Poll of polls

Trøndelag: Sp+SV+R presser Ap ned

Publisert 4. april 2018. Sist endret 4. april 2018.

Sør- og Nord-Trøndelag – stortingsmålinger – Sentio for Trønder-Avisa – opptatt 21–27 mars 2018, publisert 3. april.

Vi takker journalist Sivert Rossing for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Lojalitet Sør-Trøndelag mot stv 2017 (Nord-Trøndelag i parentes): Ap 71 (73) – Frp 82 (70) – H 83 (81) – KrF 72 (67) – R 76 (100) – Sp 90 (97) – SV 77 (44) – V 65 (67) – MDG 63 (80).

2) Lojalitetstallene er i hovedsak i samsvar med nasjonale tendenser. Arbeiderpartiets problem, både i Trøndelag og landet ellers, er lavere lojalitet enn de største konkurrentene.

3) Slås målingene sammen med stemmetallene fra valget i fjor, er Nydalen (Frp+H+KrF+V) nær valgresultatet i sum Trøndelag med 36,1 pst (36,8 i stv 2017).

4) Endringene er større i den rødgrønne blokken:

(i) Arbeiderpartiet har i sum Trøndelag 48 pst av den samlete oppslutningen til Ap+Sp+SV+MDG+R iht målingene i mars 2018. I valget i fjor var andelen nesten 56 pst. I 2013 var den 68 pst.

(ii) Arbeiderpartiets netto velgerlekkasje i Sør-Trøndelag til sum Sp+SV+R er over 4.500 (mot stv 2017). Ap fikk 59.610 stemmer i fylket i 2017.

(iii) Arbeiderpartiets lekkasje i Sør-Trøndelag er størst til Rødt og SV, begge med rundt minus 2.000 for Ap, samlet minus 4.000 til Støres konkurrenter på venstre flanke.

(iv) Arbeiderpartiets største konkurrent i Nord-Trøndelag er, ikke uventet, Senterpartiet. Netto lekkasje er rundt 1.500. Sum lekkasje til Sp+SV i nord er over 2.000. Ap fikk 26.822 stemmer i Nord-Trøndelag i valget 2017.

5) Et lyspunkt for Arbeiderpartiet er at partiet har et nullforhold mot Høyre i både sør og nord (netto et marginalt pluss for Ap). På mange av landsmålingene i år har Ap vært i minus mot statsministerens parti.

6) Tabellene er utarbeidet av Jon Aabye. Vi minner om feilkildene ved målinger og særlig bakgrunnstall.

Trøndelag stortingsvalg (sum Sør og Nord)

Mars 2018 = Sum stortingsmålinger ST+NT – Sentio for Trønder-Avisa

S-2013 % S-2017 % mar.18 % Landstend
Ap 96405 38,3 86432 33,2 76 867 29,5 24,34
H 50058 19,9 49287 18,9 49 833 19,2 25,32
Frp 33740 13,4 30262 11,6 29 511 11,3 14,81
SV 12588 5,0 17959 6,9 18 896 7,3 6,33
Sp 24147 9,6 38564 14,8 45 644 17,5 12,21
KrF 9269 3,7 7089 2,7 8 023 3,1 4,75
V 12618 5,0 9143 3,5 6 552 2,5 3,13
MDG 6591 2,6 8468 3,3 7 853 3,0 3,00
R 2085 0,8 6626 2,5 10 690 4,1 3,89
Andre 4365 1,7 6384 2,5 6 345 2,4 1,84
SUM 251866 260214 260214

Ap's andel av venstresiden i Trøndelag

Ap Sp+SV+MDG+R Ap's andel
2001 30 25,8 53,8
2005 38,8 23,0 62,8
2009 41,8 18,8 69
2013 38,3 18,0 68
2017 33,2 27,5 55,6
mar.18 29,5 31,9 48

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap