Poll of polls

Kommunene: H+Frp+Sp+SV+R opp – VI

Publisert 20. april 2018. Sist endret 20. april 2018.

1) Etter dagens måling i Stavanger har Jon Aabye oppdatert "resultatet" av kommunevalget 2019 som fremkommer av kolonnen "landstendens".

2) Beregningen forutsetter at (i) kommunene avgir samme antall godkjente stemmer som i K-2015, og (ii) at partienes relative endringer (jf vår prosentmetode) blir den samme i hele landet, og at denne endringen svarer til partienes prosentendring i summen av kommunene som er målt.

3) Partienes endringer mot kommunevalget 2015 i prosent (ikke prosentpoeng) i kommunene som f.t. er målt (merk at de målte kommunene så langt i hovedsak er større byer):

Arbeiderpartiet minus 29.

Høyre pluss 24.

Fremskrittspartiet pluss 22.

Sosialistisk Venstreparti pluss 59.

Senterpartiet pluss 90 (merk tidligere kommentarer om k-målingene til Sp, senest 15. april i år).

Kristelig Folkeparti minus 22.

Venstre minus 16.

Miljøpartiet De Grønne minus 21.

Rødt pluss 23.

Kommunevalget

Målinger i 13 kommuner 11 des – 20 apr med 781.915 stemmer i k-15 = 33% av 2.392.381 stemmer. Bodø, Rana, Oslo, Bergen, Tønsberg, Nye Færder, Stange, Nye Kristiansand, Austevoll, Trondheim, Nye Larvik, Tromsø, Nye Stavanger.

K-1979 K-2011 K-2015 K-2018 Landstend
Ap 33,3 32,2 33,7 23,8 23,32
H 38,7 32,7 26,8 33,2 28,71
Frp 3,7 10,1 8,1 9,9 11,63
SV 5,3 5,1 5,4 8,6 6,59
Sp 2,4 1,7 2,1 4,0 16,64
KrF 8,1 4,5 4,5 3,5 4,18
V 4,6 6,8 6,1 5,1 4,64
MDG 0,0 2,0 6,6 5,2 3,34
R 1,6 3,1 4,0 4,9 2,43
Andre 2,3 1,8 2,8 1,7
R+SV 0,0 0,1 0,1

Dag for dag Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R Nydalen Ap+Sp+SV
20.apr 23,32 28,71 11,63 6,59 16,64 4,18 4,64 3,34 2,43 49,16 46,55
12.apr 22,83 28,86 11,68 6,67 17,29 4,09 4,76 3,39 2,38 49,39 46,79
22.mar 23,00 28,64 11,59 6,70 16,25 4,14 4,79 3,39 2,65 49,16 45,95
02.mar 23,21 29,07 11,02 6,54 16,62 4,06 4,86 3,58 2,57 49,01 46,37
15.feb 23,50 28,72 11,20 6,53 15,60 4,01 4,86 3,57 2,52 48,79 45,63
02.feb 23,45 28,77 11,22 6,53 15,72 4,00 4,86 3,58 2,52 48,85 45,70
31.jan 23,28 28,43 11,25 6,43 16,18 3,78 4,89 3,66 2,56 48,35 45,89
K-15 33,0 23,2 9,5 4,1 8,5 5,4 5,5 4,3 2,0

Johan Giertsen

Del på Facebook