Poll of polls

Hvor er KrFs 2017-velgere?

Publisert 18. mars 2018. Sist endret 18. mars 2018.

1) Kristelig Folkeparti kan komme til å være i kamp mot sperregrensen i deler av – kanskje hele – denne stortingsperioden.

2) Lojaliteten er KrFs nøkkel for å holde seg over fire prosent. Faller denne under 70, vil partiet trolig bevege seg inn i risikosonen.

3) Tabellen viser fordelingen av KrFs 2017-velgere i syv landsmålinger i februar og mars i år. Snittet av disse syv viser at:

(i) 67 prosent av KrFs 2017-velgere er lojale.

(ii) 15 prosent av KrFs 2017-velgere er ikke sikker (på "gjerdet").

(iii) 13 prosent av KrFs 2017-velgere har meldt overgang til regjeringspartiene.

(iv) 4 prosent av KrFs 2017-velgere har meldt overgang til Ap+Sp+SV+MDG+R.

4) Vi minner om de særlige feilkildene ved bakgrunnstall. Disse feilkildene er spesielt store for partier på størrelse med KrF.

Febr og mars 2018 – hvor er KrFs 2017-velgere?

Respons I mars: Respons for VG 6. mars 2018. Norstat mars: Norstat for NRK 7. mars 2018. Norfakta mars: Norfakta for Nationen og Klassekampen 10. mars 2018. Respons II mars: Respons for VG 16. mars 2018. Norfakta feb: Norfakta for Nationen og Klassekampen 3. feb 2018. Norstat feb: Norstat for NRK 7. feb 2018. Respons feb: Respons for VG 9. feb 2018.

Snitt pst av KrF 2017 Respons I mars Norstat mars Norfakta mars Respons II mars Norfakta feb Norstat feb Respons feb
Barometertall 3,79 4,4 3,2 3,9 3,2 4,3 3,9 3,6
Til R 0 0 0 0 0 0 0 0
Til SV 1000 0 0 2500 0 0 4500 0
Til Ap 2000 0 0 3500 0 0 5000 7000
Til Sp 500 3000 0 0 0 0 0 0
Til MDG 1000 0 0 0 0 5000 0 3500
Sum R+SV+Ap+Sp+MDG 5000 4 3000 0 6000 0 5000 9500 10500
Til V 3000 6500 2500 0 10000 0 0 3500
Lojale KrF 82500 67 85000 85000 86000 68000 82500 84500 87000
Til H 10000 22000 9000 11000 12000 7500 2500 7000
Til Frp 3000 0 7000 2500 0 0 3000 7000
Til DK 500 3000 0 0 0 0 0 0
Til andre 500 0 0 3500 0 1000 0 0
Ikke sikker 18000 15 3000 19500 14500 32000 27000 23500 7500
Sum V+H+Frp 16000 13 28500 18500 13500 22000 7500 5500 17500
Sum velgere 2017 (avrundinger) 122500 122500 123000 123500 122000 123000 123000 122500

KrF 122.797 stemmer i stv 2017 (4,196 pst).

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF