Poll of polls

Rogaland: Flertall Frp+H

Publisert 19. april 2018. Sist endret 19. april 2018.

Kommunevåpen
Rogaland fylke
Folketall: 572 280
Fylkesordfører: Marianne Chesak, Ap
Fakta om målingen
Respons for Høyre.
OEV
Ap21,31,6
H32,94,9
Frp17,52,8
SV4,90,5
Sp7,01,1
KrF8,0-0,7
V3,50,3
MDG2,0-0,6
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Rogaland fylkesting – Respons for Rogaland Høyre – opptatt 4–13 april 2018 – publisert 19. april 2018.

1) Målingen gir flertall for Fremskrittspartiet og Høyre med 24 av 47 representanter i Rogaland fylkesting. Nydalen (Frp+H+KrF+V) vinner 30 representanter.

2) Høyres måling på 32,9 vil, hvis dette nivået gjentas i valget, bli partiets sterkeste fylkestingsvalg i oljefylket. Det sterkeste så langt er 1979 med 32,8.

3) Lojalitet mot stv 2017: R 41 – SV 77 – Ap 72 – Sp 72 – V 61 – KrF 76 – H 77 – Frp 68 – MDG 51.

4) Uvektete råtall (barometertall i parentes): R 1,6 (1,6) – SV 6,3 (4,9) – Ap 22,6 (21,3) – Sp 6,7 (7,0) – V 3,9 (3,5) – KrF 9,6 (8,0) – H 32,8 (32,9) – Frp 13,0 (17,5) – MDG 2,3 (2,0).

5) Arbeiderpartiet har i denne undersøkelsen ikke det råtallsproblemet som vi har observert på enkelte andre målinger fra august i fjor og til nå. Av respondentene som opplyste om stemmegivning i stv 2017, svarte 24,1 pst at de stemte Ap. Partiets resultat i Rogaland i fjor var 22,4.

6) Høyres resultat skyldes solid egen lojalitet, høy mobilisering av velgere som ikke stemte i 2017 (41 pst av de aktiviserte), og pluss mot Ap, Sp og KrF. Høyre er nær et nullforhold mot Frp.

7) Mobiliseringen av hjemmesittere fra i fjor skaper usikkerhet om Høyre i et fylkestingsvalg nå kunne forsvart målingen på 32,9. At velgere som ikke avgir stemme i et stortingsvalg, vil stemme i et fylkestingsvalg, er i beste fall usikkert. Valgdeltakelsen i Rogaland i F-2015 var 55 pst. I S-2017 var den 78 pst.

8) Senterpartiet ble målt til 7,0 pst. Det er 0,5 svakere enn stortingsvalget og 0,2 svakere enn fylkestingsvalget 2015. Sp har i år ikke hatt mange minus mot 2015 og 2017.

9) Sp avgir fem respondenter til Høyre, som svarer til over 10 pst av Vedums velgere i oljefylket i fjor. Høyre sender ingen egne velgere til Senterpartiet. Sp er i denne undersøkelsen det partiet som netto er den største leverandøren til Høyre.

10) Sp fikk 18.897 stemmer i Rogaland i 2017. At Vedum sender nesten 2.000 av disse til Høyre, merkes på Senterpartiets barometertall. Så vil senere målinger vise om Høyre i Rogaland kan holde et pluss mot Sp – eller om dette var en tilfeldighet.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner