Poll of polls

2019: Blir KrF nøkkelen?

Publisert 2. april 2018. Sist endret 2. april 2018.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEV
Ap24,12,5
H29,94,0
Frp10,3-1,0
SV5,6-1,3
Sp12,94,7
KrF3,8-0,2
V4,0-1,0
MDG3,5-0,7
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 980 (gir vanlige feilmarginer).

Nasjonal måling med spørsmål om kommunevalg – Kantar TNS for TV2 – opptatt 26. februar til 3. mars 2018 – publisert 2. april.

1) TV2 er, som så ofte før, først ut blant mediene med nasjonal måling om kommunevalg. All honnør til kanalen for det.

2) TV2 – ved Kjetil Løset og Terje Sørensen – har også denne gang beregnet mulige utfall i kommunene på grunnlag av den nasjonale målingen. TV2 dokumenterer dermed energi og kompetanse i sin dekning av tallene fra byrået.

3) Målingen går i samme retning som de lokale målingene i første kvartal i år:

(i) Høyre nasjonalt tangerer iflg TV2 sitt sterkeste kommunevalg, som er 1979 med 29,9 pst.

(ii) Arbeiderpartiet måles nasjonalt under sitt svakeste kommunevalg etter 1945, som er 2003 med 27,5 pst.

(iii) Kristelig Folkeparti måles også nasjonalt under sitt svakeste kommunevalg etter 1945, som er 2015 med 5,4 pst.

4) Endringene på blokknivå er mindre dramatiske. Kantar TNS for TV2 antyder dødt løp mellom blokkene med 48 pst på hver.

5) Hvis vi antar at regjeringssamarbeidet kan føre til at Frp+H+V vil ha en lav terskel for samarbeid lokalt, kan KrF komme på vippen i et stort antall kommuner. Selv et KrF på 3-tallet kan med TV2s tall avgjøre valget av ordfører i et stort antall kommuner.

6) Arbeiderpartiet mobiliserer ca 50 pst av oppslutningen til venstresiden iht TV2. Partiets andel av venstresidens stemmetall i 2015 var nær 64 pst. Hvis Ap også i valget neste år henter en lavere andel av venstresidens oppslutning enn partiet tradisjonelt har gjort, oppstår spørsmålet om dette kan få betydning for partiets attraktivitet for samarbeid med ikke-sosialistiske partier.

7) TV2s nasjonale måling er brutt ned på alle våre kommunesider, med en forutsetning om samme relative endring i alle kommuner.

8) Nye kommuner – dvs der to eller flere kommuner vil bli slått sammen – må opprettes manuelt av oss. Vii kan ikke gjøre det før nye kommunenummer er tildelt. Det kan derfor gå noe tid før alle nye kommuner er opprettet på våre nettsider.

Blokkene 2011 – 2018

Ap+Sp+SV+MDG+R Frp+H+KrF+V
K-2011 44,9 51,3
K-2015 51,8 43,6
TV2 mar.18 48,3 48
pop F-2018 49,5 48,3

pop F-2018 = Landstendens mars 2018 iht F-målinger som dekker 45% av stemmene i F-15.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF