Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Bergen – mer åpen enn målingene antyder

Publisert 22. mars 2018. Sist endret 22. mars 2018.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 269 205
Fakta om målingen
Respons for BT.
OEV
Ap22,22,4
H34,614,6
Frp13,08,3
SV9,81,2
Sp4,1-1,2
KrF3,80,7
V4,10,3
MDG3,6-6,3
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 601 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen – kommunevalg – Respons for Bergens Tidende – opptatt 12–16 mars 2018, publisert 22. mars.

Vi retter en hjertelig takk til Bergens Tidende, ved Eir Stegane, for tillatelse til å gjengi bakgrunnstall.

1) Fremskrittspartiet og Høyre scorer samlet 47,6 pst. I 2011 fikk disse to partiene 45,5. I 2015 ble det 30,8 pst. Målingen fra Respons for BT i mars har likheter med Respons for Bergen Høyre i desember 2017 da Frp+Høyre samlet fikk 48 pst.

2) Spørsmålet om Frp og Høyre i Bergen kan holde på nesten 48 pst frem mot valget neste år er trolig åpent:

(i) Om Arbeiderpartiets landstendens skulle krype oppover 20-tallet, vil partiet trolig også vokse i Bergen.

(ii) Høyre henter 48 pst av de aktiviserte hjemmesitterne på denne målingen. Om partiet kan makte dette frem til valget neste år, gjenstår å se.

(iii) Fremskrittspartiets lojalitet mot syv 2017 i denne undersøkelsen er over 80. Gitt at vi nærmer oss et kommunevalg, skal Frp i Bergen markere seg mer enn solid for å holde på en så stor andel av sine 2017-velgere.

(iv) Partiene har ennå ikke nominert. Tiden vil vise hvilket eller hvilke partier som kommer styrket ut av nominasjonene.

(v) Vekting mot 2015 eller 2017 vil bli et tema i Bergen. Respons foretrekker i hovedsak å vekte mot siste stortingsvalg, og vekter derfor Bergen mot 2017. Vekting mot 2015 ville gitt Arbeiderpartiet et høyere barometertall. På den annen side er det så stor forskjell i råtallene (H 37,2 vs Ap 22,6) at Ap neppe ville blitt størst med vekting mot 2015.

(vi) Fremskrittspartiet er vektet opp fra råtall 7,0 til barometertall 13,0. Frp fikk 12,6 pst i Bergen i stv 2017, men bare 5,9 pst av respondentene som opplyste om stemmegivning i 2017, sa til Respons at de stemte Frp. At byråene finner «for få» fra Frp, er det normale. Denne oppvektingen skaper uansett en usikkerhet om nivået til Frp hvis kommunevalg i Bergen i mars 2018.

2) Det politiske miljøet i vår vakre by mellom de syv fjell gjør derfor klokt i å legge til grunn at det er en rekke usikre faktorer i vurderingen av Bergen.

3) Arbeiderpartiets problem i Bergen er som nasjonalt: Lojaliteten blant egne 2017-velgere svekker partiet, sammenlignet med den høyere lojaliteten til bl.a. Frp, Høyre og SV. I denne undersøkelsen har Ap lojalitet 63 mot Frp 81 – H 75 – SV 69.

Bergen – lojalitet mot stv 2017

Stv 2017 Bergen: Ap 39.603 – SV 14.682 – R 4.571 – Sp 6.733 – KrF 6.682 – MDG 7.239 – V 8.824 – H 51.290 – Frp 20.405. Des 17: Respons for Brg Høyre. Mars 18: Respons for BT.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mar.18 62 69 63 75 28 58 75 81 52
des.17 75 67 69 63 53 74 82 62 78

Bergen – råtall (før politisk vekting)

Des 17: Respons for Brg Høyre. Mars 18: Respons for BT. Des og juni og mars 16: Respons for Bergens Tidende.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mar.18 4,4 11,6 22,6 2,6 4,4 4,3 37,2 7 4,9
des.17 4,1 11,5 24,3 4 5,3 3,4 33,5 8,5 4,9
des.16 4,8 9,4 33,8 1,4 5,6 4,3 29,5 7,3 2,8
jun.16 2,6 8,4 34,3 2,8 7,8 5,1 26,5 7,2 4,5
mar.16 3 9,8 32,6 2,7 7,9 3 26,2 7 6,8

Bergen – Arbeiderpartiet vs Høyre

Stv 2017: Ap 39.603 – H 51.290. Alle overgangstall avrundet til nærmeste 500.

Fra Ap til H Fra H til Ap Nto pluss H
mar.18 1500 1000 500
des.17 1500 1500 0

Bergen – vet ikke ("på gjerdet")

Des 17: Respons for Brg Høyre. Mars 18: Respons for BT.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mar.18 5 15 22 15 24 23 19 3 7
des.17 7 18 19 18 19 11 12 8 7

Bergen – andel av aktiviserte hjm.sittere

Des 17: Respons for Brg Høyre. Mars 18: Respons for BT

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mar.18 5 13 11 0 5 8 48 10 0
des.17 2 5 12 3 3 3 40 20 10

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2019 17 19 19 22 23 26 26 29
Respons / BT 22/3-18 32 35 29 38 25 27 28 30
Respons / Høyre 19/12-17 32 34 30 37 25 27 28 30
Respons / BT 22/3-17 21 25 24 29 33 34 37 38
Respons / BT 22/12-16 24 27 23 30 32 35 35 38
InFact / BA 8/9-16 25 29 25 31 29 32 31 34
Respons / BT 22/6-16 23 27 25 31 31 33 35 37
InFact / BA 6/5-16 29 33 26 36 26 28 29 31

Bergen 1979-2018

Oppslutning i prosent.

K 2019 F 2019 S 2021 Respons / BT 22/12-16 Respons / BT 22/3-17 Respons / Høyre 19/12-17 Respons / BT 22/3-18
Posisjon (Ap+V+KrF+MDG) 36,6 36,9 38,3 47,0 53,8 35,9 33,7
Ap 19,8 20,4 23,6 34,9 36,2 23,2 22,2
Høyre 20,0 20,4 26,5 24,7 23,2 37,1 34,6
Frp 4,7 6,3 9,4 10,8 7,8 10,9 13,0
SV 8,6 8,5 11,4 8,1 9,1 8,6 9,8
Sp 5,3 7,3 5,4 3,0 4,2 4,1 4,1
KrF 3,1 3,1 3,5 4,3 5,8 3,5 3,8
Venstre 3,8 3,7 5,9 4,7 6,1 4,2 4,1
MDG 9,9 9,8 5,3 3,1 5,7 5,0 3,6
Rødt 4,9 4,4 5,8 4,4 1,9 2,9 3,6
Andre 19,9 16,1 3,2 2,0 0,0 0,5 1,2
R + SV + MDG + Ap + Sp 48,5 50,3 51,5 53,5 57,1 43,8 43,3
Frp + H + KrF + V 31,6 33,5 45,2 44,5 42,9 55,7 55,5
Sp + KrF + V 12,2 14,1 14,8 12,0 16,1 11,8 12,0

Bergen leverte ved kommunevalget 2019 150 274 stemmer, tilsvarende 45,3 pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner