Poll of polls

VG råtall: R 5,1 – Frp 13,4

Publisert 21. mars 2018. Sist endret 21. mars 2018.

1) Respons har 20. mars – på vegne av VG – spurt om velgernes syn på at statsråd Listhaug fratrådte. Et flertall sa seg enig i dette.

2) Respons spurte også om respondentenes partisyn, men uten å vekte råtallene ("partistandpunkt som bakgrunnsvariabel"). VG – ved Trond Olav Skrunes – har generøst gitt pollofpolls innsyn i disse råtallene med adgang til publisering.

3) Respons hadde 801 spurte. Av disse svarte 628 på partipreferanse = svarpst 78.

4) Kantar TNS opptok 20. mars partimåling for TV2 med 600 spurte.

5) TV2 har ikke publisert råtall. Gitt barometertallene som kanalen har publisert, kan det synes å være avvik mellom Respons og Kantar for bl.a. Rødt og Fremskrittspartiet.

6) Rødts råtall på 5,1 pst hos Respons er trolig høyere enn råtallet hos Kantar for TV2. Rødt hadde barometertall 1,7 pst hos TV2.

7) Fremskrittspartiet hadde råtall 13,4 pst hos Respons. Det er høyere enn partiets råtall i de to øvrige målingene fra Respons for VG i mars (se tabellen). Men råtallet på 13,4 er – trolig – lavere enn hos Kantar for TV2 der Frp hadde barometertall på usedvanlig sterke 20,6 pst.

8) Rødt hadde 6. mars (Respons for VG) råtall 4,4 og barometertall 3,1. Den 16. mars (Respons for VG) hadde Rødt råtall 3,2 og barometertall 2,5.

9) Fremskrittspartiet blir normalt oppvektet. Frp hadde 6. mars råtall 9,5 og barometertall 13,1. Partiet hadde 16. mars råtall 11,0 og barometertall 15,9. Hvor stor oppvektingen ville blitt med råtallet på 13,4 pst den 20. mars, er det ikke mulig å ha kunnskap om, fordi Respons ikke også spurte om stemmegivning i stv 2017. Men at et råtall på 13 pst ville gitt et solid barometertall for finansministerens parti, er det neppe tvil om.

Respons for VG – mars 2018 – råtall

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
20.mar 5,1 8 22,9 9,2 5,9 4,9 27,4 13,4 2,2
16.mar 3,2 7,3 21,4 12,2 5,1 4,3 30,4 11 3,9
06.mar 4,4 9,9 21,6 10,4 6,2 4,6 28,1 9,5 4,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp