Poll of polls

Fylkestingene: H+Frp+Sp+SV+R opp – II

Publisert 19. april 2018. Sist endret 19. april 2018.

1) Etter dagens måling i Rogaland har Jon Aabye oppdatert "resultatet" av fylkestingsvalget 2019 som fremkommer av kolonnen "landstendens".

2) Beregningen forutsetter at (i) fylkene avgir samme antall godkjente stemmer som i F-2015, og (ii) at partienes relative endringer (jf vår prosentmetode) blir den samme i alle fylkene, og at denne endringen svarer til partienes prosentendring i fylkene som er målt.

3) Partienes endringer mot fylkestingsvalget 2015 i prosent (ikke prosentpoeng) i fylkene som f.t. er målt:

Arbeiderpartiet minus 25.

Høyre pluss 27.

Fremskrittspartiet pluss 12.

Sosialistisk Venstreparti pluss 66.

Senterpartiet pluss 28.

Kristelig Folkeparti minus 31.

Venstre minus 19.

Miljøpartiet De Grønne minus 25.

Rødt pluss 50.

Fylkestingsvalget

Målinger i 6 fylker publisert 15 des - 19 apr med 1.185.075 stemmer i F-15 = 54% av 2.208.202 stemmer. Oslo, Innlandet, Troms og Finnmark, Trøndelag, Hordaland, Rogaland.

F-1979 F-2011 F-2015 F-2018 Landstend
Ap 36,5 34,2 34,9 26,2 25,25
H 30,2 27,0 22,4 28,4 29,68
Frp 2,8 10,8 9,4 10,4 11,39
SV 4,7 4,8 4,7 7,8 6,66
Sp 8,2 6,2 7,8 10,0 10,24
KrF 9,4 5,3 5,1 3,5 3,78
V 4,9 6,0 5,2 4,2 4,05
MDG 0,0 1,5 5,5 4,1 3,75
R 1,1 2,0 2,6 3,9 3,26
Andre 2,1 2,1 2,4 1,5

Dag for dag Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R Nydalen Ap+Sp+SV
19.apr 25,25 29,68 11,39 6,66 10,24 3,78 4,05 3,75 3,26 48,90 42,15
31.mar 25,18 29,22 11,35 6,62 10,68 3,65 4,06 3,87 3,18 48,28 42,48
05.mar 26,20 27,57 11,26 6,57 10,75 3,59 3,88 4,20 3,13 46,30 43,52
10.feb 26,58 26,57 10,80 6,69 11,57 3,40 4,09 4,56 2,95 44,86 44,84
F-15 33,6 23,4 10,3 4,0 8,0 5,6 5,0 5,0 2,2

Johan Giertsen

Del på Facebook