Poll of polls

Trondheim – Sentio for Høyre

Publisert 2. mars 2018. Sist endret 2. mars 2018.

Vi viser til kommentarer lagt ut 23. og 27. februar 2018.

Sentio har rettet målingen. Respondentene ble spurt om stemmegivning i 2015. Materialet er så etterfølgende vektet mot 2015. Målingen beror nå på en gjennomsiktig prosedyre, og kan da legges ut på våre nettsider. Råtallene er gjengitt i kommentaren 23. februar. Feilmarginene er større enn normalt på grunn av 363 spurte (se nærmere kommentaren 23. feb).

Trondheim bystyre

Antall mandater.

Ap Sp SV Ap Sp SV A Ap Sp SV R A H KrF V Frp A
K2023 27 31 34 29 4
Sentio / Høyre 2/3-18 29 29 31 31 0
Respons / Adressa / NRK 2/3-18 30 32 35 28 2
Respons / Adressa 18/5-17 36 36 39 25 0

Trondheim 1979-2018

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / Adressa 18/5-17 Sentio / Høyre 2/3-18 Respons / Adressa / NRK 2/3-18
Ap 30,3 24,1 25,5 39,5 28,1 27,2
Høyre 18,3 29,2 28,0 22,1 29,7 28,0
Frp 7,4 5,4 5,5 7,7 7,7 6,5
SV 11,5 12,3 11,0 7,2 11,5 10,0
Sp 7,7 2,0 2,8 5,4 3,1 6,6
KrF 1,9 2,0 2,0 2,6 2,0 2,7
Venstre 5,7 5,7 5,5 4,7 7,2 4,8
MDG 6,5 6,2 6,8 4,9 7,1 6,6
Rødt 6,9 4,6 5,0 4,6 2,8 3,8
Andre 3,7 8,5 8,0 1,3 0,8 3,8
R + SV + MDG + Ap + Sp 62,9 49,2 51,0 61,6 52,6 54,2
Frp + H + KrF + V 33,3 42,3 41,0 37,1 46,6 42,0
Sp + KrF + V 15,3 9,8 10,3 12,7 12,3 14,1

Trondheim leverte ved kommunevalget 2023 109 353 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Trøndelag fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner