Poll of polls

Takk, Sentio !

Publisert 15. april 2018. Sist endret 15. april 2018.

1) Sentio har intervjuet 13.002 respondenter i første kvartal i år. Byrået har vederlagsfritt gitt grønt lys for at vi kan gjengi fra dette unike materialet. Sentio, ved daglig leder Arve Østgaard, fortjener en hjertelig takk for en slik vilje til å opplyse det politisk interesserte publikum.

2) Vi skal de nærmeste dagene se på deler av dette materialet, og begynner med Oslo (se egen kommentar).

3) Et barometer for første kvartal basert på disse intervjuene gir gjenkjennelige tall: Ap 23,2 – Frp 14,7 – H 27,8 – KrF 4,2 – R 3,2 – Sp 10,8 – SV 7,2 – V 4,0 – MDG 3,1. Merk at Rødts og Fremskrittspartiets stormløp i lys av Listhaug-saken bare i liten grad er reflektert i disse tallene.

4) Lojalitet første kvartal: Ap 68 – Frp 81 – H 87 – KrF 76 – R 83 – Sp 83 – SV 82 – V 61 – MDG 64.

5) Sentios lojalitetstall for første kvartal kan sammenholdes med vårt glidende snitt over tre måneder basert på lojaliteten i Norstats landsmålinger for NRK. Se tabellen «Partienes lojalitet i Norstats målinger for NRK» på stortingsforsiden.

6) Sentios og Norstats tall gir samlet et – vil vi anta – ganske treffsikkert bilde over lojaliteten etter nyttår og hvordan denne er i endring. Det siste – endring – gir tabellen om NRKs tall et inntrykk av. Vi retter en stor takk til NRK som gir oss tillatelse til å bruke Norstats matrise slik.

Johan Giertsen

Del på Facebook