Poll of polls

Sp+Høyre i Trøndelag?

Publisert 5. mars 2018. Sist endret 5. mars 2018.

Fakta om målingen
Respons for Adressa / NRK.
OEV
Ap30,22,9
H22,60,0
Frp8,01,4
SV8,10,1
Sp16,74,9
KrF2,70,2
V2,7-1,3
MDG2,9-1,5
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Trøndelag – fylkestingsvalg – det sammenslåtte Sør- og Nord-Trøndelag – Respons for Adresseavisen – 600 spurte – opptatt 26–28 februar 2018 – svarpst 72.

Vi viser til:

Adresseavisens reportasje.

Adresseavisens kommentar.

NRKs reportasje.

Vi takker redaktør Aglen i Adresseavisen for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Barometertallene er inntatt i tabellen under.

2) Arbeiderpartiets 30,2 pst vil – hvis det blir resultatet neste år – bli partiets svakeste fylkestingsvalg i Trøndelag (sum Sør- og Nord-Trøndelag) så lenge det har vært direkte valg til fylkestingene (siden 1975).

3) Høyres 22,6 pst vil – hvis det blir resultatet neste år – bli partiets sterkeste fylkestingsvalg i Trøndelag (sum sør og nord) så lenge det har vært direkte valg til fylkestingene.

4) Målingen gir et rødgrønt flertall med 36 mandater til R+SV+MDG+Ap+Sp. Skulle disse partiene samarbeide, er Ap favoritt til å få fylkesordføreren og Sp varaordføreren.

5) Både Adresseavisen og NRK reiser spørsmålet om Senterpartiet kan komme til å skifte side, i hensikt å få fylkesordføreren. Særlig NRKs reportasje gir næring til å stille dette spørsmålet.

6) Skulle Senterpartiet og Høyre finne sammen i Trøndelag, vil målingen gi en eventuell ikke-sosialistisk koalisjon flertall med 32 av 59 mandater (Sp+V+KrF+H+Frp). Tas Pensjonistpartiet med, blir det 33 mnd.

Fylkestingsvalg sum Trøndelag

2018 = Respons for Adresseavisen og NRK, opptatt 26–28 feb 2018. Tabellen utarbeidet av Jon Aabye.

1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 S-2001 2003 2007 2011 2015 2018
Ap 38,8 39,3 40,7 39,3 31,7 32,9 34,0 30,1 32,1 40,0 41,3 40,3 30,2
H 15,5 21,7 20,9 17,9 18,0 18,9 18,0 15,4 13,5 12,2 19,9 16,6 22,6
Sp 18,8 14,7 13,0 13,0 20,5 20,6 14,4 9,7 14,4 13,0 11,0 13,9 16,7

Fylkestingsvalg Trøndelag

2015 = Sum Sør- og Nord-Trøndelag. 2018 = Respons for Adresseavisen og NRK, opptatt 26–28 feb 2018.

F-2015 pst 2018 Mnd 2018
Ap 76893 40,3 30,2 17
H 31589 16,6 22,6 13
Frp 12206 6,4 8 5
SV 10016 5,3 8,1 5
Sp 26535 13,9 16,7 10
KrF 7134 3,7 2,7 2
V 8455 4,4 2,7 2
MDG 9752 5,1 2,9 2
R 3110 1,6 3,4 2
Pp 3575 1,9 1,7 1
Andre 1452 0,8 1 0
SUM 190717 59

Fylkestingsvalg Trøndelag – lojalitet

Respons for Adresseavisen og NRK febr 2018, vektet mot stv 2017

R 65
SV 70
Ap 68
Sp 77
V 52
KrF 69
H 79
Frp 48
MDG 47

Fylkestingsvalg Trøndelag – andel "ikke sikker"

R 13
SV 15
Ap 20
Sp 19
V 32
KrF 10
H 15
Frp 26
MDG 30

Fylkestingsvalg Trøndelag – andel av aktiviserte hjemmesittere

R 11
SV 3
Ap 12
Sp 17
V 0
KrF 7
H 27
Frp 13
MDG 11

Fylkestingsvalg Trøndelag – utveksling Ap

Fra Ap Til Ap Netto
Ap vs Høyre 2500 2000 -500
Ap vs Sp 3500 1000 -2500
Ap vs SV 1500 1500 0

Fylkestingsvalg Trøndelag – uvektete råtall

R 3,7
SV 11,2
Ap 32,4
Sp 13,8
V 3,4
KrF 3,4
H 22,2
Frp 5,2
MDG 3,6

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner