Poll of polls

VG: KrF lekker til H og V

Publisert 18. mars 2018. Sist endret 18. mars 2018.

Stortinget – landsomfattende – Respons for VG – publisert 6. og 16. mars 2018. Antall spurte er 1003 og 1002.

Vi retter en hjertelig takk til nyhetssjef Grøttum for innsyn i bakgrunnstallene.

Vi viser til VGs dekning:

6. mars.

16. mars.

1) Målingen 16. mars hadde flertall for regjeringspartiene (Frp+H+V) med 86 mandater. Tas KrFs tre mandater med, blir det 89 mandater til partier som før stortingsvalget pekte på Erna Solberg som statsminister. Målingen 6. mars hadde 82 mandater for regjeringspartiene og åtte til KrF, sum 90.

2) Sum Frp+H+KrF+V hos Respons for VG var 50,2 pst den 6. mars og 50,4 den 16. mars. Sum Ap+Sp+SV var hhv 42,3 og 42,2. Så langt er det derfor vanskelig å se blokkforskyvninger på grunn av Listhaug-saken.

3) Arbeiderpartiet – bakgrunnstall Respons for VG 16. mars (i parentes Respons for VG 6. mars):

(i) Lojalitet: 76 (71).

(ii) Andel aktiviserte hjemmesittere: 27 (23).

(iii) Uvektet råtall: 21,4 (21,6).

(iv) Lave råtall skyldes et trekk for Arbeiderpartiet i noen bakgrunnstall – at andelen av respondentene som opplyste at de stemte Ap i 2017 er lavere enn andelen i valget – i målingen 16. mars 22,5 pst (27,5 i valget).

(v) Lekkasjen er, som ofte ellers, størst til SV, Sp og Høyre.

4) Sosialistisk Venstreparti – bakgrunnstall 16. mars (i parentes 6. mars):

(i) Lojalitet: 76 (85).

(ii) Andel aktiviserte hjemmesittere: 4 (2).

(iii) Uvektet råtall: 7,3 (9,9).

(iv) SV er i pluss mot Ap. I målingen 16. mars henter SV seks respondenter fra Ap og avgir tre. Netto minus for Ap blir tre respondenter (det samme som Ap sitt netto tap til både Sp og Høyre). En slik utveksling svarer til minus knapt 15.000 fra Ap til både Sp, SV og H.

5) Senterpartiet – bakgrunnstall 16. mars (i parentes 6. mars):

(i) Lojalitet: 85 (78).

(ii) Andel aktiviserte hjemmesittere: 8 (10).

(iii) Uvektet råtall: 12,2 (10,4).

(iv) Lekkasjen er lav, bare en respondent til Ap og Venstre. Ap er største leverandør.

6) Venstre – bakgrunnstall 16. mars (i parentes 6. mars):

(i) Lojalitet: 58 (58).

(ii) Andel aktiviserte hjemmesittere: 4 (13).

(iii) Uvektet råtall: 5,1 (6,2).

(iv) KrF er største leverandør 16. mars med fire respondenter, og en avgis til KrF. Netto pluss for Venstre mot KrF blir ca. 8.000 – et minus som merkes for KrF som i fjor hadde en avstand til sperregrensen på knapt 5.000 stemmer.

(v) Netto utveksling mot andre partier i respondenter er Rødt (minus en) – Ap og Sp og Frp (pluss en). Mot disse partiene blir det nær et nullforhold.

(vi) Venstres netto lekkasje til Høyre den 16. mars var i overkant av 15.000.

7) Kristelig Folkeparti er i stormens øye – bakgrunnstall 16. mars (i parentes 6. mars):

(i) Lojalitet: 56 (69).

(ii) Andel aktiviserte hjemmesittere: 4 (6).

(iii) Uvektet råtall: 4,3 (4,6).

(iv) Lekkasje 16. mars: Fire respondenter til Venstre og fem til Høyre, samlet 18 pst av KrFs velgere i 2017 (= 22.000 av KrFs 122.797 velgere i 2017). Null lekkasje til andre partier. Ni av ni respondenter som lekker fra KrF har meldt overgang til regjeringspartier.

(v) Tilførsel 16. mars: En respondent fra Rødt (!) og Venstre, to fra Høyre. Tre av fire respondenter som tilføres KrF fra andre partier kom fra regjeringspartier.

(vi) Lekkasje 6. mars: Elleve respondenter – ni til regjeringen (syv H og to V), en Sp og en De Kristne.

(vii) Tilførsel 6. mars: Tre respondenter fra Ap, to fra H, en fra Frp.

(viii) Sum lekkasje i målingene 6. og 16. mars: 18 respondenter til Høyre og Venstre – en til rødgrønn side (Sp) – en til DK. Det blir 18 av 20 respondenter til regjeringspartiene = 90 pst av lekkasjen i sum to målinger i mars 2018. Regnes DK som borgerlig, blir det 95 pst av lekkasjen til partier til høyre for midten.

(ix) Sum tilførsel av velgere 6. og 16. mars er 11 respondenter, fordelt på Ap (3), Høyre (4), Frp, R, V og Andre (1).

(x) KrF har på sum to VG-målinger i mars i år 20 respondenter i lekkasje – 11 kommer inn. På disse målingene var det i alt 71 respondenter som opplyste at de vil stemme KrF hvis stortingsvalg i dag (37 den 6. mars og 34 den 16. mars).

(xi) Fallet til 56 pst lojale velgere den 16. mars. motsvares av at andelen gjerdesittere var 26 pst den 16. mars – mot unormalt lave 3 pst den 6. mars.

(xii) Kommentator Lars Nehru Sand synes å ha observert de samme tendensene. Han skrev bl.a. dette om Norstats måling for NRK i mars: "KrFs lekkasjer synes å være tydeligere til borgerlig enn rødgrønn side, i hvert fall de seneste månedene."

8) Høyre – bakgrunnstall 16. mars (i parentes 6. mars):

(i) Lojalitet: 84 (82).

(ii) Andel av aktiviserte hjemmesittere: 33 (27)

(iii) Uvektet råtall: 30,4 (28,1).

(iv) Venstre, Ap og KrF er de største leverandørene 16. mars. Høyre var 6. mars i netto pluss mot Frp – den 16. mars var statsministerens parti i minus mot Frp.

9) Fremskrittspartiet – bakgrunnstall 16. mars (i parentes 6. mars):

(i) Lojalitet: 91 (72).

(ii) Andel av aktiviserte hjemmesittere: 10 (14).

(iii) Uvektet råtall: 11,0 (9,5).

(iv) Frp er 16. mars i pluss mot Høyre. Ellers henter partiet lite. I målingen 16. mars er det lojaliteten og plusset mot Høyre som bærer veksten i barometertall på 2,8 pp. I andre segmenter er det få tegn til Frp-vekst. I målingen 6. mars var Frp i minus mot Høyre.

10) Miljøpartiet De Grønne – bakgrunnstall 16. mars (i parentes 6. mars):

(i) Lojalitet: 75 (72).

(ii) Andel av aktiviserte hjemmesittere: 4 (4).

(iii) Uvektet råtall: 3,9 (4,1).

(iv) Fire respondenter avgis 16. mars til sum R+SV+Ap mot to til V+H. Eneste tilførsel er en respondent fra Frp (!)

11) Rødt – bakgrunnstall 16. mars (i parentes 6. mars):

(i) Lojalitet: 62 (91).

(ii) Andel av aktiviserte hjemmesittere: 2 (2).

(iii) Uvektet råtall: 3,2 (4,4).

(iv) SV, Ap og MDG var 16. mars leverandørene med samlet seks respondenter.

12) Vi minner om de særlige feilkildene ved bakgrunnstall.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF