Poll of polls

Kommunene: H+Frp+Sp+SV+R opp – V

Publisert 15. april 2018. Sist endret 15. april 2018.

1) Etter InFacts måling for Nordlys i Tromsø, har Jon Aabye oppdatert tabellen for «resultatet» av kommunevalget neste år – så fremt landstendensen (beregnet med vår prosentmetode) blir i samsvar med summen av de tolv kommunemålingene fra desember 2017 til april 2018.

2) Senterpartiet blir doblet med denne beregningen. Men merk at av de «opptalte» stemmene iht målingene i de tolv kommunene, har Senterpartiet en andel på 4,0 pst mot 2,0 pst i de tilsvarende kommunene i k-2015.

3) Vår beregning vil da doble Sp nasjonalt. Det er sannsynlig at partiets relative vekst vil bli mindre der Sp scoret mer enn landsresultatet i 2015. Vedum og hans partifeller må derfor være forberedt på at nivået i vår beregning vil bli lavere når vi får målinger i sterke Sp-kommuner.

4) Vi minner om feilkildene ved både målingene og beregningsmåten.

Kommunevalget

Målinger i 12 kommuner 11 des–12 apr med 718.513 stemmer i k-2015 = 30% av 2.392.381 stemmer. Bodø, Rana, Oslo, Bergen, Tønsberg, Nye Færder, Stange, Nye Kr.sand, Austevoll, Trondheim, Nye Larvik, Tromsø.

K-2011 K-2015 K-2018 Landstendens
Ap 32,6 34,3 23,7 22,83
H 32,6 26,6 33,1 28,86
Frp 9,8 7,8 9,6 11,68
SV 5,2 5,5 8,9 6,67
Sp 1,6 2,0 4,0 17,29
KrF 4,3 4,3 3,2 4,09
V 6,8 5,9 5,1 4,76
MDG 2,1 6,7 5,4 3,39
R 3,3 4,2 5,1 2,38
Andre 1,8 2,5 1,6
R+SV 0,1 0,1

Dag for dag Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R Nydalen Ap+Sp+SV
12.apr 22,83 28,86 11,68 6,67 17,29 4,09 4,76 3,39 2,38 49,39 46,79
22.mar 23,00 28,64 11,59 6,70 16,25 4,14 4,79 3,39 2,65 49,16 45,95
02.mar 23,21 29,07 11,02 6,54 16,62 4,06 4,86 3,58 2,57 49,01 46,37
15.feb 23,50 28,72 11,20 6,53 15,60 4,01 4,86 3,57 2,52 48,79 45,63
02.feb 23,45 28,77 11,22 6,53 15,72 4,00 4,86 3,58 2,52 48,85 45,70
31.jan 23,28 28,43 11,25 6,43 16,18 3,78 4,89 3,66 2,56 48,35 45,89
K-2015 33,0 23,2 9,5 4,1 8,5 5,4 5,5 4,3 2,0

Johan Giertsen

Del på Facebook