Poll of polls

Vektingen avgjør i Bergen

Publisert 7. juni 2018. Sist endret 7. juni 2018.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 269 205
Fakta om målingen
Sentio for Ap.
OEV
Ap28,19,6
H29,32,8
Frp8,7-1,8
SV8,8-1,2
Sp2,50,2
KrF5,42,0
V3,9-1,1
MDG4,8-0,4
R5,61,6
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen - kommunevalg - Sentio for Arbeiderpartiet - opptatt 27. april-10. mai - 1.000 spurte - svarprosent 73.

Vi retter en hjertelig takk til Arbeiderpartiet, ved Amund Vik, for informasjon om råtallene.

1) Etter målingen fra Respons for Bergens Tidende i mars, som hadde flertall for Frp+H+V i Bergen bystyre, tillot vi oss å skrive på denne plass at Bergen er «mer åpen enn målingene antyder». Sentios måling for Arbeiderpartiet bekrefter at Bergen kan bli åpen.

2) Byrådspartiene (Ap+KrF+V) ble målt til 21 mandater hos Respons i mars mot 27 hos Sentio i mai. Bergen bystyre har 67 representanter.

3) Venstresiden (Ap+Sp+SV+MDG+R) fikk 29 mandater hos Respons i mars og flertall med 34 hos Sentio i mai.

4) Respons vekter mot stv 2017. Sentio vekter mot kvlg 2015. Arbeiderpartiet og Høyre fikk hhv 37,8 og 22,1 i kommunevalget i Bergen 2015. I stortingsvalget 2017 ble det 24,4 (Ap) og 31,6 (H). Det vil da ikke være overraskende om vekting mot 2015 eller 2017 gir forskjeller i Bergen. Målingene fra Respons i mars og Sentio i mai synes å bekrefte at ulike vektingsvalg kan gi ulike barometertall.

5) De uvektete råtallene på disse målingene - Sentio i mai nevnt først og Respons i mars deretter:

Ap 23,1 / 22,6

Frp 9,9 / 7,0

H 33,5 / 37,2

KrF 4,8 / 4,3

R 4,9 / 4,4

Sp 3,2 / 2,6

SV 10,3 / 11,6

V 3,8 / 4,4

MDG 4,4 / 4,9

Forskjellene mellom Arbeiderpartiet og Høyre i Sentios undersøkelse for Arbeiderpartiet skyldes at 168 respondenter svarte at de ville stemme Ap hvis kommunevalg i dag mot 244 Høyre (av 728).

6) Ser vi derimot på barometertallene (etter vekting) får vi dette med Sentio nevnt først og Respons deretter:

Ap 28,1 / 22,2

Frp 8,7 / 13,0

H 29,3 / 34,6

KrF 5,4 / 3,8

R 5,6 / 3,6

Sp 2,5 / 4,1

SV 8,8 / 9,8

V 3,9 / 4,1

MDG 4,8 / 3,6

7) Arbeiderpartiet har råtall på 22-23 både hos Sentio og Respons. Vektingen ga barometertall 24,4 hos Respons og 28,1 hos Sentio. Ap «vinner» ikke uventet på vekting mot kvlg 2015.

8) Høyre har råtall 33 og 37 hos hhv Sentio og Respons. Vektingen ga barometertall 28,1 og 34,6. Høyre «vinner» ikke uventet på vekting mot stv 2017.

9) Respons har som sin generelle hovedregel å vekte mot siste stortingsvalg, enten velgerne spørres om stortings- eller kommunevalg. Sentio foretrekker, såvidt vi har forstått, å vekte stortingsmålinger mot siste stortingsvalg og vekte målinger om kommunevalg mot siste kommunevalg. Begge alternativer er innenfor det faglig forsvarlige. Fasiten kommer valgnatten.

10) I Bergen må ingen bli overrasket hvis målinger finansiert av Høyre vektes mot 2017 og målinger finansiert av Arbeiderpartiet vektes mot 2015. Respons for Bergens Tidende kommer (trolig) fortsatt til å vekte mot stv 2017. Hvis Bergensavisen skal bruke InFact, vil BAs målinger også bli vektet mot 2017.

11) Forskjellene mellom målingene fra Sentio og Respons i Bergen skyldes neppe bare vektingen. Det kan også være andre forskjeller i råmaterialet som vi ikke kjenner til. Men at vektingen spiller en (vesentlig) rolle, er sannsynlig. At vekting mot ulike valg under ellers like forhold kan gi ulike barometertall, er det mange eksempler på - også i andre kommuner enn Bergen.

12) Lojalitet mot kvlg 2015 i Sentios måling for Arbeiderpartiet i Bergen:

Ap 61

Frp 77

H 79

KrF 66’

R 70

Sp 62

SV 77

V 44

MDG 55

13) Sentios måling for Ap i Bergen er gjengitt i Klassekampen 6. juni 2018.

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Sentio / Ap 6/6-18 26 30 27 33 27 31 30 34
Respons / BT 22/3-18 32 35 29 38 25 27 28 30
Respons / Høyre 19/12-17 32 34 30 37 25 27 28 30
Respons / BT 22/3-17 21 25 24 29 33 34 37 38
Respons / BT 22/12-16 24 27 23 30 32 35 35 38
InFact / BA 8/9-16 25 29 25 31 29 32 31 34
Respons / BT 22/6-16 23 27 25 31 31 33 35 37

Bergen 1979-2018

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / BT 22/3-17 Respons / Høyre 19/12-17 Respons / BT 22/3-18 Sentio / Ap 6/6-18
Ap 23,6 18,5 17,5 36,2 23,2 22,2 28,1
Høyre 26,5 26,5 27,1 23,2 37,1 34,6 29,3
Frp 9,4 10,5 10,8 7,8 10,9 13,0 8,7
SV 11,4 10,0 10,4 9,1 8,6 9,8 8,8
Sp 5,4 2,3 4,2 4,2 4,1 4,1 2,5
KrF 3,5 3,4 3,5 5,8 3,5 3,8 5,4
Venstre 5,9 5,0 5,0 6,1 4,2 4,1 3,9
MDG 5,3 5,2 5,5 5,7 5,0 3,6 4,8
Rødt 5,8 4,0 3,9 1,9 2,9 3,6 5,6
Andre 3,2 14,6 12,1 0,0 0,5 1,2 2,9
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 57,1 43,8 43,3 49,8
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 42,9 55,7 55,5 47,3
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 16,1 11,8 12,0 11,8

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner