Poll of polls

Er Ap's ledertrøye på venstresiden i spill?

Publisert 20. juni 2018. Sist endret 20. juni 2018.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 269 205
Fakta om målingen
Respons for BT.
OEEV
Ap23,21,04,7
H34,80,28,3
Frp10,2-2,8-0,3
SV11,82,01,8
Sp2,9-1,20,6
KrF4,30,50,9
V4,50,4-0,5
MDG2,3-1,3-2,9
R4,71,10,7
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 601 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen – kommunevalg – Respons for Bergens Tidende – publisert 20. juni 2018.

Vi retter en hjertelig takk til Bergens Tidende, ved Eir Stegane, for tillatelse til å gjengi bakgrunnstall.

1) Høyre har størst pluss i prosentpoeng mot kvlg 2015 (+12,7). Arbeiderpartiet har størst minus (-14,6).

2) Byrådet – Ap+KrF+V – vant flertall i kvlg 2015 med 34 av 67 representanter i bystyret. Målingene fra Respons for BT i mars og juni i år har gitt byrådet 21 og 22 representanter.

3) Byrådspartienes fall i prosentpoeng er fra 49,3 i kvlg 2015 til 32,0 hos Respons i juni 2018. Høyre er med 34,8 pst større enn de tre byrådspartiene samlet i denne undersøkelsen.

4) Målingene fra Respons for BT i mars og juni i år har gitt Frp+H+V 35 og 33 representanter. Tas KrF inn i en Nydalen-koalisjon i Bergen, blir det 38 (mars) og 36 (juni). Minimum for flertall er 34.

5) Respons for BT i Bergen illustrerer nasjonale tendenser:

(i) Ap er i minus mot 2015, Høyre i pluss.

(ii) Venstreside-velgerne går mot venstre. SV+Rødt fikk 9,3 pst i Bergen i kvlg 2015 mot 16,5 hos Respons i juni 2018. SV+Rødt er samlet 88 pst større enn summen av KrF+Venstre i denne målingen.

(iii) Regnes SV+Rødt+MDG til ytre venstre, er disse partiene mer enn dobbelt så store som sum KrF+V.

(iv) I kvlg 2015 i Bergen hadde Ap 37,8 pst og summen av Sp+SV+MDG+R var 17,3. I juni 2018 har Ap 23,2 pst, og summen av Sp+SV+MDG+R er 21,7.

(v) Respons for VG i mai hadde Ap i Oslo på 22,3 pst. Sp+SV+MDG+R fikk 25,4. Arbeiderpartiets andel av venstresidens samlete oppslutning var da 47 pst i hovedstaden – de øvrige partiene hentet 53 pst.

(vi) Vi spør derfor om Arbeiderpartiets ledertrøye på venstresiden er truet hvis summen av nærstående partier blir like stor eller større enn Ap.

(vii) MDG sliter med å holde nivåene fra 2015, både i Bergen og flere andre kommuner, bortsett fra Oslo der partiet gjør det relativt sett bedre enn i landet ellers.

6) Venstresiden mobiliserte på denne målingen bra blant hjemmesitterne i fjor. Tas hjemmesitterne – eller mer presist velgere som ikke stemte i stv 2017 – bort i undersøkelsen fra Respons for BT i juni, ville barometertallene blitt slik (målingen i parentes):

R 4,7 (4,7)

SV 10,9 (11,8)

Ap 22,7 (23,2)

Sp 2,8 (2,9)

V 4,6 (4,5)

KrF 4,1 (4,3)

H 36,8 (34,8)

Frp 10,5 (10,2)

MDG 2,0 (2,3)

Så er spørsmålet om velgere som ikke stemte i stortingsvalget i fjor vil stemme i kommunevalget neste år. Valgdeltakelsen i Bergen var 81 pst i stv 2017 og 61 pst i kvlg 2015.

7) Arbeiderpartiet

(i) Lojaliteten mot stv 2017 er 63. Partiet har 22 pst av sine 2017-velgere på gjerdet.

(ii) De øvrige 15 pst fordeler seg med rundt 1/3 til Høyre, 1/3 til SV og 1/3 til andre partier.

8) Kristelig Folkeparti

(i) Lojaliteten mot stv 2017 er 60. Partiet har 17 pst av sine 2017-velgere på gjerdet.

(ii) Av de øvrige 23 pst har 16 gått til Høyre. På denne målingen har KrF null lekkasje til Ap.

9) Venstre

(i) Lojaliteten på de tre siste målingene fra Respons i Bergen er 53, 28 og 44 – snitt 42 (des 17, mars og juni 18).

(ii) Venstres lojalitet på de to sist publiserte målingene fra Respons i Oslo er 51 og 57 – snitt 54 (des 17 og mai 18).

(ii) Venstre har lojalitet 44 – og 24 pst av 2017-velgerne er på gjerdet. Av de øvrige 32 pst av velgerne fra i fjor går 30 pst til Høyre og Ap – likt fordelt på begge partiene.

10) Høyre

(i) Lojaliteten er 77 og 17 er på gjerdet.

(ii) Lekkasjen på seks pst fordeler seg likt mellom Frp på den ene siden og venstresiden på den andre.

11) Sosialistisk Venstreparti: Lojaliteten er 68. SV har netto pluss mot Ap og MDG og henter solid blant hjemmesitterne.

12) Rødt har høyest lojalitet mot syv 2017 av alle partiene med 82.

13) Fremskrittspartiet er krevende å måle pga lave råtall, varierende lojalitet og forskjeller i Bergen mellom 2015 (8,7) og 2017 (12,6). Partiets evne til å mobilisere i 2019 de av sine kjernevelgere hvis alternativ er å sitte hjemme i kommunevalget, kan bli avgjørende for styrken til borgerlig blokk i Bergen. Nesten hver sjette Frp-velger i Bergen i fjor vil iflg Respons stemme Høyre "hvis kommunevalg i dag".

13) Respons vekter mot syv 2017. Sentio målte Bergen i april/mai for Arbeiderpartiet, vektet mot 2015. Snittet av målingene fra Sentio og Respons (Sentio nevnt først under):

Ap 28,1 / 23,2 – snitt 25,65 (18)

H 29,3 / 34,8 – snitt 32,05 (22)

Frp 8,7 / 10,2 – snitt 9,45 (6)

SV 8,8 / 11,8 – snitt 10,3 (7)

Sp 2,5 / 2,9 – snitt 2,7 (2)

KrF 5,4 / 4,3 – snitt 4,85 (3)

V 3,9 / 4,5 – snitt 4,2 (3)

MDG 4,8 / 2,3 – snitt 3,55 (2)

R 5,6 / 4,7 – snitt 5,15 (4)

14) Koalisjoner iht snittet mellom Sentio i april/mai og Respons i juni (67 representanter i Bergen bystyre, 34 gir flertall):

Ap+KrF+V: 24

Ap+KrF+Sp+V: 26

Ap+Sp+SV+MDG: 29

Ap+Sp+SV+MDG+R: 33

Frp+H+KrF+V: 34

H+KrF+V: 28

15) Vi minner om den særlige usikkerheten ved bakgrunnstall.

16) Vi minner også om at bergensere – mer enn de fleste – har erfart at politikk er en uforutsigbar aktivitet.

17) Med nesten femten måneder til valget kan mye (uforutsett?) skje. Utover høsten og på nyåret 2019 vet vi mer om hvordan bergenserne reagerer på partienes nominasjons- og programprosesser.

Bergen – lojalitet mot stv 2017

Stv 2017 Bergen: Ap 39.603 – SV 14.682 – R 4.571 – Sp 6.733 – KrF 6.682 – MDG 7.239 – V 8.824 – H 51.290 – Frp 20.405. Des 17: Respons for Høyre. Mars og juni 18: Respons for BT.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
jun.18 82 68 63 50 44 60 77 58 31
mar.18 62 69 63 75 28 58 75 81 52
des.17 75 67 69 63 53 74 82 62 78

Bergen – lojalitet mot kvlg 2015

Kvlg 2015 Bergen: Ap 49.510 – SV 9.139 – R 3.045 – Sp 2.614 – KrF 7.884 – MDG 7.875 – V 7.188 – H 28.933 – Frp 11.428. Mai 2018: Sentio for Ap.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mai.18 70 77 61 62 44 66 79 77 55

Bergen – råtall (før politisk vekting)

Des 17: Respons for Høyre. Mars og juni 18: Respons for BT. Mai 18: Sentio for Ap. Des og juni og mars 16: Respons for BT.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
jun.18 5 11,9 24,1 2,2 5 5,5 36,3 6,7 1,8
mai.18 4,9 10,3 23,1 3,2 3,8 4,8 33,5 9,9 4,4
mar.18 4,4 11,6 22,6 2,6 4,4 4,3 37,2 7 4,9
des.17 4,1 11,5 24,3 4 5,3 3,4 33,5 8,5 4,9
des.16 4,8 9,4 33,8 1,4 5,6 4,3 29,5 7,3 2,8
jun.16 2,6 8,4 34,3 2,8 7,8 5,1 26,5 7,2 4,5
mar.16 3 9,8 32,6 2,7 7,9 3 26,2 7 6,8

Bergen – Arbeiderpartiet vs Høyre – 2017-velgere

Stv 2017: Ap 39.603 – H 51.290. Alle overgangstall avrundet til nærmeste 500.

Fra Ap til H Fra H til Ap Nto pluss H
jun.18 2000 1000 1000
mar.18 1500 1000 500
des.17 1500 1500 0

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Respons / BT 20/6-18 30 33 29 36 26 29 29 32
Sentio / Ap 6/6-18 26 30 27 33 27 31 30 34
Respons / BT 22/3-18 32 35 29 38 25 27 28 30
Respons / Høyre 19/12-17 32 34 30 37 25 27 28 30
Respons / BT 22/3-17 21 25 24 29 33 34 37 38
Respons / BT 22/12-16 24 27 23 30 32 35 35 38
InFact / BA 8/9-16 25 29 25 31 29 32 31 34
Respons / BT 22/6-16 23 27 25 31 31 33 35 37

Bergen 1979-2018

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / Høyre 19/12-17 Respons / BT 22/3-18 Sentio / Ap 6/6-18 Respons / BT 20/6-18
Ap 23,6 18,5 17,5 23,2 22,2 28,1 23,2
Høyre 26,5 26,5 27,1 37,1 34,6 29,3 34,8
Frp 9,4 10,5 10,8 10,9 13,0 8,7 10,2
SV 11,4 10,0 10,4 8,6 9,8 8,8 11,8
Sp 5,4 2,3 4,2 4,1 4,1 2,5 2,9
KrF 3,5 3,4 3,5 3,5 3,8 5,4 4,3
Venstre 5,9 5,0 5,0 4,2 4,1 3,9 4,5
MDG 5,3 5,2 5,5 5,0 3,6 4,8 2,3
Rødt 5,8 4,0 3,9 2,9 3,6 5,6 4,7
Andre 3,2 14,6 12,1 0,5 1,2 2,9 1,3
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 43,8 43,3 49,8 44,9
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 55,7 55,5 47,3 53,8
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 11,8 12,0 11,8 11,7

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner