Poll of polls

Listhaug-effekten – II

Publisert 27. mars 2018. Sist endret 27. mars 2018.

Vi la 25. mars ut snittet av landmålingene opptatt i hovedsak i (i) uke 8–10, (ii) uke 11, (iii) uke 12. Norstat for Vårt Land ble publisert 26. mars, og ble opptatt i uke 12.

Snittet for uke 12 er i tabellen justert med Norstat/VL.

Vi ser at "Listhaug-effekten" er noe mindre enn den var før denne målingen ble lagt inn – men effekten er klar nok, i det sum regjeringspartiene (Frp+H+V) var i mindretall i mandater i målingene opptatt i uke 8–10 og ute 11. Snittet i uke 12 gir disse partiene flertall.

Nasjonale målinger mars 2018

Snitt seks målinger opptatt uke 8–10, snitt to målinger opptatt uke 11, snitt tre målinger opptatt uke 12.

Uke 8–10 Mnd Uke 11 Mnd Uke 12 Mnd
Ap 23,4 42 24,2 46 23,9 43
H 28,2 51 26,8 51 25,1 45
Frp 13,2 24 15,9 30 18,9 34
SV 6,8 12 6,8 13 6,3 11
Sp 11,8 21 11,4 21 10,5 19
KrF 4,0 7 3,7 2 4,3 8
V 4,3 8 4,0 3 4,2 7
MDG 3,3 2 2,9 1 2,3 1
R 3,5 2 3,3 2 3,0 1
Andre 1,3 1,4 1,7
Frp+H 41,4 75 42,6 81 44,0 79
Frp+H+V 45,7 83 46,6 84 48,2 86
Frp+H+V+KrF 49,7 90 50,2 86 52,5 94
Ap+Sp+SV 41,9 75 42,3 80 40,6 73
Ap+Sp+SV+MDG+R 48,8 79 48,4 83 45,9 75

Johan Giertsen

Del på Facebook