Poll of polls

Fylkestingene: H+Frp+Sp+SV+R opp

Publisert 1. april 2018. Sist endret 1. april 2018.

1) Etter at Bergens Tidende 31. mars publiserte fylkestingsmåling for Hordaland (Respons), har vi fem målinger fra desember 2017 til mars 2018 med spørsmål om stemmegivning ved fylkestingsvalg (i Oslo er det spurt om kommunestyrevalg).

2) De fem målingene dekker åtte av de nitten fylkene (før regionreformen) – Oslo, Hedmark, Oppland, Hordaland, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark. Disse leverte 45 pst av stemmene i fylkestingsvalget 2015.

3) I tabellen gjelder kolonnen F-2015 partienes stemmeandel i de nevnte åtte fylkene i valget for snart tre år siden. Kolonnen F-2018 svarer til stemmeandel i disse åtte fylkene i dag, forutsatt målingene og samme antall godkjente stemmer i fylkene som i fylkestingsvalget 2015.

4) Landstendensen i kolonnen til høyre bygger på vår rendyrkete prosentmetode. Arbeiderpartiets holder f.eks. 75% av sin stemmeandel i 2015. Gitt partiets landsresultat i fylkestingsvalget 2015 på 33,6 pst, blir landstendensen med vår beregningsmåte i overkant av 25 pst.

5) Partiene i tittelen er f.t. i pluss mot valget i 2015.

6) Senterpartiet har landstendens på nær 11 pst i denne beregningen for fylkestingsvalget. Målingene i år med spørsmål om kommunestyrevalg gir Sp over 16 pst med vår beregning.

7) Forskjellen for Sp skyldes (i) at målingene for fylkestingsvalget dekker 45 pst av stemmene i 2015 mens kommunemålingene dekker 29 pst, og (ii) at kommunemålingene har en overvekt av byer der Sp har stor fremgang i prosent, men mindre i prosentpoeng (f.eks. Bergen fra 2,0 i 2015 til 4,1 i 2018).

8) Vi minner om feilkildene ved både målingene og beregningsmåten.

9) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Fylkestingsvalget

Fem målinger 15 des - 31 mars med 993.236 stemmer i fylkestingsvalget 2015 = 45% av 2.208.202 stemmer. Oslo, Innlandet (Hed+Opp), Troms og Finnmark, Trøndelag (Sør+Nord), Hordaland.

F-2015 F-2018 Landstend.
Ap 36,2 27,1 25,18
H 22,1 27,5 29,22
Frp 8,2 9,0 11,35
SV 5,1 8,3 6,62
Sp 7,9 10,6 10,68
KrF 4,0 2,6 3,65
V 5,3 4,4 4,06
MDG 5,9 4,5 3,87
R 3,0 4,4 3,18
Andre 2,4 1,5

Dag for dag Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R Nydalen Ap+Sp+SV
31.mar 25,18 29,22 11,35 6,62 10,68 3,65 4,06 3,87 3,18 48,28 42,48
05.mar 26,20 27,57 11,26 6,57 10,75 3,59 3,88 4,20 3,13 46,30 43,52
10.feb 26,58 26,57 10,80 6,69 11,57 3,40 4,09 4,56 2,95 44,86 44,84
F-15 33,6 23,4 10,3 4,0 8,0 5,6 5,0 5,0 2,2

Johan Giertsen

Del på Facebook