Poll of polls

Storbyeffekt for Sp – ?

Publisert 26. juni 2018. Sist endret 26. juni 2018.

Målinger om kommunevalg i storbyene opptatt juni 2018 – Respons: Bergen (Bergens Tidende), Oslo (Høyre), Trondheim (VG). Summen for disse tre byene i tabellen.

1) Senterpartiet fikk 20.436 stemmer i disse tre byene samlet i stortingsvalget i fjor.

2) Forutsatt samme antall godkjente stemmer i disse byene som i kommunevalget 2015, vil Senterpartiet iht disse målingene få 11.184 stemmer i sum Bergen, Oslo, Trondheim.

3) Fallet i prosentpoeng fra stv 2017 til et "kommunevalg" i juni 2018 i summen av disse tre byene blir da fra 3,2 til 2,1.

4) Senterpartiet er i et klart pluss i summen av disse byene sammenlignet med kommunevalget 2015, men det tunge gjennombruddet i byene som stortingsvalget 2017 kanskje kunne innevarsle, er det vanskeligere å se i juni 2018.

6) Basert på fylkene som er målt i 2018 (som dekker 54 pst av stemmene i F-2015), er Senterpartiets landstendens på 10-tallet. Sp fikk 8,0 i fylkestingsvalget 2015. Fylkesmålingene hittil i år antyder i beste fall en marginal fremgang mot stv 2017, men ikke uventet et pluss mot 2015.

7) Senterpartiet må også forholde seg til at venstresidens velgere går mot venstre. Skulle denne tendensen slå inn i lokalvalget 2019, kan Senterpartiet i en rekke kommuner stå overfor valget mellom en koalisjon med et styrket SV+Rødt og et svekket Ap, eller en koalisjon etter "gammelt" ikke-sosialistisk mønster.

Sum Bergen + Oslo + Trondheim

Respons for BT (Brg) + Høyre (Oslo) + VG (Tr.heim) – juni 2018

K-2011 % K-2015 % S-2017 % jun.18 % Landstend.
Ap 175553 33,1 188114 34,9 180407 28,2 116765 21,7 20,48
H 180926 34,1 148291 27,5 172892 27,0 184144 34,2 28,77
Frp 43331 8,2 36279 6,7 66781 10,4 42228 7,8 11,02
SV 30297 5,7 32015 5,9 59660 9,3 52593 9,8 6,77
Sp 5229 1,0 6867 1,3 20436 3,2 11184 2,1 13,83
KrF 17471 3,3 18545 3,4 17147 2,7 12525 2,3 3,68
V 39650 7,5 33939 6,3 45399 7,1 26824 5,0 4,35
MDG 12539 2,4 40716 7,6 34741 5,4 36647 6,8 3,83
R 18056 3,4 21374 4,0 31963 5,0 49717 9,2 4,58
Andre 7094 1,3 12330 2,3 11031 1,7 5843 1,1
Sum stemmer 530146 538470 640457 538470

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp