søke flere posisjoner.

9) Senterpartiet vil bli en konkurrent til et svekket Ap om posisjoner som Arbeiderpartiet nå har. Høyre kan bli en partner for å oppnå det, bl.a. i Trøndelag fylke. Motsatt kan Senterpartiet bli en partner for Høyre i noen kommuner der statsministerens parti er nærmest til å vinne posisjoner fra et svekket Ap.

10) Basert på denne målingen, er det ikke tilstrekkelig at Sp skifter side i Trondheim, også KrF må gjøre det hvis Arbeiderpartiets maktmonopol i mange år skal brytes.

11) Både KrF og Sp kan måtte revurdere etablerte posisjoner i lys av at venstreside-velgerne går mot venstre. Skulle KrF og Sp forbli i en Ap-ledet koalisjon i Trondheim, risikerer begge partiene at tyngdepunktet flyttes mot venstre.

Trondheim – lojalitet mot stv 2017

Juni 18: Respons for VG. Feb 18: Respons for Adresseavisen og NRK.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
jun.18 82 67 58 73 50 75 77 62 56
feb.18 65 61 60 76 62 67 82 49 68

Trondheim – "ikke sikker", gjerdesittere

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
jun.18 0 8 18 16 19 8 17 10 30
feb.18 21 22 26 19 10 9 10 21 23

Trondheim – andel av aktiviserte hjemmesittere

Valgdeltakelse Tr.heim k-15 og s-17: 60 og 80

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
jun.18 11 0 51 3 0 3 10 11 11
feb.18 4 4 35 7 0 7 18 8 15

Trondheim – utveksling Ap vs Høyre

Mot stv 2017. Ap 2017: 36.715. H 2017: 24.517.

Fra Ap til H Fra H til Ap Nto pluss H
jun.18 2500 1000 1500
feb.18 1500 1000 500

Trondheim – uvektete råtall

Juni 18: Respons for VG. Mars 18: Respons for Adressa/NRK. Feb 18: Sentio for Høyre.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
jun.18 7,3 12,3 26,7 4,6 6,1 2,4 29,2 6,5 4,3
mar.18 4,7 11,8 27,9 5,5 5,9 2,6 27,9 4,5 8,4
feb.18 4,3 12,5 24 5,4 4,7 2,9 30,5 7,2 7,9

Trondheim bystyre

Antall mandater.

Ap Sp SV Ap Sp SV A Ap Sp SV R A H KrF V Frp A
K2023 27 31 34 29 4
Respons / VG 26/6-18 30 30 34 30 0
Sentio / Høyre 2/3-18 29 29 31 31 0
Respons / Adressa / NRK 2/3-18 30 32 35 28 2
Respons / Adressa 18/5-17 36 36 39 25 0

Trondheim 1979-2018

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / Adressa 18/5-17 Respons / Adressa / NRK 2/3-18 Sentio / Høyre 2/3-18 Respons / VG 26/6-18
Ap 30,3 24,1 25,5 39,5 27,2 28,1 27,8
Høyre 18,3 29,2 28,0 22,1 28,0 29,7 27,4
Frp 7,4 5,4 5,5 7,7 6,5 7,7 8,5
SV 11,5 12,3 11,0 7,2 10,0 11,5 9,9
Sp 7,7 2,0 2,8 5,4 6,6 3,1 5,9
KrF 1,9 2,0 2,0 2,6 2,7 2,0 2,4
Venstre 5,7 5,7 5,5 4,7 4,8 7,2 4,9
MDG 6,5 6,2 6,8 4,9 6,6 7,1 4,4
Rødt 6,9 4,6 5,0 4,6 3,8 2,8 6,6
Andre 3,7 8,5 8,0 1,3 3,8 0,8 2,2
R + SV + MDG + Ap + Sp 62,9 49,2 51,0 61,6 54,2 52,6 54,6
Frp + H + KrF + V 33,3 42,3 41,0 37,1 42,0 46,6 43,2
Sp + KrF + V 15,3 9,8 10,3 12,7 14,1 12,3 13,2

Trondheim leverte ved kommunevalget 2023 109 353 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Trøndelag fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner