Poll of polls

4,0 – 3,95 eller 4,04?

Publisert 2. mai 2018. Sist endret 2. mai 2018.

1) Hvis et parti måles til 4,0 pst, vil barometertallet være avrundet opp (fra 3,95 –3,99) eller ned (fra 4,00–4,04).

2) Det er grunn til å tro at rundt halvparten av målingene er avrundet opp til fire blank og rundt halvparten ned til fire blank.

3) Er barometertallet avrundet opp fra 3,95–3,99, er partiet målt under sperregrensen, og skal ikke tildeles utjevningsmandater.

4) Tabellen viser målinger Jon Aabye har funnet fra mai i fjor til april i år der et parti er målt til fire blank. I alle tretten tilfellene er partiet på 4,0 tildelt utjevningsmandater.

5) Det kan bety at partiet i alle disse målingene er avrundet ned til fire blank. Men er det sannsynlig at barometertall på fire blank ikke i noen tilfeller har vært i området 3,95–3,99 – slik at partiet ikke skulle vært tildelt utjevningsmandater?

6) I målingene i tabellen har vi Sentios regneark for november 2017 og mars 2018. KrF og Rødt fikk da 4,0. Regnearket viste 4,04 for KrF og 4,03 for Rødt.

7) Vi vet også at TV2 mottar barometertall med to desimaler fra sitt byrå Kantar TNS. Det må bety at TV2s målinger for KrF i august 2017 og MDG september 2017 – begge på 4,0 – må ha vært avrundet ned til fire blank.

8) Vi står da igjen med ni målinger i tabellen der vi ikke vet om barometertallet er avrundet opp til fire (ikke utjevningsmandater) eller ned til fire (utjevning).

9) Vår oppfordring til byråene er at hvis et parti er tildelt fire blank, bør det fremgå i oversendingen til oppdragsgiveren om avrunding er skjedd opp eller ned. Er barometertallet avrundet opp til fire (fra 3,95–3,99), skal partiet ikke tildeles utjevningsmandater.

10) Fordi tre partier nå er i kamp mot sperregrensen (KrF, Rødt, Venstre) er dette et spørsmål som kan dukke opp til stadighet.

Målinger 4,0: Mai 2017 – april 2018

Parti Dato Kilde Mand
V 23.jun Ipsos/DB 7
V 23.aug Norstat/NRK 7
KrF 28.aug Kantar/TV2 7
MDG 08.sep Kantar/TV2 7
KrF 09.nov Opinion/AN 7
KrF 16.nov Sentio/DN 7
KrF 25.nov Norstat/VL 7
V 02.feb Norstat/VL 7
MDG 14.feb Opinion/AN 7
R 19.mar Sentio/DN 7
R 26.mar Norstat/VL 7
KrF 19.apr Opinion/AN 7
V 27.apr Ipsos/DB 7

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode