Poll of polls

Frp opp i sør

Publisert 20. juni 2018. Sist endret 20. juni 2018.

Lillesands-Posten publiserte 19. juni 2018 målinger om kommunevalg i Lillesand og Birkenes i Aust-Agder, opptatt av InFact 6–11. juni. Undersøkelsen hadde 453 spurte – 299 i Lillesand og 154 i Birkenes.

Vi har med stor takk mottatt InFacts bakgrunnstall fra redaktør Børresen i Lillesands-Posten.

1) InFact leverte tall for Lillesand og Birkenes separat og for begge kommunene slått sammen.

2) På bakgrunn av InFacts regneark har vi spurt byrået om målingene i hhv Lillesand og Birkenes er vektet separat. Vi har ennå ikke fått svar, og har derfor ennå ikke lagt ut målingene i de to kommunene.

3) Inntil vi har fått bekreftet at dette er separate målinger, vil vi derfor begrense oss til å gjengi målingene her i kommentarfeltet.

4) InFacts måling i Lillesand for Lillesands-Posten er slik (endring mot 2015 i parentes):

SV 5,1 (+2,1)

Ap 23,9 (+0,7)

MDG 0,7 (-2,6)

Sp 1,8 (-1,0)

V 5,9 (-3,0)

KrF 8,1 (-0,9)

H 33,8 (-1,7)

Frp 18,0 (+12,6)

Pp 2,6 (-6,4)

5) Fremskrittspartiets vekst siden 2015 er den største endringen. Ordfører Arne Thomassen (H) har bidratt til sterke valg for Høyre i Lillesand, men tar ikke gjenvalg neste år.

6) InFacts måling for Lillesands-Posten i Birkenes er slik (endring mot 2015 i parentes):

SV 5,1 (+2,2)

Ap 18,9 (-5,7)

Sp 19,8 (+6,9)

V 1,8 (-2,5)

KrF 18,9 (-3,7)

H 21,6 (-0,8)

Frp 14,4 (+4,2)

7) Sees begge kommunene under ett, har Frp +10,2 prosentpoeng fra 2015 til juni 2018 (fra 6,8 til 17,0). Senterpartiets vekst er +2,3 prosentpoeng. SV er i begge kommunene samlet opp +2,1 pp.

8) InFact vekter mot stv 2017. Fremskrittspartiet gjorde det skarpere i 2017 enn i 2015 i bl.a. disse kommunene. Om partiet "vinner" uforholdsmessig mye på vekting mot 2017, vil vi få svar på valgnatten 2019.

9) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Sum Lillesand og Birkenes

Juni 2018 = InFact for Lillesands-Posten, kommunevalgmåling.

K-2015 % F-2015 % S-2017 % jun.18 %
Ap 1759 23,6 1525 23,6 1797 20,3 1677 22,5
H 2361 31,7 2008 31,1 2764 31,3 2259 30,3
Frp 510 6,8 540 8,4 1337 15,1 1267 17,0
SV 219 2,9 181 2,8 355 4,0 376 5,0
Sp 428 5,7 395 6,1 610 6,9 522 7,0
KrF 970 13,0 761 11,8 973 11,0 834 11,2
V 563 7,6 433 6,7 441 5,0 350 4,7
MDG 173 2,3 216 3,3 227 2,6 37 0,5
R 0 0,0 57 0,9 116 1,3 0 0,0
Pp 473 6,3 233 3,6 0 134 1,8
Andre 0 0,0 117 1,8 217 2,5 0 0,0
Sum stemmer 7456 6466 8837 7456

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp