Poll of polls

Lojaliteten avgjør i Trondheim

Publisert 3. mars 2018. Sist endret 3. mars 2018.

Kommunevåpen
Trondheim kommune
Folketall: 180 048
Fakta om målingen
Respons for Adressa / NRK.
OEEV
Ap27,2-12,33,1
H28,05,9-1,2
Frp6,5-1,21,1
SV10,02,8-2,3
Sp6,61,24,6
KrF2,70,10,7
V4,80,1-0,9
MDG6,61,70,4
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Trondheim – Respons for Adresseavisen og NRK – publisert 2. mars 2018.

Vi takker redaktør Aglen i Adresseavisen for innsyn i bakgrunnstallene.

Vi viser til:

Adresseavisens reportasje.

Adresseavisens kommentar.

NRKs reportasje.

1) Målingene fra både Sentio (Høyre, vektet mot 2015) og Respons (Adresseavisen og NRK, vektet mot 2017) viser at lojaliteten – ikke overraskende – er avgjørende.

2) Høyres sterke lojalitet løfter partiet til barometertall som både hos Sentio og Respons plasserer statsministerens parti knapt foran Arbeiderpartiet (forskjellen er på begge mindre enn feilmarginene). Fordi valgdeltakelsen i Trondheim var 60 pst i kvlg 2015 og 80 pst i stv 2017, er det flere hjemmesittere i matrisen til Sentio som vektet mot 15. Skulle Høyre bli størst hos Sentio måtte partiet score tungt også blant hjemmesitterne i 15, og partiet gjorde det.

3) Arbeiderpartiets problem er motsatt – lav lojalitet.

4) Så blir spørsmålet frem mot valget neste år om Høyre makter å beholde sin sterke lojalitet i trønderhovedstaden, og om Ap makter å hente ned egne gjerdesittere og begrense lekkasjen til særlig SV og Høyre – slik at lojaliteten øker.

Trondheim februar 2018 – lojalitet

Sentio for Høyre (vektet mot 15). Respons for Adresseavisen og NRK (vektet mot 17).

Mot 15 Mot 17
R 88 65
SV 87 61
Ap 66 60
Sp 79 76
V 56 62
KrF 80 67
H 94 82
Frp 82 49
MDG 78 68

Trondheim februar 2018 – gjerdesittere

Mot 15 Mot 17
R 0 21
SV 9 22
Ap 17 26
Sp 7 19
V 22 10
KrF 0 9
H 5 10
Frp 6 21
MDG 0 23

Trondheim februar 2018 – andel av aktiviserte hjemmesittere

Valgdeltakelse Tr.heim k-15 og s-17: 60 og 80

Mot 15 Mot 17
R 0 4
SV 15 4
Ap 22 35
Sp 5 7
V 10 0
KrF 0 7
H 39 18
Frp 7 8
MDG 2 15

Trondheim februar 2018 – netto utveksling Ap vs Høyre

Mot 15 Mot 17
Pluss for H 1500 500

Trondheim februar 2018 – uvektete råtall

Sentio Respons
R 4,3 4,7
SV 12,5 11,8
Ap 24 27,9
Sp 5,4 5,5
V 4,7 5,9
KrF 2,9 2,6
H 30,5 27,9
Frp 7,2 4,5
MDG 7,9 8,4

Trondheim februar 2018 – barometertall

Sentio Respons Snitt Mnd
R 2,8 3,8 3,3 2
SV 11,5 10 10,75 7
Ap 28,1 27,2 27,65 19
Sp 3,1 6,6 4,85 3
V 7,2 4,8 6 4
KrF 2 2,7 2,35 2
H 29,7 28 28,85 19
Frp 7,7 6,5 7,1 5
MDG 7,1 6,6 6,85 5
PP Uoppgitt 3,4 1,7 1
Sum 67

Trondheim bystyre

Antall mandater.

Ap Sp SV Ap Sp SV A Ap Sp SV R A H KrF V Frp A
K2023 27 31 34 29 4
Sentio / Høyre 2/3-18 29 29 31 31 0
Respons / Adressa / NRK 2/3-18 30 32 35 28 2
Respons / Adressa 18/5-17 36 36 39 25 0

Trondheim 1979-2018

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / Adressa 18/5-17 Sentio / Høyre 2/3-18 Respons / Adressa / NRK 2/3-18
Ap 30,3 24,1 25,5 39,5 28,1 27,2
Høyre 18,3 29,2 28,0 22,1 29,7 28,0
Frp 7,4 5,4 5,5 7,7 7,7 6,5
SV 11,5 12,3 11,0 7,2 11,5 10,0
Sp 7,7 2,0 2,8 5,4 3,1 6,6
KrF 1,9 2,0 2,0 2,6 2,0 2,7
Venstre 5,7 5,7 5,5 4,7 7,2 4,8
MDG 6,5 6,2 6,8 4,9 7,1 6,6
Rødt 6,9 4,6 5,0 4,6 2,8 3,8
Andre 3,7 8,5 8,0 1,3 0,8 3,8
R + SV + MDG + Ap + Sp 62,9 49,2 51,0 61,6 52,6 54,2
Frp + H + KrF + V 33,3 42,3 41,0 37,1 46,6 42,0
Sp + KrF + V 15,3 9,8 10,3 12,7 12,3 14,1

Trondheim leverte ved kommunevalget 2023 109 353 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Trøndelag fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner