Poll of polls

Hva er nivået til SV+Rødt?

Publisert 12. april 2018. Sist endret 12. april 2018.

Rødt og SV har begge for partiene hyggelige tall så langt i april – men hva er f.t. nivået for summen av disse to partiene til venstre for Arbeiderpartiet?

Spørsmålet kan stilles fordi fire av de fem siste landmålingene – NorstatVL, Norfakta/Nat/KK, Respons/VG og Norstat/NRK – har små avvik i summen av oppslutningen til SV og Rødt. Den femte – Kantar TNS for TV2 – har et høyere nivå enn de øvrige.

De fire målingene som gjenstår i april vil vise om summen av SV og Rødt går i retning av TV2 på hele 14 pp eller i retning av de øvrige målingene hittil i april på rundt 11 pp.

Sum SV + Rødt

Stortingsvalget 2017: 8,8 pst

April Mars I Mars II
Norfakta/VL 10,6 9,1
Norfakta/KK/Nat 11,7 10,2
Respons/VG 10,1 10,3 8,9
Norstat/NRK 11,3 10,2
Kantar/TV2 14,1 10,4 7,3
Snitt 11,6 10,0 8,1

Nordlys/VL gjelder målinger 1. og 26. mars 2018. Mars I er fra primo mars. Mars II er medio/ultimo mars.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV