Poll of polls

Vestland(et) fylkesting: KrF på vippen?

Publisert 2. april 2018. Sist endret 2. april 2018.

1) Hordaland og Sogn og Fjordane skal slås sammen. Navnet blir Vestland eller Vestlandet eller kanskje noe annet.

2) Tabellen under er et anslag over en mulig sammensetning av Vestland(et) fylkesting etter valget neste år – med disse forutsetningene:

(i) Velgerne i Hordaland i fylkestingsvalget 2019 leverer samme partifordeling som i fylkestings-målingen i Hordaland i mars 2018 (Respons for Bergens Tidende).

(ii) Velgerne i Sogn og Fjordane i fylkestingsvalget 2019 leverer samme partifordeling som i stortingsvalget i fylket i 2017. (Vi har f.t. ingen lokal måling i Sogn og Fjordane etter valget i fjor).

(iii) Velgerne i begge fylkene leverer det samme antall godkjente stemmer som i fylkestingsvalget 2015.

(iv) Antall representanter i det nye fylkestinget blir 59, som så langt synes å være hovedtrenden i de nye fylkestingene etter regionreformen.

3) Gitt disse forutsetningene, blir blokkstillingen 31 vs 28 hvis vi forutsetter at blokkene blir Nydalen (Frp+H+KrF+V) mot venstresiden (Ap+Sp+SV+MDG+R).

4) Skulle KrF skifte side, blir det 31 vs 28 i favør summen av venstresiden og KrF.

5) Tabellen er utarbeidet av Jon Aabye.

Vestland(et) fylkesting

Hordaland + Sogn og Fjordane. "Andre" er satt til null i mandatberegningen. Se teksten om grunnlaget for beregningen.

F-2015 %-vis Mnd apr.18 %-vis Mnd
Ap 87985 32,1 19 59252 21,6 13
H 53780 19,6 11 80456 29,4 17
Frp 29508 10,8 6 35376 12,9 8
SV 12813 4,7 3 21034 7,7 5
Sp 30760 11,2 7 33168 12,1 7
KrF 19548 7,1 4 13122 4,8 3
V 14046 5,1 3 12554 4,6 3
MDG 14019 5,1 3 7623 2,8 2
R 4298 1,6 1 6676 2,4 1
Andre 6936 2,5 2 4432 1,6 0
SUM 273693 59 273693 59

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner