0;136;0c pollofpolls.no - Stoltenberg II vs Solberg

Poll of polls

Stoltenberg II vs Solberg

Publisert 29. mars 2018. Sist endret 29. mars 2018.

1) Regjeringen Solberg består fra januar 2018 av tre partier (Frp+H+V) – det samme antallet som i regjeringen Stoltenberg II (Ap+Sp+SV).

2) Tabellen viser sum de tre partiene i disse regjeringene i valgene 2009 og 2017 og månedssnittene fra hhv oktober 2009 til mars 2010 og fra oktober 2017 til mars 2018.

(i) Regjeringen Jens Stoltenberg II fikk 47,8 pst i valget 2009. Snittet i mars 2010 var 5,3 prosentpoeng lavere – 42,5.

(ii) De tre partiene som nå utgjør regjeringen Erna Solberg fikk 44,6 pst i valget 2017. Snittet i mars 2018 er 2,9 prosentpoeng høyere – 47,5.

(iii) Forskjellen i samme måned i andre stortingsperiode for begge regjeringene er derfor fem prosentpoeng i favør av den nåværende regjering.

3) Tabellen er utarbeidet av Jon Aabye.

Stoltenberg II (Ap+Sp+SV) vs Solberg (Frp+H+V)

S-2009 okt.09 nov.09 des.09 jan.10 feb.10 mar.10
Stoltenberg II 47,8 46,8 45,8 43,3 43,3 44,2 42,5

S-2017 okt.17 nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18
Solberg 44,6 44,7 45,3 45,0 47,3 46,6 47,5

Johan Giertsen

Del på Facebook